Był raz dzień.pdf

(133 KB) Pobierz
86375175 UNPDF
Był raz dzień
%&'()
rockowo
s!. ks. J. Szymik
m. ks. W. Wolny
! " # #
$
G
* + ,
- ,
.
/
- , - , - , - , , ,
kie dy Bóg po wiedzia!
1. By! raz
dzie"
- - -
! " , , , , - ,
, , 1
2
/ - , - , - , - , , ,
gdy Anio!a swego
, , , , - ,
. D
Te raz ju#! By! raz
-
dzie",
- - -
po s!a! tu. By! raz
-
dzie",
! "
/ , , - , ,
,
. G
1 1
D 7
* 1 , ,
, , , - , ,
,
, ,
za %pie
2
1
gdy na rodzi! si$.
- -
Ref. Za %pie
- -
waj my ra do%nie Mu,
- - -
- -
! " ,
C
, , - , ,
,
2
1
- , - ,
za%pie
, - , - ,
- , ,
,
2
1
, ,
za %pie
waj my ra do% nie Mu,
- - -
- -
waj my ra do %nie Mu,
- - -
- -
! "
, , , - , ,
,
2
1
- , - ,
za%pie
, - , - , - , , - ,
C D G
, ,
, ,
3
4
1 1
wajmy ra do%nie Mu,
- - -
- -
wajmy rado%nie Mu
- - -
Ma!e mu!
- -
2. Zechcia! Bóg stan&' mi$dzy nami w!a%nie tu
Zechcia! Bóg, aby cz!owiek w oczy patrzy! Mu,
Zechcia! Bóg ma!ym dzieckiem by'.
Propozycja rytmu:
# # 5
6
6 - 5 5
6 - 5 / 5
6 - 5 5
6 - 5 /
6
6
6
Uderzenia zaznaczone kresk& wykona' na ni#szych, basowych strunach gitary
- pozosta!e na wiolinowych. T!umi' przez lekkie uniesienie lewej r$ki.
Funkcje G i C gra' w pozycji III.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Fantastyczne śpiewanie” - śpiewnik autorski Witolda Wolnego str. 8
Editiones Societatis Christi - Poznań 1988
G
C 7
C D
G
G
D
, 1
5
5
5
5
86375175.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin