Noc cicha w śnie.pdf

(192 KB) Pobierz
86375196 UNPDF
Noc cicha w śnie
Noc cicha w "nie
(kol!da na chór #e'ski)
m. F. Nowowiejski
opr. P. Gruchel
I
II
!
"
# $
& & ) &
%
'
&
& & &
%
) &
& & ) &
%
"
&
& &
&
1. Noc
2. Dzie -
ci -
ci!
cha
jak
w "nie,
kwiat
a
na
Ty
ten
nie
pa -
"pisz,
trzy
nie
"wiat,
gdzie"
sam
# $
& & &
III
!
"
&
%
*
&
&
&
+
" &
&
%
&
& &
+
Noc
Dzie -
ci -
ci!
cha,
jak
noc
kwiat,
ci-
jak
cha
ten
w "nie,
kwiat
Ty
nie
"pisz
ju#
"wiat
pa -
trzy
na
I
!
"
& &
%
&
&
%
&
&
& & & & ) &
%
&
&
II
je - - -
szcze brzmi%
ludz -
dzwon -
ko -
ki
"ci
we -
przy -
so -
bra -
$o.
ny.
Pa -
Cho&
w kszta$ - - -
ty
5 &
&
&
III
!
"
&
&
&
"
& & &
&
& &
& & & & +
so -
bra -
gdzie"
Sam w kszta$-
je -
szcze brzmi%
ludz -
ty
dzwon-
ko -
ki
"ci,
we-
ludz-
so-
ko-
$o,
"ci
dzwon-
kszta$-
ki
ty
we -
przy -
$o.
ny.
I
8 %
"
&
& &
& & +
) & ) & ) & & +
) & ) & ) & &
) &
8
ste -
ma -
rze
$y,
"pi%
a
ju#.
zna,
A-
co
nio$-
mi-
ków
$o"&,
chór,
$za
a-
co
nio$-
mi-
ków
$o"&,
chór,
$za,
przy
chce
&
II
%
"
& & & & +
& &
& & +
!
& & & & &
&
%
& ) &
& &
%
III
) & ) & ) & &
) & ) & ) & & ) &
Pa-
Ma-
ste-
$y,
rze
a
"pi%,
zna,
pa-
ma-
ste-
$y,
rze
a
"pi%,
zna,
a -
co
nio$ -
mi -
ków
$o"&,
chór
co
tu#
$za,
& &
& &
& &
) &
%
%
%
%
& &
%
%
& &
) &
%
&
%
&
&
) &
!
%
%
86375196.001.png
2
Noc cicha w "nie
12
&
%
&
&
&
,
%
"
& & +
!
& &
%
%
I
12
#$ób - - -
Bo - - -
&
&
&
ku
gu
Je -
by&
zu -
za
sa
nas
w o -
od -
ko - - - -
da - - - -
& & & &
$o.
ny.
&
&
&
II
&
!
"
) & ) & ) & ) & ) & ) &
&
) & ) & ) & &
&
& & +
III
& &
%
"
) &
) &
%
& &
%
chce #$ób-
Bo - ku,
gu, #$ób -
Bo - ku
Je -
by&
zu -
za
nas wo -
sa
da- $o,
ny, wo-
od- ko -
$o.
ny.
gu
od -
da -
16
& %
%
& & &
& %
%
& & &
,
%
"
I
!
,
%
Ref. Lu laj
lu,
lu laj
lu,
III
16 %
"
& %
& & &
& &
, %
%
& %
%
& & &
%
, %
%
&
%
%
,
20
& %
%
& &
"
&
I
!
,
%
& %
%
&
& &
,
%
lu laj
lu,
lu laj
lu.
II
20 %
"
& %
& & &
& &
, %
%
&
%
& & &
III
%
%
,
&
%
&
%
& &
, %
%
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
&
%
przy
ko-
!
&
& & &
%
,
&
II
!
&
&
%
,
86375196.002.png 86375196.003.png 86375196.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin