Dekameron - Il Decamerone - Pier Paolo Pasolini (1970).txt

(34 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako´┐Ż´┐Ż napis´┐Żw.|Napisy zosta´┐Ży specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:06:DEKAMERON
00:02:05:t´┐Żumaczenie:
00:02:07:..:::::::::::::::..|..:::DOLORES:::..|'']['''][''']['''][''
00:04:37:Kim on by´┐Ż, ´┐Że z nim rozmawia´┐Ża´┐Ż?
00:04:40:Andreuccio. Zna´┐Żam go jako ch´┐Żopca,|i znam jego ojca...
00:04:45:...bogaty cz´┐Żowiek z mojej wsi ...
00:04:48:...by´┐Ż kim´┐Ż!
00:04:49:Teraz mieszka ko´┐Żo Rzymu.
00:04:51:Jego syn przyjecha´┐Ż, by kupi´┐Ż konia.
00:05:19:Przyjacielu, mo´┐Że kupi´┐Ż jednego z twoich koni?
00:06:38:Och, panie!
00:06:39:Kto, ja?
00:06:41:Pi´┐Żkna Pani chce ci´┐Ż widzie´┐Ż.
00:06:44:Ch´┐Żtnie!
00:06:46:Chod´┐Ż, czeka na ciebie.
00:06:52:Prowad´┐Ż! Prowad´┐Ż!
00:06:54:Id´┐Ż za mn´┐Ż.
00:07:41:Andreuccio, witam!
00:07:43:Ca´┐Ża przyjemno´┐Ż´┐Ż po mojej stronie!
00:07:46:Andreuccio, chod´┐Ż!
00:07:49:Usi´┐Żd´┐Ż. Czuj si´┐Ż swobodnie.
00:07:56:Dziwisz si´┐Ż, ´┐Że ci´┐Ż witam...
00:07:59:...ca´┐Żuj´┐Ż i p´┐Żacz´┐Ż...
00:08:02:...b´┐Żdziesz bardziej zdumiony|gdy si´┐Ż dowiesz , ´┐Że jeste´┐Żmy bratem i siostr´┐Ż!
00:08:09:Pietro, tw´┐Żj ojciec...
00:08:11:...zakocha´┐Ż si´┐Ż w bogatej wdowie|podczas jego pobytu w Palermo.
00:08:15:Ona po´┐Żwi´┐Żci´┐Ża swoj´┐Ż reputacj´┐Ż.
00:08:16:Odda´┐Ża mu siebie.
00:08:18:Z tej mi´┐Żo´┐Żci urodzi´┐Żam sie ja.
00:08:26:Pietro odszed´┐Ż od nas by wr´┐Żci´┐Ż do Rzymu.
00:08:29:Opu´┐Żci´┐Ż nas zupe´┐Żnie...
00:08:32:...odszed´┐Ż jakbym by´┐Ża bez znaczenia.
00:08:36:Wychowywa´┐Ża mnie matka.
00:08:37:By´┐Ża szlachetnego pochodzenia.
00:08:39:Wyda´┐Ża mnie za pana Guelph.
00:08:45:To smutne, jej sekretne porozumienie z King Charles...
00:08:48:...zosta´┐Żo odkryte przez King Frederick...
00:08:50:...kt´┐Żry wygna´┐Ż nas nas z Palermo...
00:08:52:...w´┐Ża´┐Żnie wtedy gdy mia´┐Żam sta´┐Ż si´┐Ż wielka dam´┐Ż.
00:08:57:Guelph King przyszed´┐Ż nam z pomoc´┐Ż.
00:09:01:Da´┐Ż pieni´┐Żdze dla mojego m´┐Ża,|twojego szwagra!
00:09:06:Dzi´┐Żkuje Bogu, ´┐Że Ci´┐Ż odnalaz´┐Żam, drogi bracie!
00:09:11:Ciesz´┐Ż sie, ´┐Że mam siostr´┐Ż...
00:09:14:...zawsze by´┐Żem sam.
00:09:17:Wszystko dobre co si´┐Ż dobrze ko´┐Żczy.
00:09:24:Nie wiedzia´┐Żem, ´┐Że papa by´┐Ż taki...
00:09:27:...ale gdy m´┐Żczyzna jest m´┐Żody....
00:09:31:Teraz, przyszed´┐Żem....
00:09:35:W ka´┐Żdym razie dzi´┐Żkuj´┐Ż, kochana siostro!
00:09:38:Chod´┐Ż, chod´┐Ż! Teraz ´┐Żwi´┐Żtujmy!
00:09:44:Rozgo´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w domu.
00:10:36:Mo´┐Żesz tu sp´┐Żdzi´┐Ż noc.
00:10:41:Neapol nie jest bezpieczny noc´┐Ż.
00:10:43:Dobranoc, drogi bracie!
00:10:45:Dobranoc, siostro droga!
00:10:47:Je´┐Żli b´┐Żdziesz potrzebowa´┐Ż czegokolwiek, |pytaj ch´┐Żopca.
00:10:55:Dzi´┐Żkuj´┐Ż, kochana siostro!
00:11:40:Ch´┐Żopcze, gdzie jest ten....
00:11:43:Ust´┐Żp? Tam.
00:11:56:Na pomoc!
00:12:03:Wpad´┐Żem w g´┐Żwno! Na pomoc!
00:12:53:Otw´┐Żrz, kochana siostro!
00:12:56:Kto puka?
00:13:00:Andreuccio, brat sycylijskiej Pani.
00:13:05:Dobry cz´┐Żowieku, jeste´┐Ż pijany, id´┐Ż spa´┐Ż.
00:13:08:Nigdy nie s´┐Żysza´┐Żam o ´┐Żadnym Andreuccio!
00:13:11:Tak si´┐Ż traktuje braci na Sycylii?
00:13:16:Chocia´┐Ż rzu´┐Ż mi ubranie i pieni´┐Żdze.
00:13:19:Dobry cz´┐Żowieku, straci´┐Że´┐Ż rozum.
00:13:23:Do piek´┐Ża z tob´┐Ż!
00:13:28:lll-bred lout, disturbing women so late!
00:13:32:Ludzie ´┐Żpi´┐Ż o tej porze!
00:13:34:Odejd´┐Ż albo b´┐Żdziesz zabity!
00:13:37:Wracaj sk´┐Żd przyszed´┐Że´┐Ż! Precz!
00:14:01:Co ty sobie my´┐Żlisz, ´┐Że niepokoisz moja siostr´┐Ż?
00:14:08:Precz!
00:15:20:To najwi´┐Żkszy smr´┐Żd jaki czu´┐Żem do tej pory.
00:15:24:G´┐Żwno!
00:16:03:Kto tutaj?
00:16:04:Andreuccio, zza miasta.
00:16:07:Przyby´┐Żem do miasta kupi´┐Ż konia.
00:16:11:Spotka´┐Żem kobiet´┐Ż, kt´┐Żra m´┐Żwi´┐Ża, |´┐Że jest moj´┐Ż siostr´┐Ż.
00:16:14:Zaprosi´┐Ża mnie na kolacj´┐Ż.
00:16:16:Wpad´┐Żem do jej toalety i teraz jestem tutaj!
00:16:21:Oni ci´┐Ż okradli ´┐Żlepoto!
00:16:28:´┐Żapi´┐Ż to!
00:16:33:Dzi´┐Żkuj Madonnie, ´┐Że straci´┐Że´┐Ż pieni´┐Żdze!
00:16:36:Co?
00:16:38:Bo takie jest ´┐Życie !
00:16:42:Dzi´┐Żkuj Bogu, ´┐Że wpad´┐Że´┐Ż w g´┐Żwno!
00:16:45:Powiedz, ''Dzi´┐Żkuj´┐Ż Bogu!''
00:16:48:Dzi´┐Żkuj´┐Ż, Bo´┐Że!
00:16:49:Podzi´┐Żkuj, ´┐Że ci´┐Ż to przyprowadzi´┐Ż!
00:16:54:Wkr´┐Żtce b´┐Żdziesz mia´┐Ż tyle pieni´┐Żdzy...
00:16:58:...ile gwiazd na niebie.
00:17:03:Zlitujemy si´┐Ż nad tob´┐Ż!
00:17:07:S´┐Żuchaj. je´┐Żli lubisz ´┐Żobuzrstwo, mamy co´┐Ż...
00:17:12:...co przyrzekam...
00:17:15:...przyniesie ci|o wiele wi´┐Żcej ni´┐Ż straci´┐Że´┐Ż!
00:17:19:Zgadzasz si´┐Ż?
00:17:21:Tak, zgadzam.
00:17:45:Wczoraj umar´┐Ż Arcybiskup Neapolu.
00:17:48:Mia´┐Ż na imi´┐Ż Minutolo.
00:17:52:Jego grobowiec jest tam.
00:17:53:Jest bogato ubrany.
00:17:57:A ponadto...
00:17:58:...ma rubin wart 500 z´┐Żotych floren´┐Żw.
00:18:03:B´┐Żd´┐Ż odwa´┐Żny, podnie´┐Ż wieko!
00:18:41:Kto tam wejdzie?
00:18:42:Nie ja!
00:18:46:Ani ja. Ty, Andreuccio!
00:18:49:Ja nie, ja si´┐Ż boj´┐Ż!
00:18:51:Je´┐Żli tego nie zrobisz...
00:18:52:...Przysi´┐Żgam na Madonn´┐Ż...
00:18:55:...B´┐Żd´┐Ż ci´┐Ż bi´┐Ż a´┐Ż do ´┐Żmierci.
00:18:58:W´┐Ża´┐Ż tam! Dalej!
00:19:01:Do ´┐Żrodnka!
00:19:17:Jaki jeste´┐Ż brzydki!
00:20:04:Gdzie pier´┐Żcie´┐Ż?
00:20:06:Nie ma pier´┐Żcienia tutaj.
00:20:08:Gdzie pier´┐Żcie´┐Ż?
00:20:10:Chc´┐Ż zobaczy´┐Ż pier´┐Żcie´┐Ż!
00:20:12:Nie ma go tu!
00:20:14:Jeste´┐Ż pewien?
00:20:16:Oczywi´┐Żcie, ´┐Że jestem pewien! Nie ma pier´┐Żcienia!
00:20:18:Och, Naprwd´┐Ż?
00:20:28:Teraz wykr´┐Żcaj si´┐Ż!
00:21:05:Wstawaj! Jeste´┐Ż z kamienia?
00:21:08:Bierz si´┐Ż do pracy!
00:21:24:Nie chc´┐Ż si´┐Ż za to bra´┐Ż. Boj´┐Ż si´┐Ż!
00:21:27:Jeste´┐Ż z´┐Żodziejem czy nie?|Drogocenny kamie´┐Ż jest w ´┐Żrodku!
00:21:31:Jestem twoim ko´┐Żcielnym, zaufaj mi!
00:21:34:Czego si´┐Ż boisz? Martwi nie gryz´┐Ż!
00:21:39:Ja wejd´┐Ż!
00:22:23:Pewnego razu w Lombardii...
00:22:26:...gdzie m´┐Żwi si´┐Ż po toska´┐Żsku...
00:22:29:...by´┐Ż klasztor s´┐Żyn´┐Żcy z cnotliwo´┐Żci...
00:22:33:...i pobo´┐Żno´┐Żci.
00:22:35:W tym, mi´┐Żdzy zakonnicami...
00:22:36:...by´┐Ża m´┐Żoda szlachetna pani...
00:22:39:...wielkigo pi´┐Żkna.
00:22:42:Pozw´┐Żl mi to opowiedzie´┐Ż po neapolita´┐Żsku.
00:22:45:Uwaga, co sie zdarzy´┐Żo w klasztorze...
00:22:48:...bardzo urodziwa zakonnica...
00:22:50:...zakocha´┐Ża sie w przystojnym m´┐Żodzie´┐Żcu.
00:22:53:Wpuszcza´┐Ża go noc´┐Ż do swojej celi.
00:22:58:Ale pewnej nocy, inne siostry, pozazdro´┐Żci´┐Ży jej.
00:23:02:Wyda´┐Ży j´┐Ż.
00:23:03:Z´┐Żapano ich na gor´┐Żcym uczynku!
00:23:05:Zaprowadzono do Matki Prze´┐Żo´┐Żonej.
00:23:10:Zapukano do jej drzwi.
00:23:12:A ona by´┐Ża w ´┐Ż´┐Żku z duchownym.
00:23:14:By´┐Ża tak wystraszona, ´┐Że pomyli´┐Ża|ksi´┐Żowskie majtki...
00:23:19:...ze swoim welonem i otworzy´┐Ża drzwi|z nimi na g´┐Żowie!
00:23:23:Posz´┐Ża by zapuka´┐Ż do drzwi m´┐Żodej zakonnicy...
00:23:26:...podczas gdy inne siostry patrzy´┐Ży.
00:23:29:Wystraszona zakonnica wysz´┐Ża, wtedy powiedziano:
00:23:32:''Zbyt dobrze si´┐Ż bawi´┐Ża´┐Ż!
00:23:35:''Ksi´┐Żowskie majtki s´┐Ż na twojej g´┐Żowie!''
00:23:38:Po tym, wszystkie zakonnice mile sp´┐Żdza´┐Ży czas!
00:24:00:Praca powinna nas karmi´┐Ż, a nie zabija´┐Ż.
00:24:03:Znasz ten klasztor na wzg´┐Żrzu?
00:24:08:Pracowa´┐Żem tam.
00:24:10:Nawet sobie nie wyobra´┐Żasz ile mia´┐Żem tam problem´┐Żw!
00:24:13:By´┐Żo tak, ''´┐Żci´┐Żgnij na d´┐Ż, podnie´┐Ż to!''
00:24:16:Bra´┐Ży moj´┐Ż motyk´┐Ż i m´┐Żwi´┐Ży, ''Kop tam!''
00:24:19:Ja kopa´┐Żem i kopa´┐Żem!
00:24:21:Nie mia´┐Ży do´┐Ż´┐Ż, wychodzi´┐Żem z siebie!
00:24:26:ko´┐Żcielny...
00:24:27:...m´┐Żwi´┐Ż by pos´┐Ża´┐Ż po innego ogrodnika.
00:24:31:Starszego.
00:24:33:One nie mog´┐Ż zatrudnia´┐Ż m´┐Żodego cz´┐Żowieka w klasztorze!
00:24:37:Nie wy´┐Żl´┐Ż duszyczki, m´┐Żodej czy starej!
00:24:40:nikt si´┐Ż tam nie ostanie!
00:24:43:Gdzie mog´┐Ż znale´┐Ż´┐Ż starego cz´┐Żowieka?
00:24:48:M´┐Żody cz´┐Żowiek jest niemo´┐Żliwy.
00:24:53:Bo te zakonnice s´┐Ż op´┐Żtane przez diab´┐Ża!
00:24:57:To ´┐Żle dla m´┐Żczyzny by´┐Ż otoczonym przez kobiety.
00:25:57:Jestem kwestorem.
00:25:59:Czego chcesz? Kim jeste´┐Ż?
00:26:02:Nie rozumiem.
00:26:04:Co to jest?
00:26:05:No m´┐Żw!
00:26:12:Nie mo´┐Żesz m´┐Żwi´┐Ż!
00:26:16:Jeste´┐Ż g´┐Żodny?
00:26:31:Kto to jest?
00:26:32:Droga Matko. To biedny g´┐Żucho-niemy.
00:26:37:On nie mo´┐Że m´┐Żwi´┐Ż.
00:26:38:Pyta o prac´┐Ż.
00:26:41:Mo´┐Że z nami zosta´┐Ż?|Mo´┐Że by´┐Ż naszym ogrodnikiem.
00:26:44:-Tak.|-Za´┐Żo´┐Ż´┐Ż si´┐Ż, ´┐Że ma same mi´┐Żnie...
00:26:47:...i ani troch´┐Ż m´┐Żzgu.
00:26:52:Dobrze. We´┐Żmiemy go.
00:26:55:Daj mu jakie´┐Ż buty i star´┐Ż koszul´┐Ż.
00:27:00:Dobrze go traktuj, nakarm go.
00:27:09:I jego, kto to jest?
00:27:10:biedny g´┐Żucho-niemy, nie s´┐Żyszy i nie mo´┐Że m´┐Żwi´┐Ż.
00:27:13:M´┐Żczyzna w naszym klasztorze!
00:27:16:S´┐Żysza´┐Ża´┐Ż ju´┐Ż siostro? M´┐Żczyzna w naszym klasztorze!
00:27:21:Nie mo´┐Że s´┐Żysze´┐Ż, ale mo´┐Że je´┐Ż´┐Ż!
00:27:24:Nie mo´┐Że m´┐Żwi´┐Ż, ale mo´┐Że prze´┐Żuwa´┐Ż!
00:27:28:Jeste´┐Ż szcz´┐Żliwy teraz?
00:27:29:Z powodu zupy kt´┐Żr´┐Ż zrobi´┐Ży biedne ma´┐Że zakonnice?
00:28:14:Siostro
00:28:16:Mog´┐Ż ci powierzy´┐Ż sekret?
00:28:18:Czasem co´┐Ż przychodzi mi do g´┐Żowy.
00:28:22:Mo´┐Że lubi´┐Żaby´┐Ż to r´┐Żwnie´┐Ż.
00:28:25:Przysi´┐Żgam, nie powiem nikomu.
00:28:29:Ka´┐Żda kobieta, kt´┐Żra zatrzymuje si´┐Ż tutaj...
00:28:32:...m´┐Żwi, ´┐Że nie ma wi´┐Żkszej przyjemno´┐Żci na ziemi od tego...
00:28:35:...co m´┐Żczyzna robi kobiecie.
00:28:50:Cz´┐Żsto si´┐Ż nad tym zastanawiam...
00:28:53:...chcia´┐Żabym spr´┐Żbowa´┐Ż z g´┐Żucho-niemym...
00:28:55:...by zobaczy´┐Ż czy to co m´┐Żwi´┐Ż jest prawd´┐Ż.
00:28:57:Z nim nie ma ´┐Żadnego ryzyka.
00:29:00:On jest prostaczkiem.
00:29:03:I nie mo´┐Że nikomu nic powiedzie´┐Ż.
00:29:07:Co my´┐Żlisz?
00:29:08:Czy nie wiesz,|´┐Że zobowi´┐Żza´┐Ży´┐Żmy nasze dziewictwo Bogu?
00:29:13:Wiele przyrzecze´┐Ż z´┐Żo´┐Ży´┐Ży´┐Żmy Bogu,|kt´┐Żrych nie mo´┐Żemy dotrzyma´┐Ż.
00:29:17:A je´┐Żli b´┐Żdziemy mia´┐Ży dziecko,|co wtedy?
00:29:20:Dlaczego robisz problemy zanim same nadejd´┐Ż?
00:29:23:Jest lekarstwo na ka´┐Żd´┐Ż dolegliwo´┐Ż´┐Ż!
00:29:26:Jak si´┐Ż do tego zabierzemy?
00:29:28:Jest 3.00 po po´┐Żudniu.
00:29:30:O tej porze wszystkie siostry drzemi´┐Ż.
00:29:34:To doskona´┐Ży moment.
00:29:36:Zaprowdzimy go za r´┐Żk´┐Ż do szopy.
00:29:40:Najpierw ja spr´┐Żbuj´┐Ż, a ty b´┐Żdziesz trzyma´┐Ż stra´┐Ż.| A potem odwrotnie.
00:29:45:Chod´┐Ż, chod´┐Ż z nami!
00:29:55:Chod´┐Ż szybko, rusz si´┐Ż.
00:30:18:Chod´┐Ż.
00:30:20:Teraz dsi´┐Żd´┐Ż mnie!
00:30:22:Dalej, jed´┐Ż!
00:30:27:Nie rozumiesz? Kochaj si´┐Ż ze mn´┐Ż.
00:31:11:To raj siostro! To co m´┐Żwi´┐Ż to prawda!
00:31:14:Teraz ty spr´┐Żbuj.
00:32:01:Nigdy bym nie przypuszcza´┐Ża!
00:32:03:To prawda, siostro. Nie rozmawiajmy teraz o duszy!
00:32:07:Tylko ty i ja, ka´┐Żdego dnia!
00:32:11:To niebo!
00:32:18:Co zrobimy?
00:32:20:Powiedz Matce Prze´┐Żo´┐Żonej! Co za skandal!
00:32:23:Tak, tak! Szybko!
00:32:24:Z...
Zg┼éo┼Ť je┼Ťli naruszono regulamin