Wesołą nowinę.pdf

(111 KB) Pobierz
86375208 UNPDF
Wesołą nowinę
m. Wygrzewalski
! " " # $ % % %
D
G
A
D
%
% % %
%
%
%
% &
1. We - so - !"
no - wi - n#,
bra - cia, s!u -
chaj - cie.
! " " % % %
h
G
A
G D
'
% % % %
%
%
%
%
%
Nie - bies - k"
Dzie - ci - n#
ze mn" wi -
taj - cie.
! " "
D
%
( % % % % %
A
% % % % %
%
% %
% %
Ref. Jak mi - !a
ta no-wi - na,
mów, gdzie jest
ta Dzie-ci - na,
! " " % %
h
%
% % %
A
& D
li.
%
"
%
%
%
%
*
by$ - my tam
po - bie - %e - li
i uj - rze -
2. Bogu chwa!# wznosz" na wysoko$ci, pokój ludziom g!osz" Duchy $wiat!o$ci.
3. Panna nam powi!a Boskie Dzieci"tko, pok!onem uczci!a to Niemowl"tko.
4. Którego zrodzi!a, Bogiem uzna!a, i Pann" jak by!a, Pann" zosta!a.
5. Królowie na wschodzie ju% to poznali i w judzkim narodzie szuka& jechali.
6. Gwiazda naj$liczniejsza ich o$wieci!a, do szopy w Betlejem zaprowadzi!a.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Śpiewnik archidiecezji katowickiej ” nr 96,
Księgarnia Świętego Jacka, Katowice 2002
G
D
e
86375208.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin