W maleńkiej stajence.pdf

(109 KB) Pobierz
86375204 UNPDF
W maleńkiej stajence
Pawe" Orkisz
! " " #
D
% % %
$
% % %
% % %
$ $
%
%
$
%
$
'
1. W ma - le! -
po -
kiej
lach,
sta -
po
jen -
bia -
ce
"ych
ro -
doj -
dzi
rze -
si#
wa
g"óg...
! " "
G
% % %
D
% % %
G
% % %
' D
%
$
%
$
%
$
A kie - dy
do - ro$ - nie
nam Bo - %y
Syn,
! " "
% % % %
% % % %
' e
A 7
% %
' D
win.
) ) )
$
$
(
$
na g"o - w#
ko-ro - na
z cier -
nio-wych
2. Jeszcze nic nie wiedz&, jeszcze nie czas,
P"aczesz malusie!ki, jak ka%dy z nas...
Ale ju% wkrótce zabraknie Ci "ez,
Gdy na Golgot# krzy% b#dziesz nie$'.
3. Na dworze wichura, zimowy ch"ód,
W domu tak ciep"o, choinka, cud...
(piewamy kol#dy, rado$ci czas,
Mo%e co$ jednak odmieni si# w nas.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: Magazyn „Ruah” nr 9/1999, Wyd. Paganini
Po
Bóg,
D
G
86375204.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin