Golicyn - Nowe klamstwa w miejsce starych 2007.pdf

(2295 KB) Pobierz
untitled
12302282.019.png 12302282.020.png 12302282.021.png 12302282.022.png 12302282.001.png 12302282.002.png 12302282.003.png 12302282.004.png 12302282.005.png 12302282.006.png
Nowe kłamstwa
w miejsce starych
– I –
12302282.007.png 12302282.008.png 12302282.009.png
– II –
12302282.010.png 12302282.011.png 12302282.012.png
Anatolij Golicyn
Nowe kłamstwa
w miejsce starych
komunistyczna strategia
podstępu i dezinformacji
Biblioteka
Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Tom Pierwszy
Warszawa 2007
– III –
12302282.013.png 12302282.014.png 12302282.015.png
Tłumaczenia dokonano według pierwszego wydania:
Anatoliy Golitsyn, New Lies for Old, New York 1984, Dodd, Mead & Company
za zezwoleniem na publikację w języku polskim dla celów edukacyjnych otrzy-
maną od:
GSG & Associates, Publishers, USA
Jakakolwiek część tej pracy lub jej całość może być publikowana w j. polskim z
podaniem źródła amerykańskiego (jak wyżej) oraz polskiego: Służby Kontrwy-
wiadu Wojskowego RP, Warszawa
Egzemplarz bezpłatny
ISBN 0-396-08194-0
Do druku przygotował: ZESPÓŁ
W treść pracy Autora nie ingerowano, z nielicznymi wyjątkami uwag zawartych
przeważnie w: [nawiasach kwadratowych], zawierającymi najczęściej przypo-
mnienie, że praca Anatolija Golicyna została wydana w 1984 r. Skrótów i modyfi-
kacji dokonano poza zasadniczą treścią książki w: spisie treści, słowniku skró-
tów i terminów i w indeksie.
– IV –
12302282.016.png 12302282.017.png 12302282.018.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin