bajtek_1985_01_redux.pdf

(6310 KB) Pobierz
Z MIKROKOMPUTEREM NA TY
NR 1 Cena 60 zł
WRZESIEŃ — 85
Prof.
Władysław
M. Turski
zaprasza
ZX Spectrum
LOGO
ATIC—ATAC
Ochrona
programów
Drążek
sterowy
(joystick)
Mikro-
-komputery
na świecie
956523318.288.png 956523318.299.png 956523318.310.png 956523318.321.png 956523318.001.png 956523318.012.png 956523318.023.png 956523318.034.png 956523318.045.png 956523318.056.png 956523318.067.png 956523318.078.png 956523318.089.png 956523318.100.png 956523318.111.png 956523318.122.png 956523318.133.png 956523318.144.png 956523318.155.png 956523318.166.png 956523318.177.png 956523318.188.png 956523318.199.png 956523318.210.png 956523318.221.png 956523318.232.png 956523318.243.png 956523318.252.png 956523318.262.png 956523318.263.png 956523318.264.png 956523318.265.png 956523318.266.png 956523318.267.png 956523318.268.png 956523318.269.png 956523318.270.png 956523318.271.png 956523318.272.png 956523318.273.png 956523318.274.png 956523318.275.png 956523318.276.png 956523318.277.png 956523318.278.png 956523318.279.png 956523318.280.png 956523318.281.png 956523318.282.png 956523318.283.png 956523318.284.png 956523318.285.png 956523318.286.png 956523318.287.png 956523318.289.png 956523318.290.png 956523318.291.png 956523318.292.png 956523318.293.png 956523318.294.png 956523318.295.png 956523318.296.png 956523318.297.png 956523318.298.png 956523318.300.png 956523318.301.png 956523318.302.png 956523318.303.png 956523318.304.png 956523318.305.png 956523318.306.png 956523318.307.png 956523318.308.png 956523318.309.png 956523318.311.png 956523318.312.png 956523318.313.png 956523318.314.png 956523318.315.png 956523318.316.png 956523318.317.png 956523318.318.png 956523318.319.png 956523318.320.png 956523318.322.png 956523318.323.png 956523318.324.png 956523318.325.png 956523318.326.png 956523318.327.png 956523318.328.png 956523318.329.png 956523318.330.png 956523318.331.png 956523318.002.png 956523318.003.png 956523318.004.png 956523318.005.png 956523318.006.png 956523318.007.png 956523318.008.png 956523318.009.png 956523318.010.png 956523318.011.png 956523318.013.png 956523318.014.png 956523318.015.png 956523318.016.png 956523318.017.png 956523318.018.png 956523318.019.png 956523318.020.png 956523318.021.png 956523318.022.png 956523318.024.png 956523318.025.png 956523318.026.png 956523318.027.png 956523318.028.png 956523318.029.png 956523318.030.png 956523318.031.png 956523318.032.png 956523318.033.png 956523318.035.png 956523318.036.png 956523318.037.png 956523318.038.png 956523318.039.png 956523318.040.png 956523318.041.png 956523318.042.png 956523318.043.png 956523318.044.png 956523318.046.png 956523318.047.png 956523318.048.png 956523318.049.png 956523318.050.png 956523318.051.png 956523318.052.png 956523318.053.png 956523318.054.png 956523318.055.png 956523318.057.png 956523318.058.png 956523318.059.png 956523318.060.png 956523318.061.png 956523318.062.png 956523318.063.png 956523318.064.png 956523318.065.png 956523318.066.png 956523318.068.png 956523318.069.png 956523318.070.png 956523318.071.png 956523318.072.png 956523318.073.png 956523318.074.png 956523318.075.png 956523318.076.png 956523318.077.png 956523318.079.png 956523318.080.png 956523318.081.png 956523318.082.png 956523318.083.png 956523318.084.png 956523318.085.png 956523318.086.png 956523318.087.png 956523318.088.png 956523318.090.png 956523318.091.png 956523318.092.png 956523318.093.png 956523318.094.png 956523318.095.png 956523318.096.png 956523318.097.png 956523318.098.png 956523318.099.png 956523318.101.png 956523318.102.png 956523318.103.png 956523318.104.png 956523318.105.png 956523318.106.png 956523318.107.png 956523318.108.png 956523318.109.png 956523318.110.png 956523318.112.png 956523318.113.png 956523318.114.png 956523318.115.png 956523318.116.png 956523318.117.png 956523318.118.png 956523318.119.png 956523318.120.png 956523318.121.png 956523318.123.png 956523318.124.png 956523318.125.png 956523318.126.png 956523318.127.png 956523318.128.png 956523318.129.png 956523318.130.png 956523318.131.png 956523318.132.png 956523318.134.png 956523318.135.png 956523318.136.png 956523318.137.png 956523318.138.png 956523318.139.png 956523318.140.png 956523318.141.png 956523318.142.png 956523318.143.png 956523318.145.png 956523318.146.png 956523318.147.png 956523318.148.png 956523318.149.png 956523318.150.png 956523318.151.png 956523318.152.png 956523318.153.png 956523318.154.png 956523318.156.png 956523318.157.png 956523318.158.png 956523318.159.png 956523318.160.png 956523318.161.png 956523318.162.png 956523318.163.png 956523318.164.png 956523318.165.png 956523318.167.png 956523318.168.png 956523318.169.png 956523318.170.png 956523318.171.png 956523318.172.png 956523318.173.png 956523318.174.png 956523318.175.png 956523318.176.png 956523318.178.png 956523318.179.png 956523318.180.png 956523318.181.png 956523318.182.png 956523318.183.png 956523318.184.png 956523318.185.png 956523318.186.png 956523318.187.png 956523318.189.png 956523318.190.png 956523318.191.png 956523318.192.png 956523318.193.png 956523318.194.png 956523318.195.png 956523318.196.png 956523318.197.png 956523318.198.png 956523318.200.png 956523318.201.png 956523318.202.png 956523318.203.png 956523318.204.png 956523318.205.png 956523318.206.png 956523318.207.png 956523318.208.png 956523318.209.png 956523318.211.png 956523318.212.png 956523318.213.png 956523318.214.png 956523318.215.png 956523318.216.png 956523318.217.png 956523318.218.png 956523318.219.png 956523318.220.png 956523318.222.png 956523318.223.png 956523318.224.png 956523318.225.png 956523318.226.png 956523318.227.png 956523318.228.png 956523318.229.png 956523318.230.png 956523318.231.png 956523318.233.png 956523318.234.png 956523318.235.png 956523318.236.png 956523318.237.png 956523318.238.png 956523318.239.png 956523318.240.png 956523318.241.png 956523318.242.png 956523318.244.png 956523318.245.png
 
RUN czyli zaczynamy
BAJT — 8 bitów, podstawowych jednostek infor-
macji.
BAJTEK — to popularne pismo, poświęcone temu
wszystkiemu, co z przekształcaniem informacji się
wiąże. Przede wszystkim chcemy być pomocni tym,
którzy już mają lub chcą mięć komputery osobiste.
BAJTEK jest wspólnym( miesięcznym dodatkiem
do „Sztandaru Młodych” i „Odrodzenia”. Podjęli-
śmy tę inicjatywę, aby w części choć odpowiedzieć
na zapotrzebowanie młodych Czytelników. Że
to zainteresowanie najnowszą techniką jest wiel-
kie i autentyczne, poparte dodatkowo desperac-
ką wolą wzięcia własnego, liczącego się udziału
w światowej „grze o jutro” przekonaliśmy się raz
jeszcze rzucajqc rok temu ideę powołania Mło-
dzieżowej Akademii Umiejętności. Wielki rezonans
społeczny, z jakim spotkała się MAU — będąca już
faktem — jest najlepszym dowodem ogromu zdolno-
ści, umiejętności i woli czynu tkwiących w młodym
pokoleniu Polaków.
O znaczeniu techniki mikrokomputerowej dla roz-
woju wszystkich społeczeństw nie chcemy w tym
miejscu pisać, gdyż przecież każdy, kto już wziął
BAJTKA do ręki jest w jakiś sposób o tym przekona-
ny. Dodamy tylko, że dla pomyślnej przyszłości na-
szego kraju jest to sprawa absolutnie KLUCZOWA.
Zwłaszcza niezwykle pilne staję się podjęcie sze-
rokiej edukacji komputerowej w szkołach. W tym
sensie publikowane na łamach BAJTKA materiały
będą wspierać zainicjowany przez Radę Krajową
PRON „Narodowy Czyn Pomocy Szkole”.
Ambicją zespołu redakcyjnego jest — najogólniej
mówiąc — zwalczanie analfebetyzmy mikrokom-
puterowego w Polsce. Oczekujemy pomocy tych
wszystkich, którz w walce o sprawy informatyki
w Polsce mają już doświadczenie. Nasze łamy są
dla wszystkich szeroko otwarte. Zaproponowaliśmy
już zresztą współpracę wielu osobom i środowi-
skom twórców informatyki i użytkownikom jej metod
i urządzeń. Bardzo na tę pomoc liczymy!
Zdajemy sobie sprawę, że na całym świecie
wydawnictwa tego typu są o wiele bardziej efek-
towne. Kolor, dobry papier, efektowne okładki,
wkładki, kasety i dyskietki, jako niezbędne załącz-
niki — to już się stało normą. Żeby nie szukać da-
leko: zazdrość ogarnia, gdy się na przykład bie-
rze do ręki tego typu pisma oferowane młodym
Bułgarom! Mamy nadzieję, że wkrótce i BAJTEK
uzyska odpowiednie do roli społecznej, jaką chce-
my żeby spełniał, warunki techniczne. Tymczasem
— zaczynamy jednak w takim kształcie, w jakim to
jest aktualnie możliwe, gdyż strata każdego dnia
jest w tej dziedzinie stratą nie do odrobienia. Alter-
natywy nie mamy — jeśli chcemy nie tylko marzyć
o lepszej przyszłości, ale i praktycznie tę przyszłość
przybliżać.
Z—ca redaktora
naczelnego
“Odrodzenia”
ZBIGNIEW
SIEDLECKI
Z—ca redaktora
naczelnego
„Sztandaru Młodych”
WALDEMAR
SIWIŃSKI
Wydawca — Krajowe Wydawnictwo Czasopism RSW
“Prasa—Ksiązka—Ruch” ul. Nowakowskiego 14, 00—666
Warszawa, tel. 257294. Dodatek specjalny „Odrodzenia”
i „Sztandaru Młodych”. Cena 60 zł.
Bajtek redux nr 1/85/01/2011
http://www.try2emu.net.pl/
2
956523318.246.png 956523318.247.png
 
Rozmowa z prof.
WŁADYSŁAWEM
M. TULSKIM -
informatykiem,
profesorem
Uniwersytetu
Warszawskiego
i Uniwersytetu
Londyńskiego, prezesem
Polskiego Towarzystwa
Informatycznego.
Matchbox dla szofera
Na początek poinformujemy czytelników, iż
umówiliśmy się rozmawiać z Panem Profesorem jako
z autorem głośnej książki „Nie samą informatyką”.
Będziemy, jednym słowem, rozliczać Pana Profesora
z publicznych wypowiedzi. W swojej książce sfor-
mułował Pan Profesor przestrogę, że niezajmowa-
nie się informatyką grozi kolonizacją cywilizacyjną
i intelektualną. Jak widzi Pan ten problem w chwili
obecnej?
nie nie tylko występuje nadal, ale pogłębiło się o te sześć
lat, podczas których nie zrobiono nic, aby sprawę zasto-
sowań informatyki w Polsce postawić na zdrowszych pod-
stawach niż dotychczas.
Miały miejsce w tych latach zjawiska bardzo smutne.
Niewątpliwie straciliśmy sporo kadry, zarówno przez wy-
jazdy zagraniczne, jak i przez odejście z zawodu. Niech
nie łudzą się ci, którzy sądzą, że można by temu prze-
ciwdziałać metodami administracyjnymi np. przez ogra-
niczenia w wydawaniu paszportów informatykom. Nie
zapobiegnie to odpływowi tych informatyków, którym
bardziej opłaca się naprawa telewizorów, czy wręcz pro-
wadzenie butików.
— Sześć lat po napisaniu książki powtarzam przestro-
gę i ze smutkiem stwierdzam, że mimo fali publicznego
lecz bardzo powierzchownego zainteresowania sprawami
informatyki (właściwie jej widowiskową stroną), zagroże-
3
956523318.248.png
Ten proces, niestety, trwa nadal; towarzyszy mu (i w du-
żym stopniu go wywołuje) zjawisko dalszej archaizacji
wyposażenia uczeini w sprzęt informatyczny. Od ukaza-
nia się wspomnianej książki już pięć roczników absol-
wentów szkół ekonomicznych i technicznych (tj. tych,
którzy najbardziej do używania informatyki powinni być
wdrożeni) opuściło mury uczelni, nie mając zielonego
pojęcia jak tę informatykę naprawdę stosować. Nie budzi
to mojego entuzjazmu.
O ile jeszcze pięć lat temu, w tych kilku instytutach
informatyki, które traktują sprawę poważnie, kształcili-
śmy ludzi na mniej więcej takim samym poziomie przy-
gotowania co przeciętne uczelnie zagraniczne, to w tej
chwili jest to już zupełnie niemożliwe. Nie posiadamy
nie tylko równorzędnych, czy trochę tylko gorszych, lecz
w ogóle żadnych urządzeń pozwalających kształcić np.
w graice komputerowej czy nowoczesnych, ergonomicz-
nych systemach dostępu do komputerów. W wielu waż-
nych gałęziach informatyki kształcenie odbywa się na
zasadzie opowiadania jak to wygląda.
prowadzenie działalności szkoleniowo-badawczej na zle-
cenie wielu instytucji, funkcjonowanie. Towarzystwa bez
pobierania żadnych zasiłków, a równocześnie inansowa-
nie wielu ciekawych akcji (między innymi — kupowanie
komputerów dla szkolnych kół zainteresowań), nawiąza-
nie rzeczowej współpracy z resortem oświaty i dobrych
kontaktów ze środowiskiem nauczycielskim — wszyst-
ko to świadczy o skutecznej aktywności informatyków,
zwłaszcza na tle ogólnego przekonania, ze w Polsce nie-
wiele można zrobić społecznym wysiłkiem.
W swojej książce niewiele miejsca poświęcił Pan
zjawiskom powszechnego zainteresowania informaty-
ką. Jak ocenia Pan istotność tego zjawiska?
— W dwóch rozdziałach mojej książki duże ustępy
poświęcone są masowości informatyki, nie ma natomiast
niczego o zjawisku popkultury informatycznej, ponie-
waż tego zjawiska po pro stu nie było. Pisałem o innej
masowości, o komputerach domowych połączonych sie-
cią. Rozwija się to znacznie wolniej niż przypuszczałem,
a w Polsce nie występuje w ogóle.
Nasze domowe komputery, działając jako urządze-
nia do przetwarzania napisów, redagowania tekstów są
z pewnością bardzo użyteczne dla ludzi zawodowo pa-
rających się „piórem". Sam z tego korzystam i bez mego
manipulatora napisów czułbym się już jak bez ręki. Do-
tyczy to jednak bardzo nikłego procentu społeczeństwa.
Dla większości ludzi mikrokomputery odizolowane od
dużych banków informacji nie spełniają (poza rozrywką)
żadnych określonych funkcji.
Nie można nie doceniać rozrywki, nie wolno jej jed-
nak przeceniać, zwłaszcza że „zdolności rozrywkowe"
taniego mikrokomputerka są niewielkie i zabawa w za-
sadzie kończy się w momencie opanowania tego sprzętu.
Meteoryczna kariera najprostszych urządzeń tego typu
zdecydowanie przygasa na światowym horyzoncie.
Prywatny komputer to przede wszystkim informator
inteligentny, selektywny, choć pamiętający o wszystkim,
spontaniczny i niestrudzony. Musi jednak być zrealizowa-
na funkcja łatwego dostępu do informacji nie generowanej
na miejscu. Mówi się o wszelkiego rodzaju poradnikach
programach edukacyjnych do indywidualnego użytku;
z całą pewnością jest to droga słuszna, lecz wymaga za-
wrotnej ilości doskonałego oprogramowania. Zróżnicowa-
ny rynek indywidualnych użytkowników nie jest w stanie
utrzymać ciężaru kosztów jego przygotowania.
Proces masowego użytkowania izolowanych kompu-
terów osobistych, po przejściu przez fazę początkowej fa-
scynacji — jak sądzę — zamiera. Nie dotyczy to oczywiście
personalnych komputerów zawodowych: biurowych, do
redagowania tekstów, do prowadzenia księgowości (lecz
jeśli ta księgowość ma obejmować jedynie budżet jednej
rodziny to naprawdę kajecik w kratkę działa lepiej).
W wywiadzie udzielonym "Polityce" stwierdził
Pan Profesor, że nawet ci informatycy, którzy wyje-
chali za granicę powróciliby do kraju, gdyby zaistnia-
ły ku temu sprzyjające warunki. Co więc należy robić
w tym celu?
— Sądzę, że wielu z nich powróciłoby. Niezbędne
są dwa warunki: oczywisty, który wymienię na drugim
miejscu i mniej oczywisty, od którego zacznę. Muszą oni
poczuć się rzeczywiście potrzebni. Jestem przekonany,
że otwarcie realnych perspektyw zawodowych w kraju
będzie bardzo silnym bodźcem. Rzeczywiste zapotrze-
bowanie na informatyków może jednak stworzyć tylko
poważny, ogólnonarodowy program rozwoju zastosowań
informatyki, uwzględniający wszystkie uwarunkowania
techniczne, ekonomiczne i społeczne.
Teraz ów warunek oczywisty, czyli sprawa płac. Nie
ma co ukrywać, że informatycy są świadomi tego, jaką
obiektywną wartość przedstawia ich wysoko kwaliiko-
wana praca na rynku światowym. Dysproporcje w ho-
norowaniu ich pracy w Polsce i za granicą, ostrzejsze
bodajże niż w jakimkolwiek innym zawodzie, stanowią
dla większości młodych ludzi argument nie tylko ekono-
miczny. Jest to widomy znak społecznego niedocenie-
nia.
Trzy tata temu w wywiadzie dla "ITD" stwierdził
Pan "Nie chcę tylko trwać. Mnie interesuje podjęcie
agresywnego rozwoju od dziś, od zaraz". Czy pozostał
Pan wierny tej postawie?
— Trudno odpowiedzieć na to pytanie w kategoriach,
w których umówiliśmy się prowadzić tę rozmowę, to
znaczy — autorskich. Osobiście nie mam poczucia zmar-
nowania tych lat, ani stępienia własnej agresywności.
Uważam, że bardzo wiele udało się osiągnąć zespo-
łowi ludzi, którzy tworzą Polskie Towarzystwo Infor-
matyczne. Fakt systematycznego wzrostu liczbowego
Towarzystwa, które nadal utrzymuje dość ostre kryteria
akceptacji nowych członków, dobrze organizowane i cie-
szące się dużą popularnością imprezy kształceniowe,
A jak ocenia Pan Profesor tę modę w naszym
kraju?
— Boję się ogromnie, że fala popkultury informatycz-
nej zaczyna ludziom przysłaniać rzeczywistą informaty-
kę. Dla większości ludzi w
DOKOŃCZENIE NA STR. 26
4
Co to jest mikrokomputer
CPU (z ang. Central Proccesing Unit). Jeśli jednocze-
śnie przetwarza się ośmiobitowe (bit to 0 lub 1) porcje
informacji to nazywa się 8-bitowym, w przypadku gdy
porcje ta są większe i wynoszą 16, 32 lub 64 bity mówi się
o mikroprocesorach odpowiednio 16-, 32- i 64-bitowych.
Oczywiście wraz ze wzrostem wielkości przetwarzanej
informacji rośnie szybkość pracy mikroprocesora.
„Wyśledzić moment historyczny, w którym liczydło
dosięgło Rozumu, jest równie trudno, jak ów, co małpę
przemienił w człowieka".
Stanisław Lem „GOLEM XIV"
Mikrokomputer składa się z pięciu najważniejszych
dla użytkownika elementów: klawiatury, mikroprocesora,
pamięci typu ROM , pamięci typu RAM 1 interfejsu, (rys.
1).
Mikrokomputer może operować na pamięci operacyj-
nej i ra rejestrach czyli pamięci umieszczonej w samym
mikroprocesorze. Można wyróżnić 8 podstawowych ty-
pów rozkazów:
— Lądowanie i modyikacja zawartości pamięci i reje-
strów.
— Przesyłanie i przeszukiwanie obszarów pamięci.
— Operacje artrematyczne i logiczne.
— Rotacja i cyrkulacja zawartości komórek pamięci i re-
jestrów.
— Ustawianie poszczególnych bitów.
— Skoki, wywoływanie i powroty z podprogramów.
— Obsługa wejścia—wyjścia.
— Sterowanie stanem mikroprocesora.
Rozkaz jest wykonywany po przesłaniu do mikroproce-
sora informacji w postaci ciągu zer i jedynek, będącej ko-
dem żądanego zlecenia. Każdemu rozkazowi odpowiada
inny kod zero-jedynkowy, zrozumiały dla mikroprocesora.
Zbiór linii sygnałowych, którymi przesyłane są dane
między mikroprocesorem a pamięciami (ROM, RAM)
i urządzieniami zewnętrznymi (poprzez interfesj I/O),
nazywa się magistralą danych. Ponieważ komunikacja
jest dwustronna więc magistrala nazywa się dwukierun-
kową. Komórki pamięci oraz urządzenia zewnętrzne
muszą być wybierane przez mikroprocesor selektywnie,
przez podanie ich adresu liniami adresowymi. Zbiór linii
adresowych nazywa się magistralą adresowa. Jest to ma-
gistrala jednokierunkowa tzn. adres jest przesyłowy od
mikroprocesora do pozostałych podzespołów. Ponadto
w mikroprocesorze istnieje specjalny układ sterowania,
który dekoduje rozkazy i generuje wewnętrzne sygnały
sterujące, zapewniające właściwy przebieg operacji zde-
iniowanej kodem rozkazu. Sygnały te, wspólnie z sygna-
łami wprowadzanymi do układu sterowania z urządzeń
zewnętrznych przesyłane są tzw. magistralą sterującą.
Wykonywanie każdego rozkazu wymaga od 1 do 5 cy-
kli mikroprocesora. Każdy cykl składa się z 3—5 taktów
wbudowanego zegara. Częstotliwość zegara jest najważ-
niejszym po architekturze czynnikiem wpływającym na
szybkość wykonywanych operacji.
MIKROPROCESOR
Zasadniczym i najbardziej skomplikowany elemen-
tem mlkrokomputera jesi mikroprocesor
Magistrala adresowa
ROM
RAM
I/O
Magistrala danych
Magistrala sterująca
Schemat blokowy komputera
5
956523318.249.png 956523318.250.png 956523318.251.png 956523318.253.png 956523318.254.png 956523318.255.png 956523318.256.png 956523318.257.png 956523318.258.png 956523318.259.png 956523318.260.png 956523318.261.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin