Karta autysty.pdf

(48 KB) Pobierz
664137832 UNPDF
Posiadacz niniejszej karty jest osobą z autyzmem
(co obejmuje syndrom Aspergera)
Karta została wystawiona przez Krajowe Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Autystycznym (The National Autistic
Society). Informuje o tym, czego można się spodziewać,
spotykając osobę z autyzmem.
Autyzm jest zaburzeniem wywierającym wpływ na zdolności
społeczne i komunikacyjne.
Ludzie z autyzmem mogą zachowywać się w sposób
nieprzewidywalny, ponieważ mają trudności ze zrozumieniem
sytuacji społecznych i języka.
Pomóż im, okazując zrozumienie i tolerancję.
Rozmawiając z osobą z autyzmem:
• najpierw wyjaśnij, co zamierzasz zrobić i upewnij się, że
zostałeś zrozumiany
• używaj jasnego i prostego języka, budując proste zdania
• zadawaj pytania szczegółowe i jednoznaczne
• unikaj ironii, sarkazmu czy metafor
• daj osobie chwilę czasu na zastanowienie lub wykonanie
czynności w związku z tym, o czym mówisz
• pamiętaj, że jeżeli on lub ona unika kontaktu wzrokowego,
nie sugeruje to chytrości czy braku szacunku
Ważne informacje dla prawników oraz wymiaru
sprawiedliwości
Osoba z autyzmem jest bezbronna tak będąc ofiarą, świadkiem,
jak i podejrzanym. Ich trudności z komunikacją, interakcją i
wyobraźnią wyobraźnią mogą stawiać je w niekorzystnej
sytuacji, w sytuacji kiedy źle interpretuje się ich czynności i
zachowanie. Aby zadbać o ich dobro, należy wezwać
wyznaczoną osobę dorosłą.
Autyzm i syndrom Aspergera są określone jako zaburzenia
umysłowe i behawioralne w Klasyfikacji Chorób Światowej
Organizacji Zdrowia (ICD10) . I dlatego może mieć
zastosowanie Ustawa o zdrowiu psychicznym z 1983 . Jeżeli
podejrzewasz, że zatrzymany/klient/oskarżony jest osobą z
autyzmem, dla dobra tej osoby oraz wymiaru sprawiedliwości
korzystne może być sporządzenie opinii przez psychiatrę
zajmującego się autyzmem lub syndromem Aspergera.
Pod telefonem zaufania (Autism Helpline) nr 0845 070 4004
(czynnym w godzinach od 10.00 do 16.00 od poniedziałku do
piątku) można uzyskać listę specjalistów, będących ekspertami
w tej dziedzinie. Możesz także znaleźć informacje w dziale
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na stronie
internetowej Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Autystycznym pod adresem www.autism.org.uk/cjp .
Osoba z autyzmem ma problemy z interakcją społeczną,
komunikacją i wyobraźnią. Charakteryzuje się pewnymi
cechami:
Interakcja społeczna
• Wydaje się być wyizolowana lub nie przejmująca się innymi.
• Nie jest w stanie odczytać języka ciała ani zrozumieć
potrzeby zachowania taktu.
• Zachowuje się niewłaściwie lub dziwnie.
• Unika kontaktu wzrokowego, kiedy czuje się zaniepokojona
lub pod presją.
• Czuje niechęć do kontaktu fizycznego.
Komunikacja
• Może nie zrozumieć tonu głosu, gestów ani wyrazów twarzy
takich, jak marszczenie brwi czy uśmiech.
• Porównania i metafory przyjmuje dosłownie, a więc myśli że
powiedzenia " głupi jak but z lewej nogi" czy " wylewanie
dziecka z kąpielą" są o butach i małych dzieciach.
• Trudno jej odbyć rozmowę.
• Może wydawać się kłótliwa, uparta lub zła...
• …albo też nad wyraz uległa, zgadzając się na wszystko,
nawet jeżeli jest to nieprawdziwe.
• Może używać języka formalnego, podniosłego lub
pedantycznego.
• Może wydawać się, że jest niedbała lub oporna.
• Może być szczera aż do szorstkości lub niegrzeczności.
Dodatkowe informacje
Telefon zaufania (Autism Helpline) pod numerem 0845 070
4004 (czynnym w godzinach od 10.00 do 16.00 od
poniedziałku do piątku).
www.autism.org.uk
Dodatkowe informacje o niniejszej karcie, łącznie z wersjami
niniejszej ulotki w innych językach, można uzyskać pod
adresem: www.autism.org.uk/card
Wyobraźnia
• Nie jest w stanie przewiedzieć konsekwencji swoich czynów
• Bardzo zaniepokojona zmianami ustalonego porządku lub
nieoczekiwanymi zdarzeniami
• Lubi ustalone zasady i może reagować zbyt mocno, kiedy
ludzie je naruszają
• Często ma szczególne zainteresowania, które mogą
przeradzać się w obsesje
• Trudno jej dostrzec lub zrozumieć punkt widzenia innej osoby
© The National Autistic Society 2005
Nie zezwala się na przedruk bez
uzyskania zgody.
Jak się zachować, kiedy wydaje ci się, że masz do
czynienia z osobą z autyzmem
Osoby z autyzmem mogą mówić wyraźnie i poprawnie, lecz
bez pełnego zrozumienia. Pozorna niezależność może ukrywać
ich izolację i upośledzenie społeczne.
The National Autistic Society
393 City Road, London EC1V 1NG, United Kingdom
Zajerestrowane jako organizacja charytatywana pod nr 269425
664137832.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin