Junjou Romantica 2 - 03.txt

(17 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: DX50  704x396 23.976fps 137.9 MB|/SubEdit b.4060 (http://subedit.com.pl)/
{23}{66}Sko�cz ju�!
{70}{129}Ka�dego cholernego dnia tylko truskawki i truskawki!
{132}{313}Postaw si� na moim miejscu - ja musz� to wszystko je��!
{210}{319}Pa! Jem tyle truskawek, �e moja sk�ra |jest jedwabi�cie g�adka!
{310}{340}No i co si� pieklisz?
{344}{425}Je�li ich nie chcesz, |dlaczego nie zaczniesz od nieprzyjmowania tych?
{427}{469}/(Najwy�sza jako��, Kr�l Truskawek, Zdobywca z�otego medalu)/
{560}{651}No tak. Tego wieczoru na |przyj�ciu z okazji zdobycia Nagrody Kikukawy,
{656}{873}natkn��em si� na starszego brata Usagi'ego-san i |nie mog�c nic innego wymy�li�, powiedzia�em, �e lubi� truskawki.
{919}{990}Od tego czasu dostaj� dostaw� truskawek ka�dego dnia.
{1000}{1053}No i Usagi-san to zobaczy�.
{1069}{1127}Pomy�la� chyba, �e z kim� konkuruje.
{1131}{1196}Teraz i on codziennie kupuje mi produkty z truskawek.
{1200}{1288}Chcia�em zadzwoni� do brata Usagi'ego i poprosi�, by przesta�.
{1295}{1367}Ale nie napisa� na przesy�ce swojego numeru telefonu.
{1371}{1436}A Usagi-san odmawia podania mi go.
{1443}{1508}No i co ja mam do cholery robi�?!
{1516}{1625}Do trzech razy sztuka.

{1635}{1694}/Wezbrane pragnienie/
{1699}{1758}/porusza nasze serca./
{1761}{1849}/Teraz nasza historia...  /
{1878}{2074}/Nasza przysz�o�� nabierze blasku./
{2136}{2269}/Kiedy pr�buj� rusza� do przodu, ci�gle z kim� koliduj�./
{2274}{2382}/i zawsze wtedy trac� odwag�./
{2386}{2512}/Ale chc� stawi� temu czo�a i i�� naprz�d,/
{2516}{2611}/je�li b�d� m�g� przez to zobaczy� ciebie./
{2647}{2787}/Tw�j dr��cy g�os, zag�uszany przez deszcz.../
{2782}{2915}/Nawet je�li musia�bym prze�y� kilka bezsennych nocy,/
{2922}{2985}/B�d� szed�, /
{2989}{3164}/a� do dnia, w kt�rym b�d� m�g� ci� ujrze�./
{3168}{3229}/Wezbrane pragnienie /
{3229}{3296}/porusza nasze serca./
{3300}{3382}/Teraz nasza historia... /
{3382}{3422}/...w�a�nie si� zacz�a. /
{3426}{3483}/Efekt naszego spotkania /
{3489}{3544}/wstrz�sn�� tym szarym �wiatem.   /
{3549}{3730}/I w oka mgnieniu zape�ni� go przepi�knymi kolorami. /

{3820}{3890}Dzi�ki za truskawki! By�y super!
{3895}{3978}Te w tych drewnianych pud�ach to naprawd� co�.
{3984}{4014}Ciesz� si�.
{4019}{4070}Sumi-senpai, dzisiaj te� we� troch�.
{4077}{4121}Mam te� ciasto.
{4126}{4220}Co? Tw�j truskawkowy jarmark dalej trwa?
{4227}{4346}Uwierz, nie marz� o niczym innym jak o jego zamkni�ciu,| ale jest z tym troch� komplikacji...
{4352}{4405}Hej! Chcecie troch� ciasta?
{4409}{4444}Serio?
{4465}{4493}A tak...
{4496}{4566}Wygl�da na to, �e |impreza Nagrody Kikukawy by�a nieco szalona, nie?
{4570}{4677}S�ysza�em, �e otoczy�y Go te wszystkie piszcz�ce |dziewuchy jakby by� jakim� s�awnym aktorem.
{4683}{4724}Eee? Sk�d o tym wiesz?
{4743}{4802}Tak by�o napisane w jakiej� gazecie.
{4835}{4969}Wiesz, m�wisz, �e nie lubisz Usagi'ego-san, |ale ci�gle �ledzisz jego poczynania.
{5011}{5051}Co chcesz powiedzie�?
{5059}{5080}E?!
{5087}{5162}Chcesz powiedzie�, �e jestem w nim skrycie zakochaaaaany?
{5166}{5215}Nie, nie, w og�le...
{5344}{5423}Nie b�j si�. Ty jeste� tym, kt�rego kocham.
{5430}{5466}Nie, nie, nie, ujdzie!
{5472}{5559}Chc� tylko �y� jak normalny student!
{5606}{5685}A tak, masz jakie� plany na szkolny festiwal?
{5690}{5781}Ee? Nie, my�la�em, �e tego dnia p�jd� do pracy...
{5785}{5844}Je�li nie masz nic przeciw, m�g�by� mi pom�c.
{5848}{5884}Ok.
{5887}{5936}K�ko w kt�rym jeste�...
{5942}{6031}Grupa Badawcza Onsen Uniwersytetu Mitsuhashi,| znanej jako GBO.
{6038}{6111}Organizujemy tradycyjny Dom Strach�w.
{6148}{6204}Powiedz "Onsen" a ludzie pomy�l� "gor�ce �r�d�a".
{6197}{6281}A co my�l� s�ysz�c "gor�ce �r�d�a"? |Tak, sprawy morderstw!
{6309}{6383}Wtr�ci� jeszcze jak�� femme fatale, mo�e jak�� kuchnie...
{6381}{6446}i wszystko czego trzeba to jedno |z tych miast w starym stylu w tle!
{6450}{6470}Tak, tak.
{6490}{6592}Pomog� ci! Pewnie nie wiesz, ale kocham napi�cie!
{6596}{6643}Ogl�dam du�o takich show w TV!
{6647}{6805}Tajemnica starego miasta, Parne onsen i pyszne jedzenie,| Zab�jstwo w damsko-m�skich �r�d�ach, Zwyk�a wyprawa odkrywcza!
{6835}{6879}Jasne, ale... to dom strach�w.
{6927}{7029}Szkolny festiwal! Teraz zaczynam czu� si� jak normalny student!
{7063}{7149}Cholera! Bateria jest na wyczerpaniu.
{7157}{7283}Od kiedy zacz��em mieszka� w domu Usagi'ego-san,| rzeczy niezwyczajne sta�y si� zwyczajne...
{7287}{7377}Niedobrze. Nie mog� pozwoli� sobie na rozwa�anie rzeczy, |kt�re sprowadzi�yby mnie na z�� drog�.
{7424}{7550}Nie ma sensu, by jeden cz�owiek posiada� tyle dziwactw.
{7554}{7601}Takie rzeczy...
{7631}{7675}/stoj� tutaj!!/
{7716}{7738}Czekaj chwil�.
{7802}{7858}Co jest? Dlaczego tutaj wpadam na tego kolesia?!
{7861}{7967}Nie s�dzi�em, �e spotkam ci�, je�li| b�d� tu przejazdem, ale...
{7981}{8040}M�wi� na to "przeznaczenie".
{8056}{8109}Ee, nie, to...
{8114}{8270}Jego twarz, g�os i tak dalej - w og�le nie |przypomina Usagi'ego-san.
{8274}{8326}Ale zaczynam my�le�, �e s� �udz�co podobni sercem.
{8330}{8386}Dostajesz truskawki?
{8391}{8475}W�a�nie! Skoro spotka�em go tutaj, |mog� poprosi� go, by przesta�!
{8483}{8636}Eee, dzi�kuj� bardzo! Jestem bardzo wdzi�czny |za twoj� hojno��, ale nie musisz ju� ich przysy�a�.
{8644}{8697}Co� ci� urazi�o?
{8701}{8754}Ee? Nie, to nie to...
{8757}{8821}Wi�c w sumie...
{8826}{8912}Nie chc�, �ebys robi� sobie problem, przesy�aj�c je codzie�.
{8916}{8961}A wi�c b�d� je s�a� co jeden dzie�.
{8965}{9016}Nie, nie o to mi chodzi...
{9012}{9064}No to co za problem?
{9067}{9097}Pr�buj� powiedzie�...!
{9100}{9135}Co tam si� dzieje?
{9137}{9156}K��c� si�?
{9232}{9287}Ch-chwila, pu�� mnie!
{9291}{9326}Co ty wyprawiasz?
{9330}{9381}Wys�ucham reszty w domu.
{9383}{9434}Chc� us�ysze� w�a�ciw� przyczyn�.
{9438}{9558}Co? Nie ma takiej potrzeby... Chc� tylko powiedzie�,| �e nie musisz mi ju� przysy�a� truskawek!
{9563}{9620}Dlaczego musz� jecha� z tob� do domu...?!
{9648}{9723}Chwila. "Dom" znaczy si�... Dom rodzinny Usagi'ego-san?
{9777}{9857}Przyci�gajmy uwag�. Pospiesz si� i wsiadaj.
{9861}{9975}C-co robi�...? Jestem troch�... ciekawy.
{10174}{10200}Ej, Misaki...
{10290}{10330}Misaki?!
{10663}{10684}To Japonia?
{10720}{10756}Co ty wyprawiasz?
{10759}{10800}A, id�!
{10813}{10936}Mi�dzy bram� i frontowymi drzwiami |jest jakie� 100 metr�w...
{10961}{11077}Znaczy si�, wiedzia�em, �e s� bogaci, |ale nie, �e a� tak!
{11103}{11199}Naprawd� jeste�my w �rodku Tokio?!
{11203}{11243}Witamy w domu, prosz� pana.
{11246}{11270}Pokoj�wki?!
{11290}{11316}Aleksander?!
{11323}{11358}Ta-Tama?! | /(Popularne imi� dla kota)/
{11362}{11382}Sk�d wiesz?
{11385}{11402}Serio?!
{11478}{11549}Haruhiko-sama, witaj w domu.
{11550}{11600}Przyprowadzi� pan go�cia?
{11600}{11631}Tak.
{11714}{11748}Witaj.
{11748}{11820}Jestem kamerdynerem w tym domu.
{11819}{11842}Kamerdyner?
{11840}{11869}Kamerdyner musi si� nazywa�...
{11870}{11891}Sebastian!
{11895}{11948}Nazywam si� Tanaka.

{12260}{12366}Jestem troch� nie na miejscu b�d�c tutaj go�ciem...
{12385}{12593}Ale ten dom... mo�e i jest du�y, ale ma ch�odn� atmosfer�.
{12717}{12868}Najmocniej przepraszam. Haruhiko-sama �yczy sobie| powiedzie� panu, �e zaj�ty jest prac� i troch� si� sp�ni.
{12891}{12931}Dzi�kuj� za pa�sk� cierpliwo��.
{12936}{12986}Tak! W porz�dku.
{13048}{13111}Eee, to naprawd� cudowny dom!
{13117}{13191}Prawd� m�wi�c zosta� zbudowany w �rodku ery Meiji.
{13242}{13378}Rzadko bywa, �eby Haruhiko-sama |przyprowadza� do domu go�ci takich jak pan...
{13395}{13473}Prosz� mi wybaczy�, ale czy pan jest znajomym biznesowym?
{13487}{13641}Nie, w�a�ciwie mieszkam w domu Usa-- ee... Akihiko-san i...
{13706}{13851}Umm, m�j starszy brat by� koleg� Akihiko-san| ze szko�y i tak to wysz�o.
{13912}{13947}Znowu ta reakcja...
{13966}{14053}Akihiko-san jest dla mnie bardzo mi�y.
{14057}{14126}A, nie, prosz� o wybaczenie.
{14135}{14297}Akihiko-sama nigdy nie by� typem osoby, |kt�ry robi�aby co� takiego, wi�c by�em troszeczk� zdziwiony...
{14358}{14411}Ma si� dobrze?
{14430}{14464}Tak, w porz�dku.
{14491}{14609}Nawet w dzieci�stwie zawsze trzyma� si� na dystans od domu.
{14613}{14686}Opu�ci� go zaraz po sko�czeniu liceum.
{14692}{14757}Nie mia� �adnych przyjaci�?
{14790}{14880}W s�siedztwie mieszka� ch�opiec w jego wieku.
{14886}{14965}Byli dobrymi przyjaci�mi.
{15011}{15087}Ale kiedy wraca� do domu, niewiele m�wi�.
{15087}{15272}Na drugim pi�trze jest sk�adzik.| On cz�sto siedzia� tam, patrz�c za okno i pisz�c co�.
{15332}{15392}Aa, teraz nie�le sobie radzi!
{15406}{15516}Ma jednak tendencj� do |nieregularnych godzin pracy z powodu swojej profesji.
{15521}{15688}Ja przygotowywuj� wszystkie posi�ki,| a on je wszystko - pr�cz zielonej papryki.
{15692}{15845}Ach tak... A wi�c Akihiko-sama musia� otworzy� si� na ciebie.
{15875}{15958}Ee, czy ja wiem... mo�e troch�...
{15962}{16006}To wspaniale...
{16010}{16094}A wi�c spotka�e� Haruhiko-sama przez Akihiko-sama?
{16094}{16165}Tak, co� w tym stylu.
{16170}{16253}Ale ci dwaj w og�le nie wygl�daj� podobnie!
{16295}{16334}Ty... nic nie wiesz?
{16357}{16393}O czym?
{16400}{16543}To zbyt �mia�e z mojej strony, by o tym opowiada�, ale...
{16623}{16752}C�... nie staraj� si� o kontakt ze sob�... znaczy si�...
{16756}{16814}Tak, wiem o tym.
{16856}{16960}Prawd� jest, �e maj� dwie r�ne matki...
{16969}{16985}S�ucham?
{17036}{17058}To znaczy...
{17094}{17136}O czym wy rozmawiacie?
{17141}{17196}Znaj swoje miejsce.
{17241}{17281}Prosz� wybaczy�.
{17362}{17521}To znaczy, �e Usagi-san i Usagi-ani s� przyrodnimi bra�mi?
{17525}{17542}Co jest?
{17545}{17604}Za du�o m�wi�?
{17607}{17644}Nie, nie.
{17700}{17769}A, tak. Jest wa�niejsza przyczyna mojej wizyty!
{17772}{17937}A wi�c o tych truskawkach! Naprawd� nie musisz ju� ich przysy�a�!| Mimo, �e by�y bardzo dobre!
{17942}{18003}Skoro s� dobre, nie ma powodu, by przestawa�.
{18006}{18049}No, widzisz, to...
{18052}...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin