Bionic Woman 2007 Sezon 1 DVD-RIP XviD Napisy PL S01E04.txt

(28 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{40}{82}/W poprzednich odcinkach...
{137}{184}Co do ratowania �wiata
{193}{228}to chc� spr�bowa�.
{235}{262}Co� jeszcze?
{300}{323}Co robisz?
{324}{351}Du�o pracuj�,
{352}{382}chc� ci to jako� wynagrodzi�.
{437}{504}Z�e my�li k��bi� ci si� w g�owie,|prawda, Sarah?
{505}{547}To przez bionik�, prawda?
{561}{640}Zmienili mnie,|zrobili ze mnie kogo� innego.
{641}{710}Uwa�amy, �e Sarah Corvus mo�e wsp�pracowa�|z Anthonym Anthrosem.
{723}{741}Ojcem Willa?
{752}{779}Uciek� z wi�zienia.
{783}{833}Chcia� sprzeda� bionik� temu,|kto da wi�cej.
{846}{887}Ja te� jestem bomb� zegarow�?
{913}{960}Chyba po prostu chc� zna� prawd�...
{970}{994}o wszystkim.
{1014}{1046}Nie lubi� tajemnic, Jaime.
{1100}{1156}Nie zabijesz mnie dwa razy,|prawda?
{1226}{1296}Wszyscy wiemy, �e je�li|tw�j trening jest co� wart,
{1297}{1345}powinienem by�|w stanie wzi�� ten �om
{1346}{1427}i macha� nim tak mocno|i szybko, jak tylko cz�owiek potrafi.
{2299}{2354}To nazywasz nauk� u Rachel?
{2355}{2382}Kim ona, do diab�a, jest?
{2399}{2424}Nikim.
{2461}{2492}Jaime, przesta�!
{2493}{2511}- Ok�ama�a� mnie!|- Puszczaj!
{2512}{2553}Sk�ama�a� mi|prosto w twarz.
{2554}{2587}- M�j Bo�e!|- Jeste� wredna, wiesz?
{2588}{2631}Jeste� szalona? Odbi�o ci?
{2633}{2657}Tak mi dzi�kujesz za kupno|d�ins�w za 1000 dolar�w?
{2658}{2705}Co z tob�, do diab�a, nie tak?|Masz 15 lat.
{2706}{2728}Co ty, do diab�a, robisz?
{2729}{2763}�yj� w�asnym �yciem, Jaime.
{2764}{2827}- To nie twoja sprawa.|- Tak, to jest moja sprawa.
{2828}{2897}Wiesz, �e ona ma 15 lat?|Mog� ci� za to wsadzi�!
{2898}{2943}- M�wi�a�, �e masz 18.|- Zamknij si�!
{2944}{2967}Idziemy do domu.
{3000}{3053}Co zrobi�a� z moim palcem?
{3054}{3079}To m�j palec.
{3089}{3112}I dlaczego mnie boli?
{3113}{3164}Co z samolecz�cymi antrocytami?
{3165}{3225}Jeste� wczesnym prototypem, Jaime.
{3230}{3274}Z czasem,|natkniemy si�
{3275}{3312}na niezliczone wady.
{3313}{3356}To nie dodaje otuchy.
{3357}{3385}Przyprawiasz mnie o ciarki.
{3386}{3417}Gapisz si� na niego.|Masz mani� na punkcie st�p?
{3418}{3512}Szczerze m�wi�c nie,|Jaime, nie mam.
{3513}{3594}Jestem typowym|facetem, lubi�cym cycki.
{3598}{3640}Zrobi�a� to sobie,|szpieguj�c siostr�?
{3641}{3671}Sk�ama�a mi prosto w twarz.
{3672}{3730}Spojrza�a mi w oczy i sk�ama�a.|"Id� do Rachel."
{3731}{3772}Nastolatki tak robi�.
{3773}{3841}K�ami�. Robi� sobie tatua�e.
{3842}{3917}Uprawiaj� dziki seks,|a potem napadaj� na monopolowy.
{3918}{3983}Tw�j palec jest wykrzywiony.
{3984}{4059}Zmusz� go do pos�usze�stwa.
{4060}{4129}Nie powinno bole�.
{4157}{4184}Na trzy.
{4215}{4237}Raz.
{4284}{4337}Jeste� do dupy!
{4338}{4355}Oto co my�l�.
{4356}{4427}Nie mo�esz �a�owa�|nastolatce okazji,
{4428}{4479}by ca�owa� si� w zaparkowanym|wozie ze starszymi facetami.
{4480}{4504}Ale to k�amstwo.
{4505}{4554}Czy� to s�uszne oburzenie nie jest
{4555}{4628}odrobin� zak�amane,
{4629}{4680}zwa�ywszy,|�e jeste� broni� za 50 milion�w,
{4681}{4728}- prowadz�c� podw�jne �ycie?|- To z�o�liwo��.
{4729}{4790}Tak naprawd� nie dbam|o to, co robi.
{4791}{4844}Wiem, �e pope�ni|g�upie b��dy itp.
{4845}{4919}Nie chc� tylko by mnie ok�amywa�a,|bo wtedy nie mog� jej pom�c.
{4920}{4983}Dobrze brzmi.|Powiedz to jej.
{5014}{5061}Zobacz.|Jak nowy.
{5062}{5097}Jeste� geniuszem.
{5098}{5136}Zachowajmy to dla siebie, dobrze?
{5137}{5185}- Jasne.|- Dzi�ki.
{5336}{5364}Przejrza�am ci�
{5374}{5425}i wchodz�.
{5478}{5503}Za wszystko.
{5542}{5573}To du�o kasy.
{5581}{5633}M�wi si�, �e m�czy�ni|bior� na siebie ca�e ryzyko.
{5634}{5678}Chc� ci udowodni�,|�e jest inaczej.
{5679}{5759}Wszyscy okazujecie si� by�|band� przestraszonych, ma�ych ch�opc�w.
{5760}{5832}To rozczarowuj�ce.|Naprawd�.
{5899}{5941}Sarah, r�ce na g�ow�.
{6001}{6083}Chyba koniec zabawy.|To m�j ch�opak.
{6084}{6133}Co� w rodzaju kocha,|nie kocha, kocha.
{6134}{6161}Wiecie, jak to jest.
{6162}{6193}Zabi�am wielu ludzi.
{6205}{6241}Strzeli� mi w g�ow�.
{6249}{6298}Nasi przyjaciele|nazywali nas K��tliwymi.
{6299}{6341}Prawda, kochanie?
{6356}{6393}Ale wiesz, jak to si� m�wi.
{6404}{6430}Ostatecznie
{6431}{6484}najwa�niejsz� rzecz�
{6485}{6524}w �wiecie...
{6559}{6599}jest mi�o��.
{6629}{6675}Wiedzia�am,|�e znowu jestem w grze.
{6767}{6792}Przykro mi.
{7135}{7203}{C:$aaccff}.::Grupa Hatak - Hatak.pl::.|.::Napisy24.pl::.
{7209}{7308}{C:$aaccff}T�umaczenie: Highlander|Synchro: fionela
{7310}{7380}{C:$aaccff}Bionic Woman [01x04]|Faceoff
{7457}{7593}Wisisz mi 27.269,31 dolar�w|za ten palec.
{7595}{7632}Jak si� o tym dowiedzia�e�?
{7633}{7686}Twoja bionika reprezentuje|najbardziej zaawansowan� form�
{7687}{7736}biotechnologii znanej cz�owiekowi.
{7737}{7778}Zosta�a opracowana,|by chroni� ras� ludzk�,
{7780}{7819}a nie by �ledzi� twoj�|niegrzeczn� siostr�.
{7820}{7863}Uwa�am ca�� t� twoj�|w�adcz� postaw�
{7865}{7919}wobec mojego cia�a|za bardzo niestosown�.
{7942}{7967}Jak palec?
{7985}{8009}Sp�jrz na to.
{8052}{8084}/Nazywam si� Mark Stevens.
{8094}{8149}/Jestem ameryka�skim lekarzem,|/pracuj�cym w Paragwaju.
{8151}{8202}/Jestem przetrzymywany|/wbrew swojej woli.
{8211}{8257}/Powiedzieli,|/�e mnie zabij�, je�li...
{8371}{8395}Grupa, kt�ra zwie si�
{8397}{8459}Synami Czerwonego Piasku,|porwa�a Stevensa
{8460}{8505}dwa dni temu w Ciudad del Este.
{8506}{8550}- Twierdz�, �e jest z CIA.|- A jest?
{8552}{8598}To Amerykanin.|Dla nich to wystarczy.
{8599}{8657}Facet ma niesamowicie|delikatne informacje.
{8658}{8700}Zetn� mu g�ow�|w ci�gu 48 godzin,
{8702}{8766}je�li CIA nie przyzna si�, �e jest od nich,|czego CIA nie zrobi.
{8768}{8802}Ale dlaczego my si� tym martwimy?
{8804}{8841}Poza tym, �e jest Amerykaninem,
{8843}{8874}kt�ry mo�e straci� g�ow�?
{8875}{8936}Chodzi mi o to, dlaczego|wojsko kogo� nie wy�le?
{8937}{8987}Paragwaj nigdy nie zgodzi� si�|na �adne z antyterrorystycznych praw.
{8988}{9013}Nie pozwol� Stanom Zjednoczonym
{9014}{9051}zorganizowa� akcji na ich ziemi.
{9052}{9101}- Ale my mo�emy?|- Wy dwoje mo�ecie.
{9102}{9170}Wszystko, co wygl�da|jak jednostki specjalne odpada.
{9171}{9225}Ale ameryka�ska para,|wprowadzaj�ca si� do miasta?
{9227}{9260}Chc� pom�c temu facetowi,|ale nie s�dz�,
{9262}{9299}bym mog�a teraz lecie�|do Paragwaju.
{9301}{9385}- Becca...|- Becca b�dzie pilnowana 24 godziny na dob�.
{9429}{9461}Dobra, wchodz� w to.
{9467}{9520}Tylko co ja powiem Becce?
{9555}{9609}Co� wymy�lisz.
{10375}{10407}Jajka!
{10828}{10856}Gotujesz?
{10878}{10919}Dla kogo robisz �niadanie?
{10936}{10955}Dla ciebie.
{10970}{11008}A dlaczego to robisz?
{11010}{11036}Co do ostatniej nocy.
{11038}{11065}Chcia�abym oczy�ci� atmosfer�.
{11066}{11095}- By�am...|- Dobrze.
{11184}{11222}Przepraszam, �e ci� ok�ama�am.
{11263}{11307}Nie powinnam by�a|tego robi�.
{11309}{11333}To by�o g�upie.
{11344}{11397}Poza tym, ten ch�opak|i tak jest gadem.
{11412}{11456}Zwykle ci faceci|z internetowych czat�w,
{11457}{11503}okazuj� si� by� ca�kiem fajni.
{11519}{11542}O m�j Bo�e!
{11591}{11618}�artuj�.
{11620}{11659}Bo�e, my�lisz,|�e jestem przyg�upia?
{11671}{11689}Nie uwa�am tak.
{11691}{11719}W�a�nie, �e tak.
{11745}{11776}Co u ciebie?
{11786}{11864}Carly zaprosi�a mnie do Napa,
{11865}{11915}by �wi�towa� jej dostanie si�|do szko�y prawniczej.
{11916}{11950}Powinna by� dobra zabawa.
{11951}{12004}Tak.
{12203}{12235}L�dujemy na pasie startowym.
{12236}{12261}Pasie startowym?
{12263}{12301}R�ni si� czym� od lotniska?
{12307}{12353}Tak, jest nieoczyszczony.
{12355}{12411}Mam agenta na miejscu,|miejscowego glin�.
{12412}{12444}Pomo�e nam znale�� Stevensa,
{12445}{12467}kiedy dotrzemy na miejsce.
{12468}{12527}Jak mo�na wyl�dowa� 747|na nieoczyszczonym pasie startowym?
{12529}{12583}To nie 747.|To ma�y Gulfstream.
{12584}{12606}Naprawd�?
{12620}{12643}Masz co� przeciwko?
{12648}{12678}Nie, nie mam.
{12693}{12750}Masz jakie� �rodki przeciwl�kowe?
{12751}{12807}�rodki uspokajaj�ce?|Co� w tym rodzaju?
{12838}{12908}Cze��, Jaime.|Jak leci?
{12923}{12955}�wietnie wygl�dasz.
{12973}{13006}Jak si� ma Becca?
{13032}{13075}Stevensowi ko�czy si� czas.
{13076}{13138}Musimy i��.|Jonas si� ni� zajmie.
{13139}{13175}W porz�dku?|Chod�.
{13407}{13439}Prawie sko�czy�em.
{13572}{13611}A ja dopiero zaczynam.
{13612}{13643}Przesta�!
{13694}{13722}Pu�� go, Sarah.
{13812}{13845}Zabierzcie go do gabinetu.
{13934}{13969}Nie pomagasz tym sobie.
{13970}{14000}Takie odruchy.
{14007}{14050}Twoje odruchy zosta�y|zmienione
{14051}{14105}przez neurony czuciowe|w czasie twojej pierwszej operacji.
{14106}{14143}To by� akt wrogo�ci.
{14144}{14181}Zauwa�y�e�.
{14204}{14254}Dziewczyny lubi� by� dostrzegane.
{14269}{14302}Przejd� do sedna.
{14303}{14377}Masz dr�enie r�k, nocne poty,|pragnienia i paranoj�.
{14378}{14425}Paranoicy te� maj� wrog�w.
{14426}{14486}Podsumowuj�c, lekarstwo,|kt�re da� ci Anthros,
{14487}{14528}ledwie ci pomog�o.
{14529}{14565}A prawdopodobnie|tylko pogorszy�o tw�j stan.
{14566}{14599}Naprawisz mnie?
{14617}{14657}- M�j bohaterze.|- Czy� nie tego chcesz?
{14658}{14727}Od ciebie? Nie chc� nic.
{14730}{14771}Zabij mnie albo wypu��.
{14772}{14809}Ju� raz tak zrobi�em.
{14810}{14842}Nie wysz�o.
{14843}{14871}Tym razem ci pomog�.
{14872}{14905}Nie wiesz jak.
{14910}{14956}Will pracowa� nad uaktualnieniem.
{14957}{14988}Chc� Anthony Anthrosa.
{14989}{15053}Powiedz mi, gdzie jest,|a odzyskasz swoje �ycie.
{15064}{15111}Pieprzysz od rzeczy, Jonas.
{15131}{15173}A tw�j stan si� pogarsza.
{15198}{15237}A kto mi to zrobi�?
{15265}{15314}Jeste� k�amc�, Jonas!
{15326}{15377}K�amc�, udaj�cym boga!
{15714}{15750}M�j kontakt|ma bardzo dobry pomys�,
{15751}{15789}gdzie przetrzymuj� Stevensa.
{15840}{15867}Spotka si� tam z nami.
{15868}{15910}Za�atwi nam transport, gdy...
{16042}{16065}Dobrze si� czujesz?
{16066}{16098}Boj� si� lata�.
{16100}{16126}Nie znalaz�em �adnych lek�w
...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin