Witaj Jezu.pdf

(85 KB) Pobierz
33608716 UNPDF
Witaj Jezu
powoli, z namaszczeniem
D
G D
� �
G D
� �
� �
o, cze�� Ci,
przyj-mij
Wi - taj
Je - zu,
Kró - lu,
G D G D
3
e A 7
� �
Dzi� ku
�piew nasz, mod-lit-w�, wiel -
bie-nie, Bo - �y
Sy - nu.
G D
� �
3
G
� �
g
� �
To - bie
wzno-si - my
r� - ce swe
na znak sza -
D
D
3
� �
cun-ku, mi - �o - �ci, wdzi�cz -
no-�ci o, al-le -
lu - ja.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: „Pieśni Chwały” nr 166- Lublin 1991
Późniejsze Wydania - Wydawnictwo Zakonu Pijarów - Kraków 1994
G D
D 7
h
e A 7
33608716.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin