Śpij mój Maleńki.pdf

(123 KB) Pobierz
86375201 UNPDF
Śpij mój maleńki
!" # Moderato
Leszek Tokarski
C 7+
$ $
G
% C
#pij,
B/C
'
F 7+
$ $ $
$
%
$
&
%
Ref. !pij, mój ma -
le" - ki,
Nie-ba zam -
11 $ $ $
! % $
G 7
% e 7
&
C 9
&
F 7+
G 7
% $
$ $ $
kni$ - te
drzwi.
Ju% ciem-na
noc - ka,
wi$c zam-knij
! % $
A 7
$ $ $
d/C
% $
% C
&
C 7
% '
Fine
F 7+
$ %
$
ocz - ka,
wi$c zam-knij
ocz -
ka.
1. Jes-te# mym
9
$
$
$ %
G 7
e 7
A 7
d 7
$ %
$
G 7
! ) $ %
&
% $
szcz$#-ciem je -
dy-nym,
któ-re ut -
ra - ci&
C 9 %
! &
C 7+
&
F 7+
$ $
E 7
$ %
$ $ $
% D
&
mam,
lecz pó-ki
o - czy
za - to - pi$
w 'zach,
+ D 9
spa&.
!
*
C 7+
%
) $ $
$
$ %
, '
& &
%
&
Ty jesz-cze
mo-%esz
2. Jeszcze daleka godzina,
W której odkupisz #wiat,
Jeszcze Twe r(czki za ma'e s(,
Dlatego #nij swym snem.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Pan moją mocą i pieśnią”, str. 41, Wydawnictwo św. Jacka, Katowice 1989,
zebrał i opracował ks. Stanisław Sierla
e 7
d 7
a
A 7
G
86375201.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin