Death Note - Napisy PL Sezon 1 HDTV S01E23 [Kuro-Hana].txt

(20 KB) Pobierz
{20}{82}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{92}{165}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{209}{318}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}www.animegarden.prv.pl
{464}{520}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{521}{537}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{538}{599}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{600}{613}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{614}{674}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{675}{685}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{686}{741}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{742}{758}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{759}{841}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{840}{883}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju!
{884}{914}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kto wpad� w potrzask oburzenia?
{915}{987}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{988}{1035}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju!
{1070}{1082}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1083}{1106}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1107}{1133}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1134}{1157}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1158}{1177}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1178}{1211}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1212}{1232}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1234}{1251}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1252}{1281}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1283}{1302}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1303}{1328}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1329}{1361}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1362}{1378}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1380}{1398}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1399}{1434}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1435}{1452}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1454}{1474}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1475}{1507}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1508}{1527}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1528}{1546}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1547}{1583}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1584}{1583}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1601}{1626}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1639}{1657}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1687}{1703}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1735}{1755}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1784}{1805}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{2141}{2192}{y:i}Wi�c m�wisz, �e jeden z nich jest Kir�?
{2201}{2264}{y:i}Tak, mam na to dow�d.
{2272}{2323}{y:i}Ofiar� by� pan H.
{2341}{2454}Je�li Higuchi, tak jak drugi Kira, |potrafi zabija� znaj�c jedynie twarz ofiary...
{2464}{2500}...Matsuda umrze.
{2622}{2657}{y:i}To on?!
{2664}{2766}Nie wkurzaj mnie! Powiniene� zna� imiona ludzi, | kt�rych zatrudniasz!
{2792}{2825}{y:i}Mam jeszcze dwie godziny.
{3167}{3196}Potwierdzam lokalizacj� Higuchiego.
{3199}{3229}Ma ze sob� torb�.
{3243}{3260}Jad� za nim.
{3270}{3325}{y:i}Zabij� go raz na zawsze.
{3337}{3405}{y:i}Dostan� wszystko!
{3415}{3490}{C:$A3A3A3}{f:Book Antiqua}Szale�stwo
{3495}{3520}{y:i}Kosmetyki Misa.
{3529}{3557}{y:i}Cudowny blask.
{3618}{3645}{y:i}Anielski po�ysk.
{3741}{3801}Reklamy si� ko�cz�, Ryuzaki.
{3817}{3837}Tak?
{3850}{3943}{y:i}Na koniec pi�em z ca�� �semk�, |{y:i}w��cznie z Kir�.
{3966}{3993}{y:i}Interesuj�ce.
{4007}{4193}{y:i}Nie wiem jeszcze, czy osoby b�d�ce |{y:i}tam ze mn� wiedz� ju�, kim jest Kira.
{4209}{4313}{y:i}Oczywi�cie. Odpr� si� i gdy b�dziesz got�w, |{y:i}ujawnij to�samo�� Kiry.
{4323}{4439}Ustaw prosz� kana� pierwszy na transmisj� |z samochodu Higuchiego, a drugi na telewizj� Sakura.
{4447}{4535}Jest tak, jak my�leli�my. |Higuchi ogl�da telewizj� w samochodzie.
{4553}{4642}{y:i}Wracaj�c do tego, co m�wi�e� wcze�niej, |{y:i}czy spotka�e� Kir� osobi�cie?
{4653}{4758}{y:i}Tak, ale wtedy nie wiedzia�em jeszcze, |{y:i}�e to on.
{4769}{4915}{y:i}Wykaza�e� si� du�� odwag� wyst�puj�c w tym programie, |{y:i}zw�aszcza �e Kira widzia� twoj� twarz.
{4925}{4948}{y:i}Nie przeszkadza ci to?
{4957}{5110}{y:i}Gdy prowadzi�em �ledztwo odkry�em, |{y:i}�e Kira potrzebuje dw�ch rzeczy, by m�c kogo� zabi�.
{5124}{5246}{y:i}Wiem, �e na ten temat kr��y wiele plotek, |{y:i}ale sprawdzi�em to.
{5259}{5302}{y:i}Twarz... i imi�...
{5320}{5409}{y:i}W moim przypadku Kira|{y:i} nie zna jednej z tych rzeczy.
{5426}{5536}{y:i}Wi�c robi to, bo my�li, �e nie uda mi si� go zabi�, |{y:i}skoro nie znam jego prawdziwego nazwiska?
{5567}{5640}{y:i}Czy to znaczy, �e zniszczy� |{y:i}wszystkie dowody je zawieraj�ce?
{5660}{5722}{y:i}Je�li wybieg� my�lami tak daleko |{y:i}i zniszczy� swoje stare akta...
{5723}{5769}{y:i}...to nawet gdy dotr� do Wytw�rni Yoshida...
{5799}{5841}Rem, co my�lisz?
{5881}{5916}My�l�? O czym?
{5932}{6022}Rem? Kto to? |Wsiad� do samochodu sam.
{6031}{6085}Nie wierz�, �e jest |z nim kto� jeszcze.
{6113}{6201}Nie u�ywa te� kom�rki. |Mo�e ma radio lub co� takiego?
{6220}{6388}Nie, w aucie nie ma radia. |Tylko nasze pluskwy, kamery i przeka�niki.
{6397}{6451}Wedy zak�ada�a te urz�dzenia, |wi�c jestem tego pewny.
{6458}{6547}Nawet je�li dotr� do Wytw�rni | istnieje mo�liwo��, �e nie b�dzie tam �adnych akt.
{6577}{6604}M�wi do siebie?
{6626}{6714}Dlaczego pytasz mnie? |Sk�d mam to wiedzie�?
{6733}{6860}Je�li jest bystry, zniszczy� zapisy ze swoim|  prawdziwym nazwiskiem zanim uda� si� do telewizji.
{6860}{7005}Poza tym czy to nie lekkomy�lne ze strony Wytw�rni |pozwoli� mi szpera� w aktach?
{7013}{7139}Chocia� z drugiej strony, je�li co� zginie, |ja b�d� za to odpowiedzialny.
{7162}{7197}To nie wygl�da dobrze.
{7207}{7265}W porz�dku. Pojedzie tam.
{7276}{7324}Nawet je�li akta tam s�...
{7341}{7398}...mog� zawiera� kolejne fa�szywe nazwisko.|A wtedy co?!
{7400}{7511}Obawiam si�, �e w tej sytuacji |m�g� si� do tego posun��.
{7542}{7674}{y:i}My�l�, �e to Raito i Misa chc�, |{y:i}by pojecha� do Wytw�rni.
{7694}{7849}Ale wie, �e jeste� Kir� |i mo�e ujawni� twoje nazwisko.
{7861}{7894}Takie s� fakty.
{7908}{7976}{y:i}Do og�oszenia zosta�a nieca�a godzina!
{7995}{8033}Zostaje ci tylko jecha� tam i sprawdzi�.
{8046}{8128}Bez wzgl�du na to, czy nazwisko w aktach |b�dzie fa�szywe czy nie...
{8141}{8229}...nikt inny nie podejrzewa�by ci� |o zabijanie ludzi za pomoc� notesu.
{8241}{8294}Tak, wiem.
{8303}{8404}{y:i}Ale dla bezpiecze�stwa powinienem zabi� |{y:i}wszystkich ludzi z Wytw�rni, z kt�rymi rozmawia�em.
{8413}{8486}{y:i}W��cznie z Mis� i jej menad�erem.
{8496}{8548}Co?! Nie! Chce mnie zabi�?!
{8548}{8659}Nie panikuj. M�wi o tym, |co zrobi po zabiciu Matsudy.
{8668}{8750}Dop�ki to si� nie stanie, |nie musi tego robi�.
{8765}{8798}Masz racj�, ale...
{8809}{8889}Zastan�w si� dobrze. |Tylko jego musisz zabi�.
{8903}{9039}Je�li zaczniesz zabija� tych, z kt�rymi |wcze�niej rozmawia�e�, to b�dzie podejrzane.
{9052}{9129}To prawda. |Bystra jeste�, Rem.
{9145}{9230}W takim razie ka�� im wykasowa� list� |po��cze� przychodz�cych, zanim ich zabij�.
{9245}{9309}Pozostan� dane w centrali.
{9337}{9382}Na pewno nie m�wi do siebie!
{9395}{9453}Kim jest Rem? |Do kogo on m�wi?
{9479}{9545}Je�li naprawd� z kim� rozmawia, |to musi by�...
{9591}{9617}...Shinigami.
{9677}{9703}Prawda?
{9742}{9794}{y:i}Przy kim� takim musz� to powiedzie�...
{9815}{9889}A mo�e zrzekniesz si� posiadania notesu?
{9904}{9987}Nie. Wtedy na pewno czeka�by |mnie �a�osny koniec.
{9997}{10053}M�wi�, �e ma dow�d.
{10062}{10240}Je�li zestawi� rozw�j Yotsuby ze zgonami, |kt�re mia�y miejsce, nikt nie zw�tpi w jego histori�.
{10253}{10319}Uwierz� mu bez wzgl�du na to, |kogo nazwie Kir�.
{10339}{10454}Nawet je�li nie znajd� wystarczaj�cych dowod�w, |moje �ycie dobiegnie ko�ca.
{10471}{10546}Mog� zapomnie� o s�awie, |nie wspominaj�c o pozostaniu w Yotsubie.
{10560}{10713}{y:i}Oczywi�cie nasi pracownicy zaplanowali program|{y:i} wed�ug za�o�enia, �e Kira b�dzie go ogl�da�.
{10726}{10775}{y:i}Wi�c chcia�bym si� zwr�ci� bezpo�rednio do niego.
{10809}{10853}{y:i}Kira! Poka� si�!
{10873}{11021}{y:i}Teraz zgrywa g�upka, |{y:i}ale tamtej nocy upozorowa� upadek, by prze�y�.
{11052}{11096}{y:i}Bez wzgl�du na wszystko musz� go zabi�.
{11191}{11231}Higuchi dojecha� do Wytw�rni Yoshida.
{11247}{11283}No to zaczynamy.
{11718}{11746}{y:i}Na lewo od wej�cia...
{11805}{11839}{y:i}...biurko na ko�cu.
{11906}{11952}{y:i}W g��bokiej szufladzie.
{12424}{12510}Wi�c jak go zabijesz? | Poka� mi!
{12582}{12675}Aresztujemy Higuchiego, |gdy dasz nam sygna�.
{12688}{12698}{y:i}Dobrze.
{12950}{13009}To bez sensu! |Zapisa� tylko imi� i wychodzi!
{13020}{13057}Nie zabije go tutaj?
{13070}{13107}Ryuzaki, mam go aresztowa�?
{13130}{13177}Musimy zobaczy�, |w jaki spos�b zabija.
{13197}{13266}Mo�e zrobi co� po powrocie do auta.
{13281}{13317}Poka�cie mi wn�trze jego samochodu.
{13453}{13567}Wygl�da zaskakuj�co spokojnie jak na kogo�, |kto desperacko chce zabi� Matsud�.
{13581}{13752}Racja. Skoro potrzebowa� nazwiska, |m�g� wzi�� ze sob� akta zamiast odk�ada� je na miejsce.
{13772}{13927}{y:i}36... 37... 38... 39... 40 sekund.
{13958}{14050}{y:i}Kira jest morderc�! |{y:i}Nigdy mu nie wybacz�!
{14074}{14116}Cholera, nie umar�!
{14132}{14189}Co mia� na my�li m�wi�c: |"Nie umar�"?
{14208}{14255}Wi�c j...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin