O, Matko u stóp Twoich.pdf

(123 KB) Pobierz
33841157 UNPDF
O Matko u stóp Twoich
& $
m.: R. Jef
! " # $
1. O
G e
D
$ $ $ $
D
e C
% $ $
% $ $
% $
% $ $
Mat ko, u
-
stóp Twoich
- - - - - -
zie mia lu dzi
krzy czy w roz
pa czy i
&
& $
! " $ $ $ $
G
G e
D
$ $ $ $
D
%
'
% $ $
% $ $
% $
$
g!o dzie ju" bez
-
si!. Wi#c
ze chciej si#
& $
prze j$% bo
- - - - -
lesnym losem
na szym, tych,
% $ & $
! " % $ $
a D
G
% $ $
e
$ $ $ $
$ $ $ $
%
'
któ rzy szu
- - - -
&
ka j$ dro gi
swej. Ref. O
&wi# ta Ma
- - -
& $
ry jo, o
Królo wo i
- -
! " % $
e
D a
D
% $ $
e
G G 7
$
% $ $
% $ $
%
$ $
% $
Mat ko, do
-
Cie bie nasz
-
'wiat si# u
- -
cie ka. O
&wi# ta Ma
- - -
ry jo, o
% $ & $
! " $ $ $ $
D 7
e
D D 7
C G
% $ $
$ $ $ $
% %
Kró lo wo wszech
- - - -
'wia ta, racz
Bo gu prze
- - - - -
ka za% na sz$
mi !o'%.
2. Wybrana przez Boga z powodu Twej pokory,
Bo ch#tnie dzieli!a' biednych los.
Czas ziemski prze"y!a' ukryta i nieznana,
Rozpozna! Ci# tylko dobry Bóg.
3. Królowo na niebie zachowaj pami#% czasu,
Gdy Ciebie dotkn#!y !zy i ból.
Królowo Mi!o'ci, o przyb$d( nam na pomoc
Szczególnie w godzinie 'mierci przyjd(.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Żródło: „Exsultate Deo” nr 625. Wyd 9
Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004
a
a D
a
-
e C
D
a
D
a C
33841157.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin