Zmartwychwstał Pan przeminęła trwoga.pdf

(87 KB) Pobierz
86372057 UNPDF
Zmartwychwstał Pan przeminęła trwoga
G G 7
� �
� �
1. Zmar-twych-wsta�
Pan, prze-mi-n�-�a
trwo-ga. Zmar-twych-wsta�
G e
a 7 d 7
� �
3
Pan, zwy-ci�-�y�
�mier�. Zmar-twych-wsta�
Pan, o-two-rzy�
� � � �
D
C G
dro - g�, wi�c �y-cie
me ma te-raz sens, bo �y-je
Pan. 2. Wiem, �y-je
2
G
2. Wiem,�yje Pan, w Nim pewno�� jutra.
Wiem, �yje Pan, pokona� strach
I wiem, �e On zna moj� przysz�o��,
Wi�c warto �y�, bo pewno�� mam, �e�yje Pan.
Pan.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Żródło:
„Tchnienie daje Bóg” nr 209,
Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym Łódź 1997
C
G G 7
C
G
86372057.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin