Falowniki.pdf

(117 KB) Pobierz
5267978 UNPDF
Jakie kable lubią falowniki
Rozważania na temat zastosowania właściwych kabli łączących falownik z silnikiem należy rozpatrywać w
następujących aspektach:
- wpływu rodzaju kabla na wypadkowe obciążenie falownika,
- kompatybilności elektromagnetycznej kabla,
- odporności izolacji kabla na oddziaływanie impulsw napięcia o stromych zboczach,
- jakości i budowy żył przewodzących kabla.
Wszystkie wspłczesne przekształtniki prądu przemiennego pracują w oparciu o zasadę modulacji szerokości
impulsu (PWM). Powyższe warunkuje występowanie w widmie harmonicznych napięcia zasilającego silnik
poza pierwszą harmoniczną o regulowanej częstotliwości (zwykle w zakresie 0-60 Hz) pasm wyższych
harmonicznych będących wielokrotnością podstawowej częstotliwości modulacji, ktra jest z reguły nastawiana
jednym z parametrw konfiguracyjnych falownika.
Przykładowo dla przekształtnikw firmy SIEMENS z rodziny Master Drives VC nastawa fabryczna wynosi 2,5
kHz, choć użytkownik może ją zmienić pozostając w zakresie od 1,5 do 16,0 kHz. W zależności od wielkości
urządzenia dany przedział dopuszczalnej zmienności częstotliwości impulsowania zmienia się w sposb
uwidoczniony na rys.1.
rys. 1
Każdy kabel będący układem jednej lub wielu żył przewodzących w ewentualnym ekranie (rwnież
przewodzącym) charakteryzuje własna indukcyjność oraz pojemność pasożytnicza. Pojemność wynika z
istnienia elementw przewodzących oddzielonych izolatorem. Impedancja w przypadku pojemności jest
określona następującym wzorem:
Z c=1/2pfiCdL
Gdzie: fi - częstotliwość impulsowania
Cd - pasożytnicza pojemność jednostki długości kabla
L - długość kabla łączącego wyjście falownika z silnikiem
Widzimy zatem jasno, że impedancja maleje wraz ze wzrostem zaprogramowanej częstotliwości impulsw,
pojemności właściwej kabla (będącej jego parametrem konstrukcyjnym) oraz długości przewodw zasilających
silnik.
Im mniejsza jest wartość wypadkowej impedancji pojemnościowej układu przewodw zasilających silnik, tym
większy prąd płynący przez pojemności pasożytnicze. Wartość tego prądu sumuje się z właściwym
5267978.003.png 5267978.004.png 5267978.005.png 5267978.006.png
obciążeniem przekształtnika, co w krytycznym przypadku prowadzi do konieczności przewymiarowania
falownika w aplikacjach z bardzo długimi kablami. Producenci przekształtnikw niekiedy podają proponowane
dopuszczalne długości kabli ekranowanych oraz nie ekranowanych, lecz z natury rzeczy są to dane bardzo
szacunkowe, ponieważ w zasadzie nie wiemy o jakiego producenta chodzi. Przy czym większość producentw
nie prowadzi nawet badań takich parametrw jak pojemność właściwa dla swoich wyrobw. W wypadku
przekształtnikw rodziny Master Drives VC firma SIEMENS podaje, że możliwe jest zwiększenie o 150%
dopuszczalnej długości kabli zasilających silnika przy zastosowaniu przewodw specjalnych PROTOFLEX
EMV, ktre nie są już obecnie produkowane przez koncern. W takim przypadku możliwe jest zastosowanie
zamiennika o zgodnych parametrach. Kable TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J (do zastosowań wewnętrznych, w
izolacji przezroczystej) oraz TOPFLEX-EMV-UV-2YSLCYK-J (do zastosowań zewnętrznych, w izolacji czarnej,
ktre są ponadto odporne na działanie promieni ultrafioletowych) firmy HELUKABEL są dokładnie
kompatybilne z PROTOFLEX.
Na uwagę zasługuje tu ájawnośćÑ wartości pojemności właściwej kabla zdefiniowana w [nF/km], ktrej wartość
zmienia się oczywiście w zależności od przekroju żyły w granicach
od 70 (4x1,5 mm 2 ) do 250 (4x95 mm2) nF/km Î wartość między żyłami
od 110 (4x1,5 mm2) do 410 (4x95 mm2) nF/km Î wartość między żyłą a ekranem
dla wyższych przekrojw wartość już znacząco nie wzrasta.
Biorąc pod uwagę, że powyższe kable są wykonywane jako czterożyłowe należy przy obliczaniu pojemności
wypadkowej uwzględnić, że na jednostkę długości kabla składa się sześć połączonych rwnolegle
kondensatorw między żyłowych oraz cztery zastępcze kondensatory typu żyła/ekran. Pamiętając, że dla
połączenia rwnoległego kondensatorw ich pojemność sumujemy, należy całkowitą pojemność zastępczą
obliczać ze wzoru:
Cd = 6xCż + 4xCe
gdzie: Cż Î pojemność między żyłami
Ce Î pojemność między żyłą a ekranem
Tak więc przykładowo wypadkowa właściwa pojemność pasożytnicza dla kabla 4x16 mm2 wyniesie 1760
nF/km.
Natomiast obliczenie wartości prądu płynącego w wyniku występowania zjawiska upływu przez pojemności
pasożytnicze można wykonać w oparciu o następujące przykładowe założenia:
- Wartość skuteczna harmonicznej zgodnej z częstotliwością modulacji 2,5 kHz wynosi 15% wartości pierwszej
harmonicznej napięcia zasilającego 400V, czyli 0,15x400=60V.
- Napięcie skuteczne powyższej harmonicznej pomiędzy żyłami wynosi zatem 60V, natomiast dla układw
sieci z uziemionym punktem zerowym transformatora (nie IT) 0,5x60V=30V.
- Zatem sumaryczny upływ prądu między żyłami wynosi dla kabla 4x16 mm2 o długości 100 m:
I=U/ Zż+U/2 Ze =60V/758,27 W+30V/692,33 W=0,08A+0,04A=0,12A
Zż=1/2pfi6CżL=758,27 W
Ze=1/2pfi4CeL=692,33 W
Jak widać powyżej już sama część upływu do ekranu (0,04A) wystarcza do wyeliminowania z gry np.
wyłącznika rżnicowo-prądowego o znamionowym prądzie wyzwolenia DIn=30 mA. Oczywiście w celu
wykonania pełnych obliczeń należy wziąć pod uwagę rwnież dalsze harmoniczne częstotliwości
impulsowania.
W konstrukcji kabla zastosowano izolacyjną warstwę dystansową pomiędzy żyłami, a ekranem, ktra
oddalając ekran od żył obniża pojemność Ce.
Drugim istotnym aspektem zastosowania właściwych kabli jest potrzeba spełnienia wymogw kompatybilności
elektromagnetycznej ß . Kable z rodziny TOPFLEX firmy HELUKABEL są wyposażone w podwjny ekran ,
 
składający się z wewnętrznej warstwy foliowej oraz zewnętrznego oplotu elastycznego zapewniających
ászczelność elektromagnetycznąÑ porwnywalną z kablami sygnałowymi. Należy w tym miejscu podkreślić, że
kable z pojedynczym ekranem oraz tzw. kable opancerzone nie spełniają w pełni wymogw kompatybilności
elektromagnetycznej. Nie spełniają jej rwnież nawet najdoskonalsze kable, ktrych ekran nie został
obustronnie (na obu końcach) uziemiony, najlepiej na całym obwodzie oplotu ß ß. W praktyce osiąga się to
np.specjalnymi dławikami z kontaktem dla ekranu (HELUKABEL, typ HSK-MS-E, HSK-MS-E-D lub HSK-MZ-
E).
rys. 2
Rozpatrując parametry izolacji kabla do zasilania przekształtnikowego należy rozpatrzyć dwa aspekty:
odporności napięciowej na przebicie oraz odporności na stromość narastania napięcia (du/dt). Warunki
napięciowe, ktrym jest poddawana izolacja kabla znacznie rżnią się od typowych warunkw obwodw
sinusoidalnych. Wynika to z faktu zasilania silnika napięciowym przebiegiem prostokątnym o amplitudzie
impulsw wynikającej z wartości napięcia w obwodzie pośrednim przekształtnika oraz stromości zboczy
wynikającej z czasu przełączania kluczy tranzystorowych falownika. Wobec powyższego wytrzymałość izolacji
kabla przy zasilaniu przekształtnika napięciem np. 3x400V AC powinniśmy stosować kabel o podwyższonych
parametrach odporności napięciowej 600 V (a nie 400 V jak zwykle) oraz o zwiększonej do ok. 10.000 V/ms
wytrzymałości stromościowej. A tak nawiasem jest się nad czym zastanawiać, ponieważ jak wcześniej
wspomniano częstotliwość impulsowania typowo wynosi 2,5 kHz, czyli w ciągu sekundy 2,5 tysiąca razy
izolacja jest poddawana stresowi stromościowemu.
Dla ciekawych warto podać przy okazji informację, że rwnież izolacja silnika (ktry przecież bierze udział w
grze) powinna być specjalna. Kłania się tutaj tzw. klasa izolacji F. Przy czym niektrzy producenci maszyn
opracowali już systemy izolacyjne o wyższych parametrach, i tak na przykład SIEMENS stosuje izolację
specjalną typu DURIGNIT IR 2000.
Ostatnim aspektem do analizy jest zalecana budowa samych żył przewodzących kabla. Powinny być one
wykonane z wysokogatunkowej (czystej) miedzi oraz należy używać linki, a nie drutu. Typową konstrukcją
kabla jest układ czterech żył (3 fazy+PE) w ekranie. Stosowane są przekroje z szeregu typowego dla innych
kabli siłowych.
Helukabel z partnerem T-System Projekt
T-System Projekt tel 042/6780266 Helukabel 022/7256680,81
ß Pełna nazwa, co prawda brzmi Î przekształtnik częstotliwości z pośrednim, napięciowym obwodem prądu
stałego Î ale tak jest prościej, czyż nie ?
ß Brak obustronnego oddziaływania elektromagnetycznego z innymi urządzeniami elektrycznymi znajdującymi
się w jego otoczeniu, definiowany w cywilizowanym świecie normą EN 55011.
ß ß. W świetle wspłczesnej wiedzy rozważania na temat, ktry z końcw połączenia kablowego uziemiać należy
potraktować, jako rozważania áo wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej NocyÑ.
wydruk pochodzi ze stron firmy HELUKABEL Polska www.helukabel.pl
5267978.001.png 5267978.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin