Obligacje_i_akcje.pdf

(1087 KB) Pobierz
Obligacje i akcje 7481.indd
Krzysztof Jajuga
Obligacje
i akcje
Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego
436760209.004.png 436760209.005.png 436760209.006.png 436760209.007.png 436760209.001.png
ANATOMIA SUKCESU
INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA
RYNKU KAPITAŁOWEGO
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
OBLIGACJE I AKCJE
Warszawa 2009
436760209.002.png
Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego
© Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
www.knf.gov.pl
Warszawa, grudzień 2009
Wydanie III, uaktualnione
ISBN 978-83-924813-7-9
Opracowanie grafi czne
Maciej Tajber
Druk
Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk
www.grzeg.com.pl
Niniejsza publikacja wydana została w celach edukacyjnych w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.
Informacje w niej zawarte mają wyłącznie charakter ogólny i nie stanowią porady inwestycyjnej.
Komisja Nadzoru Finansowego nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje inwestycyjne, podjęte przez czytelnika na pod-
stawie zawartych w niniejszej publikacji informacji.
S PIS TREŚCI
Obligacja – pojęcia wstępne i klasyfi kacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Inne rodzaje obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Obligacje w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Wycena obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Stopa dochodu obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ryzyko inwestowania w obligacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Akcja – określenie i podstawowe prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Akcja – wartość i wskaźniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Akcja – inne cechy charakterystyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Rynek akcji w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Słowniczek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Komisja Nadzoru Finansowego
3
436760209.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin