balaskas - porod aktywny - max_dpi.pdf

(5561 KB) Pobierz
Poród aktywny
J. Balaskas – Poród aktywny
1
Akcja „Rodzić po ludzku" pomogła nam, kobietom,
opowiedzieć o przeżyciach i uczuciach towarzyszących
narodzinom naszych dzieci: o bólu i cierpieniu, uniesieniu i
radości. Powiedziałyśmy też, czego tak naprawdę
potrzebujemy w takiej chwili: przyjaznej obecności drugiego
człowieka, poczucia bezpieczeństwa, i szacunku,
poszanowania naszych praw. Dzięki temu, że
przemówiłyśmy, w szpitalach położniczych zaszły zmiany.
JANET BALASKAS
PORÓD AKTYWNY
Nowe spojrzenie
na naturalny sposób rodzenia
Tłumaczyli:
Krystyna Niecikowska-Jastrzębska
Jacek Stępień
Rodzić po Ludzku
Copyright © by Janet Balaskas, 1992
8888666.001.png
J. Balaskas – Poród aktywny
2
Spis treści
Podziękowania.......................................................................................4
Przedmowa............................................................................................4
Kilka słów od autorki...............................................................................5
Wprowadzenie......................................................................................10
1 Co to jest poród aktywny?...................................................................11
Wątpliwości związane z przyjęciem odpowiedniej pozycji do porodu....................12
Współczesne postępowanie położnicze............................................................12
Jakie są wady porodu położniczego?...............................................................13
Nadzieja na uwolnienie się od bólu.................................................................14
Wspomaganie porodu ..................................................................................16
Dlaczego poród aktywny jest lepszy?..............................................................20
Implikacje badań naukowych.........................................................................22
Odpowiedzialność spoczywa również na tobie..................................................27
2 Twoje ciało w czasie ciąży....................................................................29
Narządy miednicy........................................................................................29
Kości miednicy.............................................................................................31
Mięśnie i więzadła miednicy...........................................................................35
Kręgosłup...................................................................................................35
Serce i płuca...............................................................................................37
Prawidłowy przebieg ciąży.............................................................................38
3 Ćwiczenia w czasie ciąży, wykorzystanie elementów jogi..........................39
Na czym polega joga?...................................................................................39
Korzyści z wykonywania ćwiczeń opartych na jodze..........................................42
Ćwiczenia...................................................................................................43
Cykl ćwiczeń I: Skupienie..............................................................................45
Cykl ćwiczeń II: Rozluźnienie miednicy...........................................................48
Cykl ćwiczeń III: Ćwiczenia w klęku................................................................53
Cykl ćwiczeń IV: Ćwiczenia w leżeniu na wznak................................................58
Cykl ćwiczeń V: Ćwiczenia na stojąco..............................................................63
Cykl ćwiczeń VI: Rozluźnianie barków.............................................................68
Cykl ćwiczeń VI: Rozluźnianie barków.............................................................70
Cykl ćwiczeń VII: Kucanie.............................................................................72
Cykl ćwiczeń VIII: Rozluźnianie kręgosłupa......................................................79
4 Oddychanie.......................................................................................85
Co się dzieje, gdy oddychamy?......................................................................86
Oddychanie w czasie ciąży............................................................................86
5 Masaż..............................................................................................88
Masaż w czasie ciąży....................................................................................89
6 Poród...............................................................................................94
Co będziesz czuła w czasie porodu?................................................................96
Ból dający życie...........................................................................................96
Pierwszy okres porodu..................................................................................99
Okres przejścia..........................................................................................109
Drugi okres porodu.....................................................................................113
Ukazywanie się główki................................................................................115
Noworodek tuż po urodzeniu........................................................................130
Trzeci okres porodu....................................................................................131
7 Poród aktywny w domu czy w szpitalu?................................................134
W domu czy w szpitalu?..............................................................................134
Poród aktywny w domu...............................................................................137
J. Balaskas – Poród aktywny
3
Poród aktywny w szpitalu............................................................................139
Zaburzenia oddychania u płodu....................................................................144
Monitorowanie stanu płodu w czasie porodu aktywnego...................................145
Jedzenie podczas porodu.............................................................................146
Badanie wewnętrzne...................................................................................147
Indukcja lub przyspieszanie porodu..............................................................148
Nieprawidłowe ułożenia...............................................................................150
Pęknięcia okolicy krocza..............................................................................155
Nacięcie krocza..........................................................................................156
Znieczulenie nadoponowe............................................................................157
Użycie kleszczy lub próżniociągu..................................................................158
Poród aktywny a leki..................................................................................158
Wady stosowania leków..............................................................................159
Poród martwego płodu................................................................................162
Wskazówki dla personelu obecnego przy porodzie...........................................162
8 Poród w wodzie................................................................................166
Historia porodów w wodzie..........................................................................166
Rozważanie rodzenia w wodzie.....................................................................168
Urodzenie dziecka w wodzie.........................................................................170
Pozycje w wodzie.......................................................................................171
Drugi okres porodu.....................................................................................171
Trzeci okres porodu....................................................................................172
Po porodzie...............................................................................................173
Rady dla personelu.....................................................................................173
9 Po porodzie.....................................................................................175
Twoje ciało po porodzie...............................................................................175
Rozpoczęcie karmienia piersią......................................................................176
Jak karmić piersią?.....................................................................................177
Pielęgnowanie piersi...................................................................................179
Karmienie piersią w następnych miesiącach...................................................180
10 Ćwiczenia po porodzie.....................................................................181
I tydzień...................................................................................................182
II tydzień..................................................................................................183
III tydzień.................................................................................................183
IV-VI tydzień.............................................................................................183
VII tydzień do VI miesiąca...........................................................................183
Nagły poród: wskazówki dla partnera.....................................................187
Przypisy............................................................................................189
Rozdział I..................................................................................................189
Rozdział 6.................................................................................................190
Rozdział 7.................................................................................................190
Rozdział 8.................................................................................................190
Rozdział 9.................................................................................................191
J. Balaskas – Poród aktywny
4
Podziękowania
W pierwszej kolejności dziękuję wszystkim matkom i ich rodzinom,
których doświadczenia przyczyniły się do wypełnienia kart tej książki.
Dziękuję również tym, którzy pomogli nadać jej odpowiedni kształt, a
szczególnie Anthei Sieveking za wykonanie zdjęć, Lindzie Ziedrich za
przygotowanie wydania amerykańskiego, Penny Simkin za jej racjonalne
podejście do wydania tej książki, a także pracownikom Harvard Common Press.
Po za tym dziękuję Sheili Kitzinger za skontaktowanie mnie z wydawnictwem
Harvard Common Press i Jennifer Starisky, starszej położnej w Garden Hospital
za zestawienie specjalnie dla potrzeb tej książki danych statystycznych ze
szpitala za rok 1990.
Jestem bardzo wdzięczna moim przyjaciółkom Lolly Stirk i Yvonne Moore
za pomoc w przygotowaniu Kursu Szkoleniowego dla Nauczycieli Aktywnego
Rodzenia; Yehudi Gordonowi i Michelowi Odentowi oraz wszystkim położnym za
ich pionierską pracę; dziękuję też nauczycielom jogi Minie Semyon, Merry
Stuart oraz Lolly i Johnowi Stirkom za ich zaangażowanie.
Ogromne podziękowania kieruję również do Carole Eliott za jej cenne
rady i jej męża Normana Stannardowa za jego wspierającą pogodę ducha.
Najbardziej jednak dziękuję moim czworgu dzieciom za to, że umożliwiły mi
odkrycie, jak ogromną radość sprawia dawanie życia i bycie matką, oraz
mojemu mężowi Keithowi Brainowi za jego życzliwe wsparcie i dodawanie mi
otuchy.
Przedmowa
Oto ważny głos w sprawie narodzin dziecka. Janet Balaskas zwraca się do
tych kobiet, którym zależy na rozwoju własnej świadomości i które pragną
urodzić aktywnie. Na swoich kursach przygotowania do porodu Janet Balaskas
zachęca raczej do aktywności a nie bierności, do ruchu, a nie bezczynności.
Opowiada się za prawem kobiety do wyboru takiej pozycji przy porodzie, jaka
jest dla niej najlepsza.
Nauka płynąca z tej książki jest przełomowa. Choć w rzeczywistości
bardzo stara. Z przekazów utrwalonych w historii ludzkości wynika, że kobiety
zawsze wybierały pozycje pionowe do urodzenia dziecka, a tylko my na
Zachodzie mieliśmy niezwykły pomysł, aby rodzącą kobietę położyć na plecach
z nogami w powietrzu.
Ale umożliwienie kobiecie przyjęcia postawy pionowej przy porodzie jest
czymś więcej niż tylko pomocą w znalezieniu wygodnej pozycji. Jest to
przeobrażenie jej z biernej pacjentki w osobę aktywnie kreującą swój poród.
Jest to wyzwanie dla całej zachodniej społeczności w dziedzinie położniczego
traktowania narodzin. Zakłada ono, ze poród jest zabiegiem medycznym, który
należy prowadzić w warunkach intensywnego nadzoru. Ciąża jest traktowana
jako stan patologiczny, wyleczony porodem. Współcześni, świetnie wyposażeni
położnicy prowadzą porody z użyciem USG, monitorowania płodu i wlewów
oksytocyny. Wielu z nich nigdy nie miało okazji zobaczyć zwykłego porodu
naturalnego. Traktowanie porodu jako aktu kończącego ciąże, w którym
kobieta jest jedynie ciałem leżącym na łóżku porodowym stanowi degradację
rodzącej matki.
J. Balaskas – Poród aktywny
5
Obecnie zaczynamy odkrywać pojawiające się czasem, długotrwałe,
destrukcyjne zjawiska w więzi matki z dzieckiem i w rodzinie. Wynikają one z
faktu, że kobietę, gdy była w ciąży, traktowano jak kontener do przenoszenia
zawartości, który w jakimś momencie trzeba opróżnić. Koncentrowano uwagę
na niej jak na worku mięśni i na kanale rodnym, a nie zwracano się do niej i
nie otaczano opieką osoby, do której należą jej macica i pochwa.
Dziś modnym określeniem jest więź matki z dzieckiem. W większości
szpitali szanuje się powstawanie tej więzi i znajdzie się wielu lekarzy i
położnych, którzy potwierdzą, jakie to ważne. Ale to wszystko, co dzieje się po
narodzinach jest wynikiem tego, co działo się wcześniej. Więź albo się pojawia
łatwo i spontanicznie, albo nie może powstać z powodu atmosfery w czasie
porodu i rodzaju opieki, jaką kobietę otoczono, traktując ją nie jako osobę, lecz
numer w historii choroby, starą pierwiastkę, matczyną miednicę, kurczącą się
macicę czy też rozwierającą się szyjkę.
Sposób, w jaki rodzimy, jest ważny dla nas wszystkich, bo wpływa na to,
w jakim chcemy żyć społeczeństwie, i na znaczenie, jakie nadajemy nowo
narodzonej osobie i rodzinie.
Zdając się na innych w wyborze różnych możliwości, co zasadniczo
wydaje się nam słuszne, w rzeczywistości pozbawiamy się odpowiedzialności za
to, w jakim społeczeństwie będziemy żyć my i nasze dzieci.
Sheila Kitzinger
Kilka słów od autorki
Moja pierwsza córka Nina urodziła się w 1970 r. Uczestniczyłam wtedy w
kursach przygotowujących do porodu i miałam nadzieję, że odbędzie się on w
sposób naturalny. Starałam się być aktywna, aż do chwili rozpoczęcia się
silnych bólów porodowych. Na ostatnie 3 godziny położyłam się do łóżka i
przyjęłam pozycję półleżącą. Na szczęście nie wystąpiły żadne powikłania i po
ogromnym wysiłku oraz niepotrzebnym nacięciu krocza, zdołałam urodzić ją
siłami natury.
Aktywny sposób rodzenia odkryłam, gdy rodziłam moją drugą córkę -
Kim. W czasie trwania tej ciąży uczestniczyłam z przyjemnością w ćwiczeniach
jogi i stwierdziłam, że niektóre proponowane przez nią pozycje są bardzo
użyteczne w miarę postępowania mojej ciąży. Po zapoznaniu się z historią
porodów stwierdziłam, że niektóre pozycje, zwłaszcza kuczne, są zbliżone do
pozycji przyjmowanych w czasie porodów od wielu wieków. Rozważania
anatomiczne nad budową miednicy kobiecej uświadomiły mi, że niektóre
pozycje jogi działają na nią relaksująco i powodują „otwarcie" kanału miednicy
i są bardzo przydatne wtedy, gdy próbuje się przez niego coś wydalić.
Wskutek tego wszystkiego, gdy nadszedł czas porodu, postępowałam
zgodnie z zaleceniami, jakie przekazano mi w czasie zajęć przedporodowych.
Starałam się zrelaksować w półsiedzącej pozycji, skupiając się na oddychaniu.
Postęp porodu był bardzo wolny i wydawało się, że chociaż stosowane przeze
mnie techniki oddychania uspokajają i pomagają się skoncentrować, opóźniają
jednak poród. Wtedy to zdecydowałam się, aby spróbować wykonać niektóre z
pozycji, których uczyłam się w czasie ciąży. Postęp był natychmiastowy, a ja po
raz pierwszy w życiu zrozumiałam, że aby pomóc swemu ciału otworzyć się dla
narodzin, kobieta musi mieć możliwość ruchu i być w harmonii z siłą ciężkości.
Dotarło do mnie również, że kucanie i jego modyfikacje są jedyną właściwą
8888666.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin