Death Note - Napisy PL Sezon 1 HDTV S01E34 [Kuro-Hana].txt

(18 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: MKV  1024x576 25.0fps 113.3 MB|/SubEdit b.4066 (http://subedit.com.pl)/
{20}{82}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my,|{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{92}{165}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my,|{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{209}{318}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden::..|{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}www. animegarden. prv. pl
{464}{517}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{521}{534}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{538}{596}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{600}{610}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{614}{671}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz,|{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{675}{682}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{686}{738}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz,|{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{742}{755}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{759}{836}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju,|{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{840}{880}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju!
{884}{911}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kto wpad� w potrzask oburzenia?
{915}{984}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju,|{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{988}{1035}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju!
{1070}{1079}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1083}{1103}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1107}{1130}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1134}{1154}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1158}{1174}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1178}{1208}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1212}{1230}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1234}{1248}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1252}{1279}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1283}{1299}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1303}{1325}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1329}{1358}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1362}{1376}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1380}{1395}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1399}{1431}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1435}{1450}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1454}{1471}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1475}{1504}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1508}{1524}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1528}{1543}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1547}{1580}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1584}{1584}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1601}{1626}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1639}{1657}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1687}{1703}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1735}{1755}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1784}{1805}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{2040}{2133}W Nowy Rok zamierzam og�osi� nasze zar�czyny.
{2153}{2204}Mimo �e lubi� Kir�...
{2211}{2271}...pr�dzej czy p�niej Raito go z�apie.
{2300}{2359}Ty r�wnie� z pewno�ci� zostaniesz...|skazana na �mier�.
{2389}{2508}Przy�lij list od fana,|kt�ry tylko my dwoje rozpoznamy.
{2518}{2584}Do��cz do niego 5 kartek z notesu.
{2600}{2695}{y:i}Dop�ki go nie otrzymam,|{y:i}dalej dokonuj os�d�w.
{2712}{2754}A gdy ju� go wy�l�?
{2760}{2897}Zr�b podr�bk� notesu|i u�ywaj jej zamiast prawdziwego.
{2920}{2967}Co jest, male�ka?
{2972}{3024}Nosi� takie kr�tkie kiecki w zimie...
{3028}{3062}Pomocy.
{3208}{3227}Wypleni�.
{3237}{3260}Mikami zapisuje co�.
{3441}{3515}{C:$0000FF}{f:Book Antiqua}Czujno��
{3543}{3660}Zmar� cz�owiek zaczepiaj�cy dziewczyn�|w poci�gu, kt�rym jecha� Mikami.
{3685}{3759}To si� sta�o kilka sekund po tym,|jak Mikami zapisa� co� w notesie.
{3778}{3802}A to oznacza...
{3823}{3852}Wszystko si� zgadza.
{3874}{3885}Tak.
{3910}{4001}Najpierw powinni�my si�|zbli�y� do Mikamiego.
{4015}{4088}Ale by to zrobi�, musimy o czym� pami�ta�.
{4094}{4173}A mianowicie... o istnieniu Shinigami.
{4187}{4316}Je�li Shinigami zauwa�y,|�e �ledzimy Mikamiego, mo�e go ostrzec.
{4343}{4435}Ale tylko ci, kt�rzy dotkn�li notesu,|mog� zobaczy� Shinigami.
{4452}{4529}Ci�ko unika� czego�, czego si� nie widzi.
{4552}{4604}Mimo wszystko trzeba to zrobi�.
{4654}{4687}Rozumiem.
{4869}{4946}{y:i}Dzi� Raito zn�w si� tu spotka z Takad�.
{4972}{5075}{y:i}Ostatnio, zanim spotkanie si� zacz�o,|{y:i}Takada otrzyma�a telefon od Kiry...
{5088}{5127}{y:i}... i musieli�my usun�� kamery.
{5175}{5296}{y:i}Pomy�la�em wtedy, �e to im umo�liwi|{y:i}przekazywanie sobie zapisanych wiadomo�ci.
{5326}{5350}W porz�dku.
{5384}{5481}Nie ma tu niczego, poza za�o�onymi|przez nas pods�uchami.
{5504}{5573}Zosta�a jeszcze tylko �azienka.
{5695}{5781}{y:i}Czemu Raito jest taki przewra�liwiony|{y:i}na punkcie kamer i pods�uch�w?
{5799}{5888}{y:i}I dlaczego Kira w og�le pozwala na to spotkanie?
{5910}{5948}{y:i}Co� tu nie gra.
{6104}{6198}{y:i}Je�li naprawd� porozumiewaj� si�|{y:i}zapisuj�c wiadomo�ci, pozostaje tylko...
{6383}{6503}Yagami. Odby�am wczoraj|prywatn� rozmow� z Amane.
{6530}{6547}O czym?
{6553}{6619}To stawia Raito w niezr�cznej sytuacji!
{6623}{6690}Co si� tak cieszysz, Matsuda?
{6706}{6820}Amane powiedzia�a, �e zamierza og�osi�|wasze zar�czyny w Nowy Rok.
{6872}{6925}Zonk! Zonk! Wielki zonk!
{6929}{6953}Matsuda, zamknij si�!
{6971}{7069}To nie tak. Po prostu nie mog�em ostatnio...
{7081}{7122}Zreszt� to przecie� nic takiego.
{7152}{7252}{y:i}Ta Misa. Jak mog�a zrobi� co� takiego?|{y:i}Ale Takada te� nie jest bez winy.
{7266}{7313}{y:i}Kobiety s� takie bezmy�lne.
{7357}{7426}Nic takiego?|Wi�c to jednak prawda.
{7487}{7582}{y:i}To ona dokonywa�a os�d�w przed T.
{7596}{7670}{y:i}Otrzyma�a moc od kogo�,|{y:i} o czyim istnieniu nie mia�em poj�cia.
{7674}{7762}{y:i}Wiedzia�a, �e jestem Kir�,|{y:i} wi�c nie mog�em jej zignorowa�.
{7776}{7869}{y:i}Sam nigdy bym nie wybra�|{y:i}kogo� tak bezmy�lnego jak ona.
{7897}{8147}{y:i}Amane dokonywa�a os�d�w jako Kira. A teraz ja jestem...|{y:i}Z Amane nie mia� wyboru, ale mnie wybra� sam.
{8184}{8277}Takada, prosz�, uwierz mi.|Teraz liczysz si� tylko ty.
{8293}{8421}Teraz licz� si� tylko ja? To do ciebie|niepodobne. Taki p�ytki tek�cik.
{8431}{8523}Rzeczywi�cie marna wym�wka.|{y:I}Po prostu m�wi� prawd�.
{8527}{8588}Wi�c na kt�rej z nich mu zale�y?|{y:i}Ilu kobietom ju� to m�wi�e�?
{8592}{8662}Mo�e na obydwu.|{y:i}Naprawd� tak o mnie my�lisz?
{8666}{8730}Na obydwu? Kto by si� na to zgodzi�?
{8734}{8771}Hej! To nie ja...|{y:i}Przepraszam.
{8775}{8803}Zamknijcie si�!
{8880}{9070}Od tej chwili b�d� ci wierzy�,|ale je�li k�amiesz, poniesiesz konsekwencje.
{9092}{9150}Poniewa� powiem Kirze.
{9198}{9229}Kirze?
{9245}{9321}Rozumiem, �e Kira sta� si�|konieczno�ci� tego �wiata...
{9330}{9466}...ale ostatnio zastanawia�em si�, czy nadejdzie|dzie�, gdy ty i ja b�dziemy mogli by� razem.
{9496}{9587}Nienawidz� Kiry za to,|�e wybra� ci� na swoj� rzeczniczk�.
{9611}{9692}Mo�e zabijanie z�ych ludzi jest s�uszne,|ale my tacy nie jeste�my.
{9716}{9772}Powinni�my mie� prawo do szcz�cia.
{9880}{9940}By�my mogli by� szcz�liwi...
{9964}{10069}...Kira musi znikn��.
{10094}{10160}Tak. Musi przesta� istnie�.
{10212}{10290}To si� stanie, gdy zostanie z�apany.
{10412}{10431}Tak.
{10460}{10571}Kira musi zosta� z�apany,|by�my mogli by� szcz�liwi.
{10613}{10686}Takada, m�wisz powa�nie?
{10692}{10711}Tak.
{10723}{10840}{y:i}By tego dokona�, potrzebujemy twojej pomocy.|{y:i}Ale to mo�e by� niebezpieczne.
{10857}{10996}Oznacza to, �e ja b�d� musia� przeciwstawi� si�|strategii policji, a ty Kirze i �wiatu.
{11020}{11087}Dasz sobie z tym rad�?
{11305}{11347}�wietnie rozegrane.
{11424}{11444}{y:i}Dobrze.
{11476}{11602}Je�li wsp�praca z tob� oznacza,|�e b�dziemy mogli by� razem szcz�liwi...
{11613}{11687}Wszystko idzie zgodnie z planem Raito!|Ca�kowity obr�t sprawy!
{11697}{11804}I pomy�le�, �e uda�o mu si� zamieni� zwi�zek|z Mis�-Mis� na wsp�prac� z Takad�!
{11896}{11929}{y:i}Mikami co� mruczy do siebie!
{11938}{11963}Mruczy do siebie?
{11971}{12041}{y:i}Tak. Z powodu dziel�cej nas odleg�o�ci,|{y:i}nie s�ysza�em dok�adnie, co m�wi.
{12049}{12095}{y:i}Ale mam obraz jego ust.
{12109}{12198}{y:i}To nagranie z dachu biura prokuratora,|{y:i}gdzie Mikami przebywa podczas przerwy.
{12228}{12280}{y:i}To jest to miejsce.|{y:i}Wygl�da, jakby co� m�wi�.
{12287}{12336}Pu�� jeszcze raz, w zwolnionym tempie.
{12587}{12677}Shi-ni-ga-mi? Prawda?
{12700}{12752}{y:i}Robi co� z kawa�kiem papieru pod stopami.
{12781}{12809}Westchn��.
{12839}{12900}{y:i}Wygl�da na to, �e m�wi co� jeszcze.
{12916}{12957}{y:i}Zrobi� zbli�enie jego ust.
{13012}{13339}Ten-shi-ni-ga-mi-nie-po-ja-wi�-si�,|od-k�d-da�-mi-no-tes.
{13451}{13562}Ten Shinigami nie pojawi� si�, odk�d da� mi notes.
{13646}{13733}Mikami dosta� notes od Shinigami...
{13745}{13817}...jednak�e od tamtej pory ten si� nie pokaza�.
{13925}{13963}Rozumiem.
{14062}{14126}To wszystko na dzi�, Yagami?
{14137}{14159}Tak.
{14209}{14323}Wreszcie koniec.|Mieli�my pracowity dzie�.
{14330}{14381}Ci�ko jest wysiedzie� tu par� godzin.
{14391}{14442}Jako� nie wygl�dasz na niezadowolonego.
{14466}{14516}Zaraz wracam, id� sprawdzi� hotel.
{14546}{14581}Dzi�ki za wsp�prac�!
{14590}{14697}Aizawa te� nie ma lekko,|sprawdzaj�c hotel przed i po.
{15362}{15441}{y:i}Znikn��! Odcisk paznokcia,|{y:i}kt�ry powinien tu by�...
{15688}{15755}{y:i}Dwa z czterech notes�w|{y:i}nie maj� �lad�w paznokcia.
{15784}{15886}{y:i}Poza tym pok�j wygl�da tak samo.|{y:i}Obs�uga hotelowa jeszcze tu nie sprz�ta�a.
{15913}{16005}{y:i}Dlaczego wymieniono notesy na nowe?
{16063}{16120}{y:i}Porozumiewaj� si� pisz�c.
{16255}{16272}Tak?
{16348}{16433}Co? Chcesz si� zobaczy� z Nearem?|I porozmawia� z nim ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin