Alleluja - Ps 150.pdf

(100 KB) Pobierz
925392 UNPDF
Alleluja, chwalcie Boga (Ps 150)
Jan Vermulst
! " " $%
( (
Al - le -
& &
( &
*
G
( ( (
( &
* ( (
# '
C
$%
1 &
* &
*
& &
&
&
&
(
(
&
lu - ja Al - le -
lu-ja Al-le -
lu - - -
ja!
( ( ( (
! " "
2 &
G
( (
C
# '
(
# $%
( &
&
(
&
(
&
ja!
1. Chwal - cie Bo-ga w Je-go !wi" -
ty - ni.
(
! " " $%
G
(
(
(
(
(
# '
* D
&
# $%
( &
&
(
Chwal - cie w nie-bie gdzie Je - go
tron!
! " " $%
( &
&
(
- ( - ( - (
(
&
( (
# '
( &
&
(
# ,
Za to co On za nas u -
( (
( (
czy - ni#
! " " # ,
C
( ( (
# '
(
/
# #
* (
&
(
&
(
&
chwal - cie za po -
t$ - g$ Je - go i
moc.
2. Chwalcie Pana graj"c na rogu,
Harfa, lira, cytra niech gra
Chwalcie Go na b$bnach i ta%cem,
Chwalcie Go na strunach, niech zagra flet.
3. Chwalcie Go na cymba#ach d&wi$cznych,
Niechaj ka'dy instrument gra.
Wszystko to co 'yje na ziemi
Niechaj Ci za!piewa: Alleluja.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Opracowanie własne na podstawie kserokopii.
D
D
+ D
D
C
C
G
D
a
925392.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin