Ogrzewanie podłogowe.pdf

(10605 KB) Pobierz
Microsoft Word - Ogrzewanie_podłogowe.doc
1. Ogrzewanie podłogowe wodne
Ogrzewanie podłogowe jest systemem ogrzewania
niskotemperaturowego, w którym 70% energii oddawane jest przez
promieniowanie, a tylko 30% przez konwekcję. Ogrzewanie to
zapewnia poczucie komfortu cieplnego dzięki równomiernemu
rozchodzenia się ciepła w pomieszczeniu od podłogi do sufitu.
Ogrzewanie podłogowe stosowane jest:
- w budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym,
- w budynkach użyteczności publicznej: hotelach, bankach itp.
- w budownictwie przemysłowym,
- w innych budynkach: sklepy, magazyny, pływalnie itp.
Rozkład temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu
44531927.001.png
Rozkład temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu
Dla orientacyjnego określenia możliwości zastosowania w danym pomieszczeniu
ogrzewania podłogowego jako podstawowego źródła ciepła, należy przyjmować
wydajność podłogi do 80 W/m 2 (maksymalnie 100 W/m 2 ). Współczynnik przenikania ciepła
dla ścian zewnętrznych k < 0,3 W/m 2 K. Dla okien k < 2,0 W/m 2 K.
44531927.002.png 44531927.003.png
Pionowy rozkład temperatury w pomieszczeniu dla różnych typów
ogrzewania
Temperatura obliczeniowa w ogrzewanym pomieszczeniu może
być o 2 ÷ 3K mniejsza w porównaniu z ogrzewaniem konwekcyjnym
(większy udział promieniowania przy ogrzewaniu podłogowym
powoduje, że temperatura odczuwalna jest większa).
44531927.004.png
KOMFORT CIEPLNY parametry powietrza, tj. temperatura t ,
wilgotność względna φ oraz jego prędkość w powinny być tak
dobrane, aby zapewnić poczucie komfortu. Wymagania te są
spełnione, gdy parametry powietrza w pomieszczeniach wynoszą
(wg norm DIN):
latem: t = 22÷25°C; φ = 30÷60% oraz w = 0,1÷0,5 m/s,
zimą: t = 20÷22°C; φ = 40÷70% oraz w = 0,1÷0,3 m/s.
Wg PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej –
Wymagania (wraz ze zmianą Az3):
latem: t = 23÷25°C ±1÷1,5°C; φ = 50 ±10%,
zimą: t = 21÷22°C ±1÷1,5°C; φ = 45 ±10%.
Zalety ogrzewania podłogowego:
zbliżony do optymalnego rozkład temperatury w pomieszczeniu,
brak grzejników w pomieszczeniu,
większy komfort cieplny,
zmniejszenie ilości kurzu unoszonego w powietrzu, (z powodu
ograniczenia konwekcji),
lepsze wytłumienie akustyczne (warstwa izolacyjna),
ograniczenie wysuszania powietrza w pomieszczeniu,
korzystne techniczne niższe temperatury czynnika grzejnego
(max. 55 o C) oraz oszczędność energii (do 20% w stosunku do
ogrzewania tradycyjnego),
możliwość łączenia z tradycyjną instalacją centralnego
ogrzewania,
instalacja nie ulega korozji, nie osadza się kamień kotłowy,
szczelność dyfuzyjna stosowanych rur (dzięki warstwie
aluminium w ściance rury tlen nie przenika do wody instalacyjnej)
- wymagania normy PN-93/C-04607,
możliwość wykorzystania niskotemperaturowych źródeł ciepła,
takich jak pompa ciepła, kolektory słoneczne.
Ograniczenia ogrzewania podłogowego:
koszt inwestycyjny instalacji jest ok. 30 40% wyższy od
instalacji tradycyjnej grzejnikowej,
ograniczenie wydajności cieplnej system ogrzewania
podłogowego nie pokrywa zapotrzebowania ciepła w
pomieszczeniach o dużych stratach ciepła (powyżej 80 W/m 2 ) lub
o ograniczonej powierzchni ogrzewania; w takich przypadkach
należy zastosować dodatkowe ogrzewanie,
ogrzewanie podłogowe charakteryzuje się znaczną
bezwładnością cieplną system wolniej reaguje na sterowanie
od ogrzewania tradycyjnego,
ograniczenia w stosowaniu wykładzin podłogowych ze względu
na zdolność przewodzenia ciepła nie każde wykończenie podłogi
może być zastosowane.
W ogrzewaniu podłogowym występuje ograniczenie temperatury
powierzchni podłogi. Optymalna temperatura wynosi 24 – 26 o C
(DIN 4725) . Ze względu na odczucie komfortu cieplnego,
temperatura podłogi nie powinna przekraczać:
29°C w strefie stałego pobytu mieszkańców (pomieszczenia
mieszkalne i biurowe),
35°C w strefie brzegowej (przy ścianach zewnętrznych
budynku),
33°C w łazienkach,
27°C w pomieszczeniach roboczych, gdzie pracuje się na
stojąco.
Podczas obliczeń instalacji ogrzewania podłogowego należy
sprawdzić, czy dla dobranego odstępu rur będzie zachowana
dopuszczalna temperatura podłogi. W rzeczywistości, w warunkach
eksploatacji ogrzewania podłogowego, temperatura podłogi jest
niższa od obliczeniowej. Temperatura podłogi z powodu
określonego odstępu między rurami grzejnymi waha się w
granicach 0,5 ÷ 2,5K w porównaniu z jej temperaturą obliczeniową.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin