Dziś z radością wszyscy.pdf

(118 KB) Pobierz
86375179 UNPDF
Dziś z radością wszyscy
Pawe$ Orkisz
! " # # $
C
$ $ $ $
$ $ $ $ $ $
C
$ $
&
$ $ $ $ $
$
#
Ref. Dzi! z ra-do - !ci"
wszy-scy!pie-waj - my,
w #$ób-ku ma - $ym
le-#y Bóg!
C
$ $ $ $
$ $
$ $ $ $
$ $ $ $ $
C
(
! $
'
Bo - gu ma - $e-mu
chwa-$% od-daj - my,
by i nas zba-wi&
móg$!
! # #
& $ $ $ $ $ $
G
$
$ & ) $
$ $ $ $ $
$
' (
# #
#
& $
nio-
te-
$ $ $
$o
rze
wie
si%
wsz% -
dzi -
$ & ) $
!pie -
#e
$ $ $ $ $ $ $
wa-
tak
j"
si%
ko-
na-
l%-
ro-
dy
dzi$
Mu.
Bóg.
a
G
F
G
a
! # #
$
$ #
' (
# #
W ma-
Na -
$ej
ro-
li-
dzi$
chej
si%
staj -
z Pan -
ni,
ny,
#e
a
lich-
i -
szej
mi%
nie
Pan-
zna-
ny
$a Ju-
Ma-
de -
ry -
a.
ja.
2. Gwiazda pokazuje, gdzie le#y naj!wi%tsza Dziecina,
Trzej Królowie g$osz", #e nowa si% era zaczyna.
W Nim zbawienie nasze, do góry wi%c d$onie podnie!my
I pochylmy g$owy przed synem Józefa - cie!li.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: Magazyn „Ruah” nr 9/1999, Wyd. Paganini
F
G
F
C G
a
F G
a
1. A -
Pas-
dy
wi",
86375179.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin