Mędrcy Świata.pdf

(102 KB) Pobierz
33833934 UNPDF
Mędrcy Świata
! "
C
$ $ $
F C
G
$ $ $
C
$ &
$ $ $ $
#
$
#
$
#
$
1. M! - drcy "wia-ta,
mo-nar-cho-wie,
gdzie spiesz-nie d# -
$y - cie?
C
$ $ $
$ $ $ $
C G
$ $ $
& & C
Dzie - ci!?
#
! #
$
Po - wiedz-cie$ nam,
trzej Kró - lo - wie,
chce - cie wi- dzie%
G
$ $ $ $ $
$ $ $ $
G C
$ $ $ $
& & G
dzier - $y,
! #
O - no w $&o - bie
nie ma tro - nu
i ber - &a nie
C
$ $ $
$ $ $ $
C
$ $
G C
#
! #
$
$
& &
a pro-roc - two
Je - go zgo - nu
ju$ si! w "wie-cie
sze - rzy.
2. M!drcy "wiata, z&o"% okrutna Dzieci! prze"laduje.
Wie"% okropna, wie"% to smutna: Herod spisek knuje.
Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem spiesz#.
Gwiazda Zbawc! im og&asza. Nadziej# si! ciesz#.
3. Przed Maryj# staj# spo&em, nios# Panu dary.
Przed Jezusem bij# czo&em, sk&adaj# ofiary.
Trzykro% szcz!"liwi Królowie, któ$ wam nie zazdro"ci?
Có$ my damy, kto nam powie, pa&aj#c z mi&o"ci.
4. Oto, jak ka$# kap&ani, damy dar troisty:
Mod&y, prac! nios#c w dani i $ar serca czysty.
To kadzid&o, mirr!, z&oto niesiem, Jezu, szczerze.
Dajem to z serca ochot#. Przyjm od nas w ofierze.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Śpiewnik archidiecezji katowickiej ” nr 107,
Księgarnia Świętego Jacka, Katowice 2002
F
$
C
$
F
$
33833934.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin