Lakeview.Terrace.2008.DVDRip.XviD-NeDiVx.txt

(48 KB) Pobierz
{11}{108}<<T�umaczenie ze s�uchu: bakman>>|rlbaczko@poczta. onet. pl
{111}{208}<<Korekta: djdzon>>|<<KinoMania SubGroup>>
{211}{325}<<KinoMania SubGroup>>|http://kinomania. org
{393}{493}Napisy do wersji:|Lakeview.Terrace.DVDRip.XviD-NeDiVx
{518}{643}Synchro by falcon1984
{2897}{3015}/Robi�, co mog�.|/Jest tutaj oko�o 450 stra�ak�w.
{3073}{3163}/Ogie� rozprzestrzenia si�...
{3911}{3966}- �yjesz tam?|- Chwila.
{3969}{4036}Pospiesz si�.
{4041}{4181}/Na pla�ach b�dzie dzisiaj 35�C.|/Wspania�y dzie� na surfowanie.
{4194}{4282}/W centrum L.A. jakie� 39�C.
{4434}{4491}Wsta�.
{4528}{4627}- Co� ci o niej m�wi�em.|- Jest czysta.
{4630}{4688}Nie reklamujemy go.
{4691}{4750}- Dlaczego?|- Bo mu nie pochwala.
{4753}{4850}- Ma 47% skuteczno�ci.|- Zmie� j�.
{4877}{4944}Synu, rozmawiali�my o tym.
{4947}{5031}Teraz kibicujemy Shaqowi.
{5143}{5206}Go nie pochwala.
{5209}{5261}Co?
{5289}{5334}Jak� mamy zasad�?
{5337}{5440}- Nie wiem, nawymy�la�e� se ich.|- Sobie. Nawymy�la�em sobie.
{5443}{5481}Przypomn� ci.
{5484}{5578}Nie przy stole.|To brak szacunku.
{5581}{5667}Trzecie naruszenie to kara.
{5670}{5757}- Ale to od cioci.|- Oddam.
{6021}{6097}- Zmieniam nazwisko.|- Jak to?
{6100}{6192}- Mam poni�ej uszu tej rodziny.|- Powy�ej uszu.
{6195}{6244}Co ze mn�?
{6247}{6277}Rad� sobie sam.
{6280}{6409}- Wi�c nie jedziesz do cioci?|- Jad�. Pytanie, czy wr�c�.
{6506}{6564}Kto to?
{6892}{7002}My�lisz, �e pozwol� nam|korzysta� z basenu?
{7133}{7214}/W Oakland tak nie grzeje.
{7217}{7287}- Chod�.|- Id�.
{9250}{9314}Co s�ycha�?
{9325}{9401}- Nowi s�siedzi, co?|- Na to wygl�da.
{9404}{9499}- Pozna�e� ich ju�?|- Niech si� rozpakuj�.
{9502}{9578}P�jd�, jak robole odjad�.
{9581}{9655}Jak my�lisz, ile dali?
{9658}{9685}Nie wiem.
{9688}{9769}W choler� wi�cej ni� ja 20 lat temu.
{9772}{9841}Ci�gle si� op�aca. Id� w g�r�.
{9844}{9908}Co racja, to racja.
{9911}{9973}Trzym si�.
{11795}{11881}- Masz jeszcze czas.|- Piloci ju� czekaj�.
{11884}{12003}Mog� ci� zawie��.|W Priusie m�g�by� zrobi� furor�.
{12006}{12107}On te� mo�e,|a ja ch�tnie mu zap�ac�.
{12232}{12310}Zawsze mi�o ci� widzie�.
{12313}{12401}Zadzwo�. Daj zna�, jak si� uk�ada.
{12404}{12484}Wiesz, jaka jest mama.
{12529}{12626}Jaka szkoda, �e b�dzie tak daleko.
{12787}{12849}Smutno mi.
{12861}{12900}B�dziesz p�aka�?
{12903}{12974}Wprowadzamy si�?
{13390}{13447}Co to?
{13455}{13516}Nie wiem.
{13594}{13666}Nie. To od Prady.
{13704}{13756}Co?
{13890}{13932}Tak lepiej.
{13935}{13977}Ma o�wietlenie ochronne.
{13980}{14051}- Kto?|- S�siad.
{14095}{14152}Jedno skierowa� na sadzawk�.
{14155}{14255}- Trzeba za�o�y� zas�ony.|- Zas�ony?
{14277}{14348}Chyba zamurowa�.
{14465}{14541}- Jak wygl�dam?|- B�dzie ponad 35�C.
{14544}{14642}Wiem, ale bez marynarki nie wypada.
{14660}{14692}To tutaj...
{14695}{14819}Tak, podoba mi si� i to ja|b�d� sp�dza� tu ca�e dnie.
{14858}{14892}Super.
{14895}{14956}Zadzwoni�. Ko�o 14.00.
{14959}{15019}Poradzisz sobie z furgonem?
{15022}{15143}Mo�e gdyby� pokaza� mi,|gdzie wk�ada si� kluczyk...
{15281}{15371}- Musz� lecie�.|- Powodzenia.
{15397}{15458}Mamy dom.
{15527}{15602}Kotku, twoja torba.
{15693}{15760}- Prosz�.|- Dosta�em mandat.
{15763}{15865}- Troch� wystaje na drog�.|- A co to, miasto?
{15868}{15923}Kotku, nie jest wypisany.
{15926}{16008}"Witamy w Lakeview.|Przestrzegaj przepis�w."
{16011}{16065}A.T.
{16282}{16337}B�d� mi�y.
{16340}{16396}Policyjny humor.
{16399}{16476}Ma chroni� i s�u�y�.
{16495}{16588}- Po�yczymy od niego kajdanki.|- Podoba mi si�.
{16591}{16653}Wieczorem si� przywitamy.
{16656}{16753}- Nie przepracuj si�.|- Spokojnie.
{17300}{17354}Clarence Darlington.|Nie uciekaj.
{17357}{17456}- Nie chcemy ci� gania�.|- Nikt nie puszcza pary.
{17459}{17537}Chod� tu. Sta� tutaj.
{17565}{17698}- Naogl�dali�cie si� film�w.|- Uwa�aj, co m�wisz. Na mask�.
{17712}{17785}Na oczach moich ludzi?
{17788}{17856}- Ja bym ci tego nie zrobi�.|- To dla twojego dobra.
{17859}{17925}Walczy�e� z prawem,|a ono zwyci�y�o.
{17928}{17996}Ju� nie musisz by�|kapusiem dealuj�cym kok�.
{17999}{18077}Tutaj? Obra�asz swojego brata.
{18080}{18098}Brata?
{18101}{18180}Nawet nie przechodzili�my|tej samej ewolucji.
{18183}{18248}Kim ty w og�le jeste�?
{18251}{18309}Jakiej jeste� narodowo�ci?
{18313}{18362}Nawet nie wiesz.
{18365}{18436}Jeste� chwastem.
{18448}{18525}- Spryskaj sobie dupsko Roundupem.|- W 7% Indianin.
{18529}{18572}A w 93% bia�y czarnuch.
{18577}{18659}- Umiesz liczy�, mato�ku?|- Masz problemy.
{18663}{18752}Pomijaj�c ju� to wszystko,|masz klapki na oczach.
{18755}{18792}Co masz dla mnie?
{18796}{18890}Opr�cz tej parodii Vanilla Ice'a.
{18925}{19002}Tego dzieciaka w Palm Grove|zabi�a Leandra Wilson.
{19005}{19045}Ma gang w Baldwin Village.
{19049}{19077}Masz adres?
{19082}{19099}Co?
{19103}{19180}To ju� wasza dzia�ka.
{19183}{19213}Sko�czyli�my?
{19218}{19264}Te� mam robot�.
{19269}{19371}B�dziesz przydatny,|nie przyskrzynimy ci�.
{19375}{19441}- Ju� to m�wi�e�.|- Jeszcze jedno.
{19445}{19503}�adnych dziewczynek.|Nie chc� tego widzie�.
{19506}{19542}Mo�e dla mnie nie s� za ma�e?
{19546}{19658}To, �e nie krzycz�,|nie znaczy, �e nie s� ma�e.
{19662}{19712}Rozumiemy si�?
{19716}{19773}Spadaj.
{19789}{19875}- Kutas.|- Uwa�aj, grubasie.
{21459}{21530}Portfel, fagasie!
{21567}{21627}�cisz to!
{21689}{21740}Musisz si� wiele nauczy�.
{21745}{21795}Co?
{21820}{21893}Nie opuszczaj ka�demu szyby.
{21897}{21987}Gdzie by� nie by�, Chris.
{22002}{22096}- Wystraszy�e� mnie.|- Inaczej by� si� nie nauczy�.
{22100}{22151}Abel Turner.
{22156}{22209}- Chris.|- Mattson.
{22212}{22306}- Mia�em wpa��.|- Masz du�o na g�owie.
{22309}{22385}- Przeprowadzk�...|- To stresuj�ce.
{22388}{22495}Te rytmy i skunik|pomagaj� si� wyluzowa�.
{22499}{22553}To tylko papieros.
{22557}{22663}- Bez dodatk�w.|- Prawo nie zabrania. Jeszcze.
{22700}{22770}W moim domu zabrania.
{22783}{22873}- Jeste� z po�udnia, co?|- Z Chicago.
{22877}{22957}Sko�czy�em Berkeley.|Stypendium La Crosse.
{22961}{23026}- Zosta�em tam po studiach.|- Co robi�e�?
{23031}{23100}- Dzia�a�em na rzecz dobra.|- Wr�g z�a, co?
{23105}{23166}Jeste� superbohaterem?
{23169}{23240}Praca dla sieci supermarket�w.
{23244}{23306}Wchodz� na tutejszy rynek,|wi�c om�wili�my to...
{23311}{23350}- Z �on�?|- Tak, z Lis�.
{23354}{23413}- Te� z Chicago?|- Pozna�em j� na studiach.
{23416}{23448}- Berkeley?|- Oakland.
{23452}{23509}Dziewczyna z Oakland.
{23513}{23603}- Przeciwie�stwa si� przyci�gaj�.|- Niezupe�nie.
{23606}{23706}- Wiele nas ��czy.|- Co na przyk�ad?
{23747}{23786}Muzyka rap?
{23790}{23893}- Ja lubi�, ona nie.|- No prosz�.
{23920}{24022}Doko�cz� m�j codzienny|obch�d okolicy.
{24038}{24124}- Witaj.|- Mi�o by�o pozna�.
{24180}{24276}Mo�esz s�ucha�|tego jazgotu ca�� noc.
{24280}{24370}Rano i tak obudzisz si� bia�y.
{25718}{25788}- Tutaj jeste�.|- Cze��.
{25791}{25873}- Jak woda?|- Wspania�a.
{25909}{25965}- Jak ci min�� dzie�?|- Super.
{25969}{26013}Pozna�em s�siada.
{26018}{26091}A.T. - Abel Turner.
{26150}{26224}Ma do�� specyficzne|poczucie humoru.
{26227}{26302}Czyli to by� �art?
{26306}{26334}Tak.
{26338}{26461}- Zapyta�e� o �wiat�a?|- To nie by� najlepszy moment.
{26497}{26541}- Chcia�em powiedzie�...|- Co?
{26545}{26576}Kochanie, jestem...
{26579}{26677}- posiadaczem domu.|- Jest brzydki.
{26695}{26783}Poca�uj� ci� i b�dzie lepiej.
{26951}{27026}- Co robisz?|- Posu� si�.
{27031}{27084}Czas ochrzci� basen.
{27087}{27171}- Nie mo�emy.|- Daj spok�j.
{27175}{27239}To nasz dom.
{27477}{27514}P�jdziesz do piek�a.
{27518}{27610}- Nieprawda.|- W�a�nie, �e tak.
{27742}{27826}P�jdziesz tam z erekcj�|i wszyscy ci� wy�miej�.
{27831}{27943}- Sama mi kaza�a�.|- A ty by�e� na tyle g�upi.
{28168}{28238}Co tu si� wyprawia?|Mia�a� go pilnowa�.
{28242}{28306}To nie mnie.
{28343}{28435}- Jeszcze raz.|- Ja. To nie ja.
{28461}{28539}Dlaczego si� bijecie?
{29225}{29276}Id�cie si� umy�.
{29279}{29354}P�niej zjemy lody.
{29846}{29921}Mog� o co� zapyta�?
{29964}{30041}Mamy trzy sypialnie.
{30085}{30156}Nas jest dw�jka.
{30216}{30320}Ilu gabinet�w,|k�cik�w i innych pokoj�w
{30363}{30444}potrzeba jednej osobie?
{30485}{30570}Zawsze marzy�em o szwalni.
{30737}{30821}- No wiesz...|- Nie wiem.
{30887}{30990}Z jednego mogliby�my|zrobi� pok�j dziecinny.
{30993}{31065}Gdyby�my chcieli.
{31071}{31103}Albo i nie.
{31106}{31219}Rozmawiali�my o tym.|Kiedy� do tego dojdziemy.
{31236}{31309}Tylko teraz nie wiemy...
{31312}{31395}jak to wszystko si� rozwinie.
{31398}{31493}Uwa�am, �e nie powinni�my czeka�.
{31518}{31603}De facto, zrobi� to teraz.
{31618}{31719}Nie my�l� tylko o nas.|My�l� o naszych rodzinach.
{31722}{31797}Nasze rodziny by...
{31817}{31881}Wiem, wiem.
{31974}{32031}Gor�co ci?
{32034}{32096}�artujesz?
{32130}{32184}Nie.
{32460}{32524}Nie dzia�a.
{32595}{32628}No i prosz�.
{32631}{32758}- Dlaczego by�o rozkr�cone?|- Pewnie zapomnia� skr�ci�.
{32962}{33042}Uroki posiadania domu.
{33059}{33116}Co to?
{33356}{33453}Dobre do kampanii antynikotynowej.
{33553}{33612}Bez jaj.
{33681}{33758}Jutro z nim pogadam.
{34749}{34811}Panie Turner.
{34814}{34872}M�w mi Abel.
{34875}{34920}Dzie� dobry.
{34923}{34998}- Biegali�my?|- Zanim zrobi si� gor�co
{35001}{35066}i dam sobie spok�j.
{35069}{35139}Rozumiem.
{35171}{35228}Pom�c?
{35232}{35302}Przyda�oby si�.
{35357}{35484}Chc� si� dosta� �ruby|za akumulatorem. Odci�gnij mi go.
{35568}{35636}Nic ci si� nie sta�o?
{35639}{35697}- Nie...|- Poka�.
{35700}{35762}Nie ma za du�o krwi.
{35765}{35796}Twardy jeste�.
{35799}{35915}Musisz mie� co� z Irlandczyka.|Pewnie czarnego.
{36004}{36117}Nie widzia�e� w nocy|kogo� ko�o naszego domu?
{36137}{36205}Co� si� sta�o?
{36221}{36272}Lisa jest przewra�liwiona.
{36275}{36321}Macie alarm, nie?
{36324}{36406}Jest jaki� rozklekotany.
{36409}{36512}Lepiej go napraw.|Masz w domu kobiet�.
{36558}{36623}To g�upie...
{36643}{3...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin