ŚW. JAN MARIA VIANNEY KAPŁAN Z ARS ROK KAPŁAŃSKI.pdf

(7551 KB) Pobierz
300641641 UNPDF
ŚW.JANMARIAVIANNEYKAPŁANZARS
ROKKAPŁAŃSKI
Niniejszaksiążkatoprezentdlakapłanów– naROKKAPŁAŃSTWA(19.VI.2009– 19. VI. 2010), ustanowiony
przezOjcaŚwiętegoBenedyktaXVIzokazji150-leciaśmierciśw.JanaVianneya.Ztejżeokazjipapieżogłosił
świętego ProboszczazArsPatronemwszystkichkapłanów.
300641641.003.png 300641641.004.png
JanMariaVianneyKAZANIANIEDZIELNEIŚWIĄTECZNEtI
Wydawnictwo M
SPISTREŚCI
ŚW.JANAMARIĘVIANNEYA 107
Numerstronyzksiążki5
JAN XXIII
„GorącopragniemyCzcigodniBraciawbiskupstwiebykapłanipowierzeniwaszej
pieczypobudzenitymidokumentamiżyciaśwJanaMVianneyauważalizacałkowity
pewnikżemuszązewszechmiarnadtympracowaćbyodznaczalisięoddaniem
modlitwie orazżetonaprawdęmożnaosiągnąćchociażbyniekiedybylipochłonięci
nadmiarempracyapostolskiejLeczabytoosiągnąćtrzebaabyichżyciewpełni
zgodnebyłozzasadamiwiaryTą wiarącałkowicieprzenikniętyJanMVianneytak
300641641.005.png
przedziwnychdokonałrzeczy0jakcudownategokapłanawiara!- takzawołałjedenz
jegowspółbraciwkapłaństwie- takjestonawielkaiżbymogłaubogacićwszystkie
duszecałejdiecezji!. To zaśścisłezjednoczeniezBogiemnajbardziejsprawiająichronią
różnepraktykikapłańskiejpobożnościzktórychkilkawiększegojestznaczeniaKościół
przepisałjeświatłyminormamizwłaszczacodzienneodprawianierozmyślania
pobożnenawiedzanieNajświętszegoSakramentuodmawianieróżańcamaryjnego"
Jan XXIII, Encyklika Sacerdotii nostrii primordia
6
JANPAWEŁII
„Św JanMariaVianneyniezadowalał sięwiernymwypełnianiemobowiązkówswego
posługiwaniaStarałsięswojeserceiwłasneżycieupodobnićdoChrystusowego
Modlitwabyładusząjegożyciamodlitwacichakontemplacyjnazazwyczajw
kościeleustóptabernakulumWnętrzejegootwierałosiępoprzezChrystusanaTrzy
OsobyBoskiektórymoddałwtestamencieswojąbiednąduszęTrwałw
zjednoczeniuzBogiemwśródnaderczynnegożyciaNieopuszczałmodlitwy
brewiarzowejaniróżańcowejSpontaniczniezwracałsiędoMatkiNajświętszej"
JanPawełII ListdokapłanównaWielkiCzwartek 1986
7
„ZaprawdęzaprawdępowiadamwamJeśliocoprosićbędziecieOjcawimięmojeda
wam"(J1623)TapocieszającaobietnicażenasBógwysłuchajeśliGotylkoprosić
będziemywImięJezusaChrystusa- pozwala nam zanosićmodlitwydoBogaZbawiciela
ModlitwajestźródłemwszelkiegodobraiszczęścianaziemiJeżelizatemjesteśmy
ludźmibiednymipozbawionymiświatłaiłaskBożychtodlategożesięniemodlimy
alboźlesięmodlimyZaprawdęzboleściąsercamusimywyznaćżeznacznaczęśćludzi
niewiecotoznaczysięmodlićJedniczująwstrętdotegoćwiczeniatakmiłegoi
pełnegopociechydladobregochrześcijaninaDrudzywprawdziesięmodląlecznicnie
otrzymująboźlesięmodląAlbowiemczyniątobezprzygotowaniaisaminiewiedzą
jakiezanosząmodłydomiłosiernegoStwórcyZpowoduzaniedbaniamodlitwylub
lichegojejodprawianiaspadająnanasprawiewszystkiedoczesnenieszczęścia
GdybyśmyBoganieobrażalibylibyśmytakszczęśliwijakAdamprzedupadkiem
NiepodobnazaśabyniezasmuciłBogatenktosięniemodlilubźlesięmodli
Pragnęwaszachęcićdoczęstejigodnejmodlitwyidlategowskażęwamżebezniej
niemożnasięzbawićżeonajestwszechmocnąuBogaorazpowiemjakiemusimieć
warunkiabysięBogupodobałaibyładlanaskorzystna
ModlitwajesttymdladuszyczymdeszczdlaziemiKładźciejaknajwięcejnawozuw
jejłonouprawiajciejąjaknajstaranniejnanictowszystkosięniezdajeżelideszczunie
będzieTaksamospełniajciejaknajwięcejdobrychuczynków- jeżelisięniebędziecie
częstoidobrzemodlilinieosiągnieciezbawieniaModlitwa otwiera oczy duszy,
przypomina o jej osobistejnędzynapawanieufnościąkusobieikażesięuciekaćdo
300641641.006.png
BogaPobożnychrześcijaninpokładacałąufnośćwBogunasiebiesamegoniewiele
liczyZaprawdęktoskłoniłświętychdotakwielkichofiarżeopuściliswemajątkiro-
dzicówwszelkiewygodyiprzezcałeżycieopłakiwali swegrzechywniedostępnych
lasach?ModlitwazapaliłaichsercamiłościąkuBoguiwskazałaimżetylkodlaNiego
samegożyćnależyCobyłowyłącznymzajęciemMagdalenypojejnawróceniu?Czynie
modlitwa?ŚwLudwikkrólfrancuskiwczasieswychpodróżyniekładłsiędołóżkana
spoczynekalespędzałnocwkościeleibłagałdobregoBogaocennydarwytrwaniaw
JegołasceDoświadczyliśmyjużnierazżekiedyzaniedbamymodlitwętracimy
pragnieniarzeczyBożychmyślimyjedynieoziemskimżyciuagdyznowuzaczniemysię
modlićobudzisięnanowownaspragnienieniebaChoćbyśmybyliwłasceBożejjeżeli
zaniechamy modlitwy, zboczymy wnet z drogi zbawienia.
PowtóretwierdzimyżegrzesznibezmodlitwysięnienawrócąŚwMonikaklęczałau
stópkrzyżamodliłasięzełzamiibłagałaludziroztropnychipobożnychbyrównież
błagaliBogaonawróceniejejsynaAkiedyśwAugustynpragnąłjuższczerzepojednać
sięzBogiemszedłnamodlitwęibłagałBogazełzamiwoczachabyzmiękczyłizmienił
jegoserceTakjestnajwiększymgrzesznikomprzebaczaBógjeżeliotosięmodląNie
dziwimysięzatemżezłyduchużywawszelkichśrodkówbyśmyzaniedbywali
modlitwęalbojąźleodmawialiwiebowiemlepiejodnasżeBógżadnejłaskinie
odmawiatymktórzysięnależyciemodląIlużgrzesznikówwnetpowstałobyzupadków
swoichgdybychwycilizaorężmodlitwy!
Potrzeciemuszęzaznaczyćżepotępienidlategoposzlinazatracenieżesięnie
modliliwcalealbosięźlemodliliAzatemzorężem modlitwywrękuniezawodnie
pójdziemydoniebagdy- przeciwnie - bezniegoczekanaswiecznazgubaWięc
dlaczegoczujemyniechęćdotaksłodkiegoiobfitegowpociechyćwiczenia?Bośmysię
źlemodliliiniezaznaliśmynigdysłodyczyjakiezmodlitwy czerpaliświęciŚw
HilarionowistolatupłynęłoszybkojakbłyskawicanamodlitwieDobramodlitwajest
balsamemktóryswoimiwonnościaminapełniaduszęidajejejzakosztować
przedsmakuniebaNicdziwnegożeśwFranciszekzAsyżuczęstonamodlitwiewpadał
w zachwycenie i nie wiedziałczyjestnaziemiczymiędzywybranymiwniebieNa
modlitwiesercejegoogarniałogieńmiłościBożejiudzielałjegociałunaturalnej
ciepłotyGdyraznamodlitwiewkościeleodczułgwałtownąmiłośćkuBoguzawołał
głośno„Bożemójjużdłużejniewytrzymam!"Powiecieżetakieszczęściespotyka
jedynietychktórzyumiejąodmawiaćpięknemodlitwy
BraciamoiBógniepatrzynadługieipięknemodlitwyleczchcebyonepochodziłyz
głębisercabyśmyjeodmawializwielkączciąipragnieniempodobaniasięJemu
PewienpokornyzakonnikspytałŚwBonawenturywielkiegoDoktoraKościołaczyon
jako prosty i niewykształconyczłowiekpotrafidobrzesięmodlićNatoodpowiedział
ówświęty„PrzyjacielumójBógprzedewszystkimmiłujetychktórzysąludźmi
prostegoserca"Odpowiedźtabardzoucieszyłapoczciwegozakonnikapobiegłwięcdo
bramyklasztornejimówiłdowchodzących„Zwiastujęwamwesołąnowinępowiedział
miBonawenturażemyludzienieoświecenimożemytaksamoBogamiłowaćjaki
uczeni".
ModlitwajestpodniesieniemsercakuBogusłodkąrozmowądzieckazOjcem
poddanegozeswymMonarchąsługizPanemprzyjacielazPrzyjacielemuktóregostóp
składamysmutkiitrudyNamodlitwiełaskawyStwórcabierzewsweramionabiedne
stworzenieiudzielamuwszelkichbłogosławieństwComamjeszczepowiedziećo
modlitwie? Jest ona zjednoczeniem rzeczy najmarniejszejzistotąnajwiększą
najpotężniejsząinajdoskonalsząCzyterazrozumiemy, jak bardzo potrzebna nam jest
modlitwaijakwielkimjestdlanasszczęściem?
300641641.001.png
SzczęścieczłowiekanaziemipoleganamiłowaniuBogazaśbezmodlitwyniemożna
BogamiłowaćPanJezuspragniebyśmyjaknajczęściejuciekalisiędoNiegozapalanas
do modlitwyimówiżenamniczegonieodmówijeżelibędziemysiędobrzemodlić
Uczy nas katechizmżetrzebasięmodlićranowieczoremiczęstowśróddnia- czyli
zawszeChrześcijaninktórypragniezbawićswąduszęzarazpoprzebudzeniuczynina
sobie znakkrzyżaoddajesweserceBoguofiarujeMuwszystkiesweuczynkii
przygotowujesiędomodlitwyBezniejnigdynieidziedopracybierzewodęświęconą
klękaimodlisięprzedwizerunkiemUkrzyżowanegoNiezapominajmymoiBracia,
nigdyotymżeoddobrzerozpoczętegodniazależycałyszeregłaskktórychnamBóg
udzielibyśmydzieńprzeżyliwsposóbświętyPewnegorazuzłyduchwyznałprzezusta
opętanegożejeżelipozyskapierwsząchwilęporankatocałydzieńbędziedońnależał
Płakaćwięcnależynadślepotąludziktórzymówiążeniemajączasunamodlitwę!Czy
możebyćnadniąpiękniejszaczynność?Czykarmieniebydłauprawianieziemi
zajmowaniesiędziećmijestważniejszeodzbawieniaduszy?Niewdzięcznigdybywas
Bógtejnocyzabrałztegoświataczy-byściemieliczasnapracę?Albogdybyzesłałna
waschorobętrwającątrzylubczterymiesiące?NędznizasługujecienatobywasBóg
opuściłwwaszymzaślepieniu!PoświęcićStwórcypięćminutipodziękowaćMuza
otrzymanełaskiwydajenamsięrzeczątrudnąiciężkąPrzyjacieluwymawiaszsiępracą
iniemodliszsię!Czymożebyćważniejszapracaniżmyślećozbawieniuduszy?Jeżeli
nie wykonasz jakiegośdziełainnitouczyniązatraciszswąduszęktojązbawićzdoła?
Jakieżjeszczesąkorzyściczęstejmodlitwy?Onaosładzanamtrudyikrzyżeodrywa
od ziemisprowadzananasmiłosierdzieBożechroniodgrzechuwzmacniaduszę
budzichęćdopokutyuczyjakciężkimzłemjestobrazaBogaPrzezmodlitwę
podobamysięBogubogacimysięduchowoizapewniamysobieżyciewieczneCzyż
więcżycienaszeniepowinnobyćciągłąmodlitwąnieustającymzjednoczeniemzBo-
giem?GdykogośmiłujemyłatwonammyślećonimJeżelikochamydobregoBoga
modlitwabędziedlanasczymśtakzwyczajnym jak oddech.
Byśmymogliuzyskaćtełaskinamodlitwieniepowinniśmyjejodprawiaćz
pośpiechemalbowiemBógpragniebyśmysięmodliliprzezdłuższyczasiprosiliGoo
łaskipotrzebneopłakiwalidawnegrzechyidziękowalizaotrzymanedobrodziejstwa.
ZapytaciemnieczymożliwąjestrzecząnieustanniewznosićsercekuBogu?Nic
łatwiejszegoMyślmyoBoguodczasudoczasuwśródpracywzbudźmyaktmiłości
upokarzajmysięwzbudzajmyufnośćwsobiepomniżeBógpomimonaszejnędzynie
zapomina o nasleczhojnieobdarzałaskamiDobrzejestprzedstawiaćsobiemękęi
śmierćJezusaChrystusajaksięmodliwOgrodzieOliwnymjakgłowaJegozranionajest
koronązciernijakniesiekrzyżnaKalwarięijaknanimumieraAlbowyobrażajcie
sobie Jego Wcielenie, Narodzenie i ucieczkędoEgiptulubmiejciewpamięcirzeczy
ostateczneśmierćsądnieboipiekłoPolecajmysiętakżeprzezkrótkiemodlitwy
AniołowiStróżowiodmawiajmyPozdrowienieanielskiekiedydzwoniądzwonyWten
sposóbBraciamożemyzłatwościąmodlićsięustawicznieTakczyniliświęci
ModlitwamawielkąmocuBogaWszystkojestjejobiecaneGdysiędobrzemodlimy
wszystkootrzymamyjaknaszapewniaJezusChrystus„Prościeaweźmiecieszukajcie
a znajdziecie, kołaczcieabędziewamotworzone"(Łk119-10). A nawet stwierdza to
Zbawicieluroczystąprzysięgą„Zaprawdęzaprawdępowiadamwamocokolwiek
będziecieprosiliOjcawimięmojedawam"(J1623)Iktóżjeszczepotychsłowach
będziewątpiłwmociskutecznośćmodlitwy?Czymożestracimyotuchępomniswej
niegodności?BógwieżejesteśmygrzeszniitylkoliczymynaJegonieskończoną
dobroć!CzyzasługiJezusaChrystusanieprzysłaniająnaszejsłabościiniegodności?A
300641641.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin