Triumfy Króla Niebieskiego.pdf

(104 KB) Pobierz
86375203 UNPDF
Triumfy Króla Niebieskiego
! " " " # $ $ %
s". XVII w.
A
$ $ ' $ ' $ $ $
Kró-la nie-bies-kie-go
$ $ ' $ ' $ $ $
z nie-ba wy-so-kie-go.
$ $ %
zst!-pi-"y
1. Tri-um-fy
! " " " $ $
E
$
fis E
cis
$
fis E
" $ $ (
" $ $ (
$
$ $ $ $ %
$ $
$
$ $ $ $ %
Po - bu - dzi - "y
pa - ste - rzów,
do - byt - ku swe -
go stró - #ów,
! " " "
A
D
$ $ %
fis
E
A
$ $
%
$ $
%
$pie - wa - niem,
$pie - wa - niem,
$pie - wa - niem.
2. Chwa"a b!d% Bogu w wysoko$ci, a ludziom pokój na nisko$ci.
Narodzi" si& Zbawiciel, dusz ludzkich Odkupiciel,
Na ziemi. /3x
3. Zrodzi"a Maryja, Dziewica, wiecznego Boga bez rodzica,
By nas z piek"a wybawi", a w niebieskich postawi"
Pa"acach. /3x
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Śpiewnik archidiecezji katowickiej ” nr 92,
Księgarnia Świętego Jacka, Katowice 2002
E
86375203.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin