Bogurodzica.pdf

(104 KB) Pobierz
3647073 UNPDF
Bogurodzica
t.: z XIII w. (wg. r�kopisu z XV w.)
m.: Siedl.
1. Bo gu ro dzi ca,
� �
Bogiem s�a wie na
- - - -
Dzie wi ca,
- -
- - -
Ma ry ja!
- -
U Twe go Sy na,
-
-
Gospo dzi na,
� �
Ma tko zwo
-
- - - -
le na,
Ma
- - - -
ry ja,
� � � �
Ky ri e e
spu� ci nam!
Zi �ci nam,
-
-
- - - - - -
lei son.
2. Twe go dzie la Chrzci cie la, Bo �y cze,
- - - -
- - -
u s�ysz g�o sy,
-
na pe�� my �li cz�o wie cze,
S�ysz mo dli tw�, j�� no si my.
- - - -
- -
- -
A na �wiecie zbo� ny po byt,
A da� ra czy,
-
Je go� pro si my:
- -
-
po �y wo cie raj ski prze byt!
� � � �
Ky ri e e lei son.
- - -
-
- - - - - -
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Żródło: „Exsultate Deo” nr 601. Wyd 9
Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004
- - -
- - -
3647073.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin