Death Note - Napisy PL Sezon 1 HDTV S01E31 [Kuro-Hana].txt

(19 KB) Pobierz
{20}{82}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{92}{165}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{209}{318}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}www.animegarden.prv.pl
{464}{520}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{521}{537}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{538}{599}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{600}{613}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{614}{674}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{675}{685}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{686}{741}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{742}{758}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{759}{841}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{840}{883}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju!
{884}{914}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kto wpad� w potrzask oburzenia?
{915}{987}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{988}{1035}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju!
{1070}{1082}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1083}{1106}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1107}{1133}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1134}{1157}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1158}{1177}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1178}{1211}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1212}{1232}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1234}{1251}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1252}{1281}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1283}{1302}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1303}{1328}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1329}{1361}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1362}{1378}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1380}{1398}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1399}{1434}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1435}{1452}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1454}{1474}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1475}{1507}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1508}{1527}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1528}{1546}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1547}{1583}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1584}{1583}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1601}{1626}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1639}{1657}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1687}{1703}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1735}{1755}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1784}{1805}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{2041}{2166}Wnioskuj�c po do�� wygodnych zale�no�ciach mi�dzy Kir�|i japo�sk� policj� w czasie ostatnich wydarze�...
{2174}{2231}...s�dz�, �e ze sob� wsp�pracuj�.
{2248}{2266}Wsp�pracuj�?
{2266}{2297}Je�li to prawda, Kir� jest...
{2328}{2361}...drugi L.
{2379}{2428}Do wszystkich w kwaterze g��wnej |japo�skiego �ledztwa.
{2443}{2583}Czy kiedykolwiek pomy�leli�cie, |�e wasz drugi L mo�e by� Kir�?
{2597}{2677}{y:i}Near. Nie dajesz mi wyboru, |{y:i}musz� ci� zabi�!
{2710}{2770}To straszne! W��czcie program Demagawy.
{2784}{2950}Ja, Demagawa, wreszcie namierzy�em kryj�wk� nikczemnej|organizacji, kt�ra chcia�a schwyta� naszego boga, Kir�!
{2957}{3025}Otoczy�em ich wraz z naszymi bra�mi!
{3044}{3119}{C:$0000FF}{f:Book Antiqua}Transfer
{3561}{3609}{y:i}Zwolennicy Kiry!
{3628}{3681}{y:i}Nie wchod�cie do budynku wszyscy na raz!
{3700}{3793}{y:i}Nasi wrogowie mog� pr�bowa� |{y:i}wmiesza� si� w t�um i uciec!
{3804}{3887}Wykonujcie rozkazy rzecznika Kiry!
{3901}{4068}Musimy ich przyprze� do muru, |ujawni� przed kamerami i przekaza� Kirze!
{4278}{4325}Na pewno was nie przeocz�!
{4384}{4459}Near, chyba powiniene� si� stamt�d wynie��.
{4474}{4532}Masz niez�y tupet, doradzaj�c mi b�d�c Kir�.
{4548}{4586}Nie wierz�, �e wci�� przy tym obstajesz!
{4614}{4689}Istniej� inne organizacje poluj�ce na Kir�...
{4689}{4772}...a ten atak nast�pi� zaraz po tym, |jak zacz��em ci� podejrzewa�.
{4783}{4825}Zbytnio si� to zgrywa w czasie.
{4849}{4943}Near, za szybko wyci�gasz wnioski |ze zwyk�ych nieporozumie�.
{4958}{5100}{y:i}Do cz�onk�w grupy �ledczej przebywaj�cych |{y:i}w kwaterze g��wnej: Kira jest w�r�d was.
{5116}{5159}{y:i}Pomy�lcie o tym.
{5222}{5251}{y:i}Raito jest Kir�.
{5272}{5317}{y:i}Ta my�l jest coraz silniejsza.
{5345}{5425}{y:i}Poprzedni L te� podejrzewa� Raito.
{5628}{5711}Oddzia� pierwszy, sforsujcie drzwi |i wejd�cie w dwudziestu do �rodka!
{5711}{5740}Oddzia� drugi, czeka�!
{5785}{5845}Zostaw to nam! |My jeste�my oddzia�em pierwszym!
{5845}{5892}�e co?! |My byli�my tu pierwsi!
{5979}{6033}Near, je�li zaraz si� st�d nie wyniesiemy...
{6047}{6094}Co za banda idiot�w.
{6124}{6214}Nie dziwi mnie to, �e istniej� |ludzie popieraj�cy Kir�...
{6233}{6404}...ale to si� tyczy tylko tych, kt�rzy szczerze | pragn�, by Kira os�dza� przest�pc�w.
{6414}{6495}Ludzie oblegaj�cy to miejsce s� inni.
{6501}{6550}S� ca�kowicie bezwarto�ciowi.
{6550}{6641}Chodzi im tylko o zabaw�. |S� egoistami.
{6676}{6748}Tak, wiem, ale teraz musimy...
{6748}{6832}U�yjmy spadku po L i naszych pracownik�w, |kt�rzy sprzeciwiaj� si� Kirze.
{6868}{6931}Ale gdy wprowadzimy ten plan w �ycie...
{6931}{7003}Zr�bmy to. |Wszystko jest ju� gotowe.
{7028}{7064}To mo�e by� interesuj�ce.
{7497}{7527}P-P...
{7562}{7623}Pieni�dze!
{7834}{7868}To pieni�dze!
{7894}{7904}Pieni�dze?
{7930}{7951}I to ile!
{7965}{7991}Niesamowite.
{8006}{8061}Powinienem by� tam p�j��.
{8061}{8083}Matsuda.
{8083}{8145}Kurcze, ludzie s� naprawd� zabawni.
{8155}{8253}Wy mo�ecie wymienia� to na jab�ka, |wi�c potrafi� was zrozumie�.
{8259}{8308}{y:i}Draniu! Ja by�em pierwszy!
{8327}{8341}{y:i}Z drogi!
{8353}{8448}{y:i}Cholera. Near, zamierzasz uciec |{y:i}w tym zamieszaniu, zgadza si�?
{8458}{8513}{y:i}Ale nawet je�li, kamery Demagawy powinny...
{8604}{8698}Pilocie! Le� do miejsca, |sk�d wylatuj� pieni�dze!
{8711}{8835}Cholerny Deme! Co ty sobie wyobra�asz?! |Za pieni�dze nie kupisz mi�o�ci i pokoju!
{8901}{8975}{y:i}Na Dolnym Manhattanie w Nowym Jorku |{y:i}ogromne ilo�ci pieni�dzy...
{8999}{9020}{y:I}Przyby�y oddzia�y policji!
{9036}{9057}{y:i}Oddzia�y policji?!
{9064}{9129}{y:i}Tak, jak oczekiwano, |{y:i}wybuch paniki sprowokowa� przybycie policji!
{9147}{9187}{y:i}Niedobrze.
{9304}{9330}Zr�bmy to.
{9348}{9426}Od tej chwili b�dziemy bezpieczni, |nawet je�li wyjdziemy frontowymi drzwiami.
{9438}{9523}W tej sytuacji policja musia�a zareagowa�.
{9535}{9595}{y:i}Niech to szlag! |{y:i}Wi�c to tak chc� mi pokrzy�owa� plany.
{9605}{9658}{y:i}Pojawi� si� przebrani za policjant�w.
{9669}{9769}{y:i}Je�li powiem Aizawie i reszcie, by uwa�ali na policj�, |{y:i}to jak bym si� przyznana� do bycia Kir�.
{9785}{9837}{y:i}Policjanci opuszczaj� budynek!
{9927}{9943}{y:I}Gdzie on jest?
{9960}{9993}{y:i}Musi by� w�r�d nich.
{10008}{10027}{y:i}Gdzie?!
{10300}{10330}{y:i}Cholera.
{10945}{11007}Ciekawe, ile pieni�dzy tam by�o.
{11016}{11033}Matsuda.
{11044}{11091}Mo�e dziesi�� milion�w dolar�w?
{11101}{11122}Ile to jab�ek?
{11354}{11368}Near!
{11394}{11409}Near?!
{11491}{11508}{y:i}Tu Near.
{11585}{11679}Zako�czyli�my pod��czanie sprz�tu |i pomy�leli�my, �e was o tym powiadomimy.
{11701}{11749}{y:i}Near, jeste� bezpieczny?
{11764}{11912}Do wszystkich w kwaterze g��wnej: my�l�, |�e nied�ugo sami si� przekonacie kto jest Kir�.
{11931}{12076}{y:i}Czas ataku na nas jest r�wnoznaczny z tym, |{y:i}�e Kira jest w�r�d was.
{12085}{12212}{y:i}A je�li nikt z was nie podejrzewa drugiego L, |{y:i}jeste�cie gorsi od przedszkolak�w.
{12235}{12309}Uaktywni�em numer telefonu, |kt�ry poda�em wam par� dni temu.
{12319}{12356}Dzwo�cie, kiedy chcecie.
{12382}{12436}{y:i}B�d� czeka�.
{12589}{12619}C� za pewno�� siebie.
{12630}{12675}Powiedzia�bym raczej, �e jest nachalny.
{12752}{12867}S�uchajcie. Je�li chcecie pomaga� Nearowi, id�cie.
{12880}{12947}W tej sytuacji nie b�d� si� czu� ura�ony.
{12966}{13082}Wierz�, �e wraz z SPK powinni�my |rozumie� si� nawzajem i wsp�pracowa�.
{13105}{13165}To Near nas tutaj spowalnia.
{13777}{13872}{y:i}Gdy my�l� o zast�pcy Yagamim, |{y:i}nie chc� podejrzewa� Raito.
{13902}{13918}{y:I}Jednak�e...
{13951}{13967}Tato?
{14009}{14066}Witaj w domu. |Wr�ci�e� na noc?
{14087}{14139}Tak. A ty czemu jeszcze nie �pisz?
{14153}{14187}Nied�ugo mam egzaminy.
{14201}{14271}Rozumiem. Ale nie przem�czaj si�.
{14302}{14322}Ty te�, tato. Dobrze?
{14833}{14930}{y:i}Nie zdziwi� si�, |{y:i}je�li kto� skontaktuje si� z Nearem.
{14947}{14981}{y:i}Najwa�niejsze jest co potem.
{15008}{15081}{y:i}Je�li zaczn� dzia�a� za p�no, |{y:i}sytuacja mo�e sta� si� nie do naprawienia.
{15226}{15257}{y:i}Musz� to zrobi� teraz!
{15337}{15402}Jej! Nag�e wezwanie od Raito!
{15485}{15547}Popatrzmy. Numer trzy.
{15705}{15718}Niemo�liwe.
{15834}{15866}Tak? M�wi Near.
{15896}{15958}{y:i}Jestem z japo�skiej grupy �ledczej, |{y:i}nazywam si� Aizawa.
{16029}{16144}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{f:Bookman Old Style} T�umaczenie: Jasmine
{16145}{16266}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{f:Bookman Old Style} Korekta: KAT, Quithe, Wanderer| Synchro: pilaF
{16307}{16363}Wreszcie nadszed� czas.
{16388}{16488}To oznacza, �e b�d� ca�kowicie bezpieczna |i zostan� jego �on�.
{16504}{16613}Tego chce Raito - bym odnalaz�a szcz�cie, |spe�niaj�c si� jako kobieta.
{16628}{16...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin