Słowo od Autorki.txt

(1 KB) Pobierz
Słowo od autorki
Jestem niezmiernie wdzięczna Bogu Ojcu za to, że w swojej nieskończonej Dobroci i Miłoci bogato mnie wyposażył i dlatego trudy ziemskiego pielgrzymowania nie se dla mniee zbytnim ciężarem. Słowa te mogš wydawać się dziwne osobom, które na mnie patrzš, gdyż wyglšdam na jednš z najnędzniejszych istot ludzkich jakie Bóg stworzył. Mam tylko 120 cm wzrostu i słabe, pokręcone ciało udręczone niezliczonš filocie chorób, które se przyczynš moich cierpień od momentu przyjcia na wiat po dzień dzisiejszy. Wiem jednak, że człowiek rodzi się po to, aby poprzez niego ujawniła się moc boża i aby realizował swoje życie poprzez służenie Bogu i blinim. Miarš człowieka jest to co zrobi dla innych. Chociaż z wielkš przyjemnociš patrzę na pięknych ludzi, którzy swojš urodš ozdabiajš wiat, to nigdy nie miałam żadnych kompleksów (dzięki mojemu tacie), gdyż zawsze wiedziałam, że prawdziwe piękno człowieczeństwa ukryte jest w sercu i że każdy z nas poprzez dobre uczynki powinien je odkryć, wydobyć i ukazać je wiatu, i że to wymaga dużo trudu i pracy. Dziękuję Bogu goršco za oparcie w rodzinie, za dar studiowania i za dar dzielenia się Mšdrociš Bożš z blinimi. Moje liczne choroby pomagajš mi docenić wielkoć daru Zdrowia, i pomagajš mi odkryć jak wiele można zrobić, aby poprawić funkcjonowanie organizmu oraz to, że nawet bardzo słabe zdrowie nie jest przeszkodš w realizowaniu życia, gdyż Duch Boży jest ponad ciałem i ponad wszelkš materię.
Elżbieta Jadwiga Maria Zielińska
Zgłoś jeśli naruszono regulamin