Zobaczcie jak jest dobrze.pdf

(89 KB) Pobierz
86372060 UNPDF
Zobaczcie jak jest dobrze
s�. Ps 133
m. G. Gennarini
opr. ks. W. Danielski
I
d
g
� � �
d
�� �
1. Zo-ba-czcie jak jest
do - brze
prze-by-wa� ra - zem
z bra - �mi.
II
d
A 7
d
Jak jest
do - brze
prze - by - wa� ra - zem
z bra - �mi.
d
g
A 7
prze-by-wa� ra - zem
d
� �
Zo - ba-czcie jak jest
do - brze
z bra - �mi.
2. Jest to jak olej, co sp�ywa na brod� Aarona,
Jak olej na brod� Aarona.
3. Jest to jak rosa Hermonu na górach Syjonu,
Jak rosa na górach Syjonu.
4. Tam Jahwe nam zapewni� swoje b�ogos�awie�stwo,
Nam zapewni� swoje b�ogos�awie�stwo.
5. Tam Jahwe nam darowa��ycie a� na wieki,
Nam darowa��ycie a� na wieki.
6. Zobaczcie jak jest dobrze...
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Żródło: „Exsultate Deo” nr 520. Wyd 9
Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004
A 7
g
86372060.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin