Kołysanka dla Tomka.pdf

(127 KB) Pobierz
86375188 UNPDF
Kołysanka dla Tomka
z uczuciem
&'()
ks. W. Wolny
% %
!" " # #
a
e
d G
%
C 7+
%
1. Znów
%
#
%
#
* % #
%
% #
, %
%
% #
%
%
#
+
#
Pa
Pa
-
-
nie
nie
wie
ko
-
rz!
cham
w mi
praw
-
-
"o#$
d!
tak
tak
pi!k
ci
-
n%
ch%
jak
jak
Twój
Twój
p"acz,
ból
sa
o
-
-
-
-
d G
%
%
C
%
% %
%
% #
1
+
F
%
#
%
E 7
+ , %
#
# #
!
%
#
%
#
%
mot
tu
-
ni
la
ra
Ci!
-
zem
Twej
chod&
gwiaz
-
-
my
dy
ko
sre
-
-
cha$
brny
#wiat,
blask,
o Je zu
-
mój... Znów
-
2
+ #
F E 7
%
+ , % / %
#
# #
/ % * %
* %
%
#
* %
/ % * %
%
#
!
.
%
o Je zu
-
mój...
Twoje
- - -
no we 'y cie gdzie# w ko l! dach
- -
! #
%
% %
% % % #
a 7
% %
% % %
G
%
%
C
, % / %
%
+
#
be tle jem skich drzew
- - -
#pie wa z ni mi ca "y #wiat.
- - -
Na ma
-
! / % * %
F
* %
%
#
* %
/ % * %
%
#
%
% %
%
%
% #
%
rzeniach na szych jak na sian ku
- -
-
niech u "o 'y Mat ka Ci!,
- - -
%
%
% % %
G
* % * %
+ , % / %
#
C
# #
0 a
e a
+ ,
#
!
o by# Je zu pi!k nie #ni"...
- - -
Twoje
-
#ni"...
2. Znów Panie czuj! wolno#$,
Znów w w"osach ta(czy wiatr.
Czeka"em przecie' dwa tysi%ce lat, o Jezu mój
Znów Panie pachnie szcz!#cie,
Gdy wiem, 'e Ty i ja...
Pozosta( jeszcze, b!dzie "atwiej 'y$, o Jezu mój
% % % % % % %
% % % % % % %
e
(x) - Wst!p:
!" "
# #
0
+ * %
1 2
1. Znów
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Fantastyczne śpiewanie” - śpiewnik autorski Witolda Wolnego str. 10
Editiones Societatis Christi - Poznań 1988
(x)
a
a
G
F
C 7+
F
C
a
G
F
1
2
a
86375188.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin