Zmiłuj się Stwórco.pdf

(74 KB) Pobierz
Finale 2007c - [Zmiluj sie Stworco1.MUS]
Zmiłuj się Stwórco
,
sł. LG
s. Krystyna Gałuszka OSU
œ œ œ œ
& œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
1. Zmi łuj się, Stwór co, nad swo im lu dem,
-
-
-
-
kie dy Cię bła ga w tym cza sie po stu;
-
-
-
&œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
któ rą wzno si my przez dni czter dzie ści.
œ œ œ œ
A e .
Usłysz mo dli twę zro szo nąłza mi,
-
-
-
-
-
2. Patrzysz w głębinę naszego serca,
Znasz ludzką słabość i bezwład woli,
Przeto nam okaż swe miłosierdzie,
Kiedy do Ciebie wracamy, Boże.
3. Chociaż tak bardzo jesteśmy winni,
Przebacz, bo Tobie ufamy, Panie;
Wsław Twoje imię i ulecz nędznych,
Których chorobą są własne grzechy.
4. Udziel nam siły, niech czas pokuty
Ciało oczyści i myśl oświeci;
Złudne pokusy niech nas nie wiążą
Z tym, co nam grozi wieczystą zgubą.
5. Boże Jedyny w Najświętszej Trójcy,
Spraw, aby skrucha i umartwienie
Były owocne dla Twoich wiernych,
Którzy Cię wielbi wieczornym hymnem. Amen.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: „Uwielbiajcie Pana” Śpiewy Liturgii Godzin - Hymny
nr 28 mel. 1 Kraków 1987
,
86372059.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin