DEKLARACJA.pdf

(45 KB) Pobierz
Microsoft Word - DEKLARACJA.doc
DEKLARACJA
Nr leg. ...................
PRZYRZECZENIE
Ja ......................................................................... uroczyście przyrzekam
Pracować nad sobą, aby móc całym Ŝyciem wiernie słuŜyć
BOGU, KOŚCIOŁOWI I OJCZYŹNIE
Być dobrym dla ludzi, być dobrą/ym Damą/Rycerzem
śywego RóŜańca Forum Frondy.
Ciebie Najświętsza Maryjo Panno, Królowo RóŜańca świętego,
biorę sobie dzisiaj, za Patronkę i Opiekunkę.
Proszę Cię pokornie, abyś we wszystkich potrzebach moich,
teraz i w godzinę śmierci mojej, wspierała mnie swoją pomocą. Amen.
................................................... ......................................................
(podpis przyjmującego przyrzeczenie) (podpis składającego przyrzeczenie)
.................................................
(nick na Forum Frondy)
..........................................., dnia .....................................20.....r.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin