Zmierzch - Twilight [2008] DVDRip.txt

(64 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{514}{641}/Nigdy zbytnio nie zastanawia�am si�|/nad tym w jaki spos�b zgin�.
{788}{868}/Ale oddanie w�asnego �ycia za ukochan� osob�
{872}{968}/nie wydaje si� by� najgorszym sposobem.
{1045}{1159}.::Korekta - Highlander::.
{1447}{1567}Napisy do wersji:|Twilight.DVDRip.XviD-DiAMOND
{1587}{1647}Dopasowanie:|cwirek
{1694}{1757}/Nie mog� zmusi� si�, by �a�owa� decyzji
{1761}{1826}/odno�nie opuszczenia domu.
{1830}{1909}/B�d� t�skni�a za Phoenix.
{1934}{1996}/Za ciep�em.
{2055}{2117}/B�d� t�skni�a za moj� kochaj�c�,|/nieobliczaln� matk�.
{2121}{2177}Dobrze.
{2191}{2219}/Oraz za jej nowym m�em.
{2223}{2287}Chod�cie, kocham was oboje,|ale musimy z�apa� samolot.
{2291}{2333}/Ale chc� wyruszy� w drog�.
{2337}{2413}/Dlatego sp�dz� troch� czasu z ojcem.
{2417}{2494}/Wyjdzie mi to na dobre.
{2504}{2565}/Tak my�l�.
{3045}{3103}Zmierzch
{3189}{3220}/W stanie Waszyngton,
{3224}{3294}/pod przykryciem prawie|/nieustaj�cych chmur i deszczu,
{3298}{3350}/le�y sobie ma�e miasteczko zwane Forks.
{3354}{3437}/Populacja: 3120 mieszka�c�w.
{3493}{3578}/W�a�nie tam si� przeprowadzam.
{3596}{3647}/M�j ojciec Charlie,
{3651}{3724}/jest szefem policji.
{3933}{4004}Masz d�u�sze w�osy.
{4040}{4136}�ci�am je, gdy ostatni si� widzieli�my.
{4182}{4253}Chyba znowu uros�y.
{4420}{4516}/Zwyk�am sp�dza� tu 2 tygodnie|/niemal ka�dego lata.
{4520}{4611}/Ale od ostatniego razu min�y lata.
{4926}{4967}Zrobi�em miejsce na kilku p�kach w �azience.
{4971}{5047}No tak, jedna �azienka.
{5175}{5250}To solidnie wykonana lampa.
{5254}{5321}Sprzedawczyni wybra�a po�ciel.
{5325}{5382}Lubisz fiolet, prawda?
{5386}{5438}Fiolet jest w porz�dku.
{5442}{5498}Dzi�ki.
{5629}{5685}Dobrze.
{5781}{5848}/Najlepsza rzecz w Charliem?
{5852}{5930}/Nie kr�ci si� ko�o mnie.
{6078}{6197}S�ysza�em, �e przebyli�cie szmat drogi.|Dobrze was widzie�.
{6204}{6241}Bella, pami�tasz Billy'ego Blacka?
{6245}{6277}Tak.
{6281}{6308}Dobrze wygl�dasz.
{6312}{6356}Nadal ta�cz�.
{6360}{6398}Ciesz� si�, �e w ko�cu tu przyjecha�a�.
{6402}{6485}Charliemu nie zamyka�a si� jadaczka,|odk�d powiedzia�a� mu, �e przyje�d�asz.
{6489}{6552}Dobra, wyolbrzymiaj dalej,|a zepchn� ci� z g�ry.
{6556}{6618}To ja wjad� ci w kostk�.
{6622}{6677}Dawaj!
{6689}{6740}Cze��, jestem Jacob.
{6744}{6810}Zwykli�my robi� ciasta z b�ota,|gdy byli�my mali.
{6814}{6879}Tak, pami�tam.
{6885}{6946}Oni tak zawsze?
{6950}{7017}Z wiekiem jest coraz gorzej.
{7021}{7082}No i?|Co my�lisz?
{7086}{7100}O czym?
{7104}{7157}O twoim prezencie z okazji powrotu do domu.
{7161}{7192}To?
{7196}{7227}Odkupi�em j� od Billy'ego.
{7231}{7263}Tak.
{7267}{7312}Podkr�ci�em lekko silnik.
{7316}{7374}O kurde.
{7406}{7431}Jest idealny.
{7435}{7455}Chyba, �e �artujecie.
{7459}{7521}Przepraszam.
{7535}{7579}M�wi�em ci, �e si� jej spodoba.
{7583}{7624}Znam si� na dzieciach.
{7628}{7691}O tak, stary.|Znasz si�.
{7695}{7734}Dobrze.
{7738}{7781}Musisz dwa razy wcisn�� sprz�g�o|przy zmianie biegu,
{7785}{7806}ale...
{7810}{7842}poza tym, powinna� sobie poradzi�.
{7846}{7867}Tam jest?
{7871}{7897}Tak, w�a�nie tam.
{7901}{7954}W porz�dku.
{7958}{8001}Mo�e ci� podrzuci� do szko�y?
{8005}{8055}Chodz� do szko�y w rezerwacie.
{8059}{8109}W porz�dku.
{8113}{8215}Szkoda, by�oby mi�o zna�|chocia� jedn� osob�.
{8347}{8385}/M�j pierwszy dzie� w nowej szkole.
{8389}{8473}/Jest marzec, po�owa semestru.
{8488}{8548}/�wietnie.
{8676}{8703}Niez�a bryka.
{8707}{8763}Dzi�ki.
{8967}{9014}Jeste� Isabella Swan, nowa dziewczyna?
{9018}{9049}Cze��, jestem Eric.
{9053}{9116}Wzrok i s�uch tego miejsca.
{9120}{9173}Potrzebujesz przewodnika?|Towarzysza lunchu?
{9177}{9253}Rami�, by si� wyp�aka�?
{9311}{9408}Jestem raczej typem|"cierpi�cej w ciszy".
{9418}{9443}Dobry nag��wek do artyku�u.
{9447}{9511}Pracuj� przy gazetce, jeste� �wie�ym tematem.|Widz� ci� na pierwszej stronie.
{9515}{9548}Nie jestem.
{9552}{9595}Ty...
{9599}{9639}Prosz� nie pisz nic...
{9643}{9672}Spokojnie, wyluzuj.
{9676}{9714}�adnego artyku�u.
{9718}{9797}- Dobrze, dzi�ki.|- Spoko?
{10044}{10067}Przepraszam.
{10071}{10136}M�wi�am im, �eby nie brali mnie do gry.
{10140}{10185}Czekaj, nic si� nie sta�o.
{10189}{10248}Jeste� Isabella, tak?
{10252}{10285}Po prostu Bella.
{10289}{10349}Cze��, jestem Mike... Newton.
{10353}{10398}Mi�o mi ci� pozna�.
{10402}{10450}Ma niez�y atak, co?
{10454}{10495}Przy okazji, jestem Jessica.
{10499}{10544}Jeste� z Arizony, prawda?
{10548}{10580}Tak.
{10584}{10669}Czy ludzie z Arizony nie powinni by� opaleni?
{10673}{10697}Tak.
{10701}{10783}Mo�e dlatego mnie wyrzucili.
{10844}{10908}Dobra jeste�.
{10913}{10974}To zabawne.
{11105}{11130}/...jak majstersztyk.
{11134}{11184}Z nieba spada ta super piramida...
{11188}{11234}Przyjemno�� po mojej stronie, madame.
{11238}{11285}Znasz moj� przyjaci�k�?
{11289}{11355}Mike, widz�, �e pozna�e� moj�|s�odk� kole�ank�, Bell�.
{11359}{11386}Twoj� s�odk� kole�ank�?
{11390}{11415}Tak.
{11419}{11485}Moj� kole�ank�.
{11493}{11551}Tyler...
{11604}{11641}O m�j Bo�e.
{11645}{11677}Zupe�nie jak w pierwszej klasie.
{11681}{11743}Jeste� now� b�yskotk�.
{11747}{11785}U�miech.
{11789}{11802}Dobrze.
{11806}{11846}Przepraszam, potrzebuj�|zdj�cia do artyku�u.
{11850}{11886}Artyku�u nie b�dzie, Angela.
{11890}{11942}Nie zaczynaj znowu.
{11946}{11970}Nie szkodzi, ja po prostu...
{11974}{12024}Os�aniam ci�, male�ka.
{12028}{12106}Wygl�da na to, �e napiszemy kolejny artyku�|o pija�stwie m�odzie�y.
{12110}{12219}Zawsze mo�esz napisa� co�|o zaburzeniach �aknienia.
{12237}{12284}Albo wk�adkach w m�skich k�piel�wkach|dru�yny p�ywackiej.
{12288}{12328}W zasadzie to dobry temat.
{12332}{12400}�wietna, nie?|Dok�adnie taka, jak� sobie wyobra�ali�my.
{12404}{12446}/M�wimy o typie olimpijskim.
{12450}{12494}/Nie ma mowy, jest zbyt chudy.|/To nie ma sensu.
{12498}{12560}/Absolutnie.
{12613}{12660}Kim oni s�?
{12664}{12724}Cullenowie.
{12728}{12808}To wychowankowie doktora i pani Cullen�w.
{12812}{12858}Przeprowadzili si� tutaj z Alaski
{12862}{12895}jakie� kilka lat temu.
{12899}{12949}Trzymaj� si� blisko siebie.
{12953}{12997}Tak, bo s� razem.
{13001}{13073}/Wiesz, razem-razem.
{13114}{13186}Blondyna to Rosalie.
{13190}{13232}Du�y szatyn to Emmett.
{13236}{13260}S� par�.
{13264}{13300}/Nawet nie wiem czy to legalne.
{13304}{13361}Jess, w rzeczywisto�ci nie s� spokrewnieni.
{13365}{13393}Tak, ale mieszkaj� razem.
{13397}{13447}To jest dziwne.
{13451}{13467}Dobrze.
{13471}{13509}Drobna, ciemnow�osa dziewczyna to Alice.
{13513}{13572}Jest naprawd� dziwna.
{13576}{13693}Jest z Jasperem, blondynem,|kt�ry wygl�da, jakby cierpia�.
{13761}{13865}Doktor Cullen jest jak zast�pczy ojciec/swatka.
{13874}{13947}Mo�e mnie zaadoptuje?
{13952}{14011}A to kto?
{14136}{14175}To Edward Cullen.
{14179}{14249}Jest ca�kowicie boski, jak wida�.
{14253}{14347}Ale wygl�da na to, �e �adna tu|nie jest dla niego odpowiednia.
{14351}{14414}Nie, �eby mnie to obchodzi�o.
{14418}{14474}/Tak...
{14518}{14582}/Powa�nie, nie tra� na niego czasu.
{14586}{14653}Nie zamierza�am.
{14879}{14963}- Panie Molina.|- Cze��, Mike.
{14967}{14985}Ach, tak.
{14989}{15049}Pani Swan.
{15357}{15388}/Hej.
{15392}{15431}Karta ocen.|Dzi�kuj�. Witam w klasie.
{15435}{15484}Oto twoje rzeczy, dobrze?
{15488}{15541}Mam dla ciebie miejsce,|to ostatnie, wi�c...
{15545}{15596}Po prostu przy��cz si�,|dop�ki nie nadrobisz zaleg�o�ci.
{15600}{15728}Dzi� b�dziemy obserwowa� zachowanie|planarii znanej jako p�aziniec.
{15835}{15982}/Przetniemy je wp� i b�dziemy obserwowa�,|/jak si� regeneruj� w dwa osobne robaki.
{16028}{16145}/Tak, kochani, robaki zombie.|/One po prostu nie umieraj�.
{16679}{16713}/Musz� by� gdzie� jeszcze wolne miejsca.
{16717}{16744}/Fizyczna, biochemiczna?
{16748}{16803}/Ka�da klasa jest ju� pe�na, kochanie.
{16807}{16842}W�a�nie sprawdzi�am.
{16846}{16944}Obawiam si�, �e b�dziesz|musia� zosta� w biologicznej.
{16948}{17044}W porz�dku, b�d� to musia� jako� znie��.
{17417}{17515}Nie mog� uwierzy� w to jak wyros�a�.|I jaka �liczna jeste�.
{17519}{17564}Witaj, Bello.
{17568}{17633}Pami�tasz mnie?
{17637}{17685}Gra�em Miko�aja jednego roku.
{17689}{17764}Tak, Waylon, ona nie sp�dza�a tu �wi�t,|odk�d mia�a 4 latka.
{17768}{17814}Ale i tak chyba zrobi�em wra�enie, nie?
{17818}{17848}Jak zawsze.
{17852}{17898}�wietny z ciebie Miko�aj.
{17902}{17945}Dzieciaki lubi� te ma�e buteleczki.
{17949}{18019}Dobrze, daj dziewczynie zje�� burgera.
{18023}{18078}Jak tylko sko�czysz przynios� ci tw�j przysmak:
{18082}{18123}jagodowy deser.|Pami�tasz?
{18127}{18198}Tw�j tata ci�gle go je.|W ka�dy czwartek.
{18202}{18282}Dzi�kuj�, by�oby wspaniale.
{18655}{18713}/Skarbie, s�uchaj, je�li wiosenny trening|/p�jdzie dobrze
{18717}{18753}/b�dziemy mogli przeprowadzi� si� na Floryd�.
{18757}{18822}/Prosz� wrzuci� $1.25|/dla dodatkowych 3 minut rozmowy.
{18826}{18849}Mamo, gdzie twoja kom�rka?
{18853}{18889}Dobrze, nie �miej si�.
{18893}{18973}Nie zgubi�am �adowarki, uciek�a.
{18977}{19021}/Wrzeszcz�c.
{19025}{19072}Dos�ownie, technologia mnie teraz odrzuca.
{19076}{19099}T�skni� za tob�.
{19103}{19155}Ja za tob� te�, skarbie.
{19159}{19216}Opowiedz mi wi�cej o szkole.|Jakie s� dzieciaki?
{19220}{19267}/S� tam jacy� przystojni ch�opcy?
{19271}{19340}/S� dla ciebie mili?
{19344}{19399}C�...
{19404}{19470}Wszyscy mnie mi�o powitali.
{19474}{19507}Opowiedz mi wszystko.
{19511}{19549}To bez znaczenia.
{19553}{19583}/To ma znaczenie, s�onko.
{19587}{19631}Musz� odrobi� prac� domow�.
{19635}{19676}Porozmawiamy p�niej.
{19680}{19716}/Dobrze, kocham ci�.
{19720}{19785}Ja ciebie te�.
{19977}{20019}/Chcia�am si� z nim skonfrontowa�.
{20023}{20109}/Usilnie pozna� jaki ma problem.
{20296}{20369}/Ale si� nie pojawi�.
{20487}{20542}Bella!
{20854}{20905}/A nast�pnego dnia
{20909}{20985}/znowu si� nie pojawi�.
{21054}{211...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin