DS9 - 5x16 - Dr Bashir I Presume.txt

(29 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jakoć napisów.|Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{400}{477}Dzisiaj się odważę.
{480}{525}Powtarzasz to od tygodni.
{525}{587}Czekałem na odpowiedniš|chwilę i włanie nadeszła.
{587}{611}Teraz?
{611}{693}Za chwile pójdzie na przerwę,
{693}{794}podejdzie tu przywita się|ze mnš tak jak zawsze...
{796}{875}i wtedy to powiem.
{875}{897}Co?
{978}{1031}Leeta, czy chcesz...
{1031}{1120}może...kiedy...
{1120}{1194}wkrótce...może...?
{1194}{1220}Rom.
{1223}{1259}Jeste prawdziwym poetš.
{1259}{1292}Mogę się postarać.
{1295}{1335}Udowodnij to.
{1410}{1439}Czeć, Rom.
{1441}{1510}Czeć, Leeta.
{1757}{1791}Na razie.
{1992}{2050}Popełniam chyba błšd.
{2050}{2141}Może nie jest tobš zainteresowany.
{2141}{2199}Na pewno mnie lubi.
{2199}{2285}Owszem,|ale jest inżynierem.
{2285}{2321}Rozwišzuje problemy.
{2359}{2414}I potrzebuje kobiety|z ciałem i umysłem.
{2417}{2474}Mam umysł.
{2474}{2517}Jasne.
{2517}{2568}Dlatego cię zatrudniłem.
{2568}{2688}Jedz i zabieraj ten umysł|do stołu dabo
{2690}{2755}gdzie klienci mogš go oglšdać.
{2949}{2985}Potrójna dwudziestka!
{3055}{3122}Powrót do formy.
{3122}{3165}Wcale jej nie straciłem.
{3165}{3232}Dałem tylko panu|szansę rewanżu.
{3232}{3292}Nie potrzebuje jałmużny.
{3292}{3333}Powtórzymy?
{3335}{3364}Może raz.
{3366}{3441}Obiecałem Molly,|że z niš pomaluję.
{3441}{3481}Wszystko się teraz kręci|wokół dziecka
{3484}{3546}i nie chce żeby|czuła się zapomniana.
{3546}{3582}Zadanie ojca nie ma końca.
{3582}{3618}Dokładnie.
{3618}{3678}Ale warto.
{3678}{3733}Powinien Pan spróbować.
{3735}{3767}Ja? Nie.
{3769}{3800}Dlaczego?
{3800}{3839}Byłby pan wietnym ojcem.
{3839}{3915}Nie należę do rodzinnych typów.
{3915}{3956}Dr. Bashir jak przypuszczam?
{4004}{4026}Louis Zimmerman
{4028}{4081}Dyrektor Programu Badań Holograficznych.|Stacja Jupiter
{4083}{4203}Zamierzam uczynić|pana niemiertelnym.
{7090}{7152}Bashir doskonały.
{7168}{7259}Słyszał Pan o Awaryjnym|Holoprogramie Medycznym.
{7259}{7369}Zaprojektowany do pomocy|w sytuacjach awaryjnych w ambulatorium.
{7369}{7420}Nie tylko zapewnia pomoc.
{7420}{7532}Holograficzny doktor może zastšpić|lekarza w pilnej potrzebie.
{7547}{7604}Dziwie się że nie macie|takiego na stacji.
{7604}{7664}Stację zbudowali Kardazjanie
{7667}{7748}i większoć sprzętu nie jest|kompatybilna z Federacyjnym.
{7748}{7775}Szkoda.
{7775}{7863}AHM zaprojektowano do krótkich akcji.
{7866}{7966}Flota jednak poprosiła|o utworzenie pełnoetatowego lekarza.
{7981}{8077}Nie chcecie chyba zastšpić|prawdziwych lekarzy?
{8077}{8098}Nie.
{8101}{8180}Dlaczego wszyscy się bojš,|że hologramy opanujš wszechwiat?
{8182}{8283}W wielu sytuacjach obecnoć|holodoktora jest korzystniejsza.
{8309}{8333}Stacje naukowe,
{8336}{8405}komunikacje podprzestrzenne
{8405}{8434}i statki badawcze.
{8434}{8506}Wszędzie, gdzie podtrzymywanie życia|jest najważniejsze.
{8508}{8575}A zadania nie wymagajš od lekarza|opuszczania ambulatorium
{8578}{8695}I chcš stworzyć ten program|na podobieństwo Doktora Bashira?
{8695}{8779}To się nazywa Etatowy|Awaryjny Holoprogram Medyczny.
{8779}{8877}Dowództwo wybrało|na wzorzec doktora Bashira.
{8877}{8925}Kto ustanowił wzorzec AHM?
{8928}{8954}Ja.
{8954}{9052}To także mój program.
{9055}{9093}Naturalnie.
{9096}{9139}Pewnie czuje się Pan zaszczycony.
{9141}{9235}Przyszyję sobie kolejnš sprawnoć.
{9235}{9302}To szansa na niemiertelnoć.
{9307}{9383}Oryginalny AHM będzie|używany jeszcze przez dekady.
{9386}{9467}Ale EHM zostanie na dłużej.
{9467}{9549}O ile pokona problemy techniczne.
{9549}{9630}Zostanę na stacji trzy tygodnie.
{9633}{9693}Potrzebuje kwatery,|dostępu do komputera,
{9695}{9777}technika do instalacji sprzętu,|szybkiego łšcza z moim laboratorium.
{9777}{9863}Mój pierwszy oficer tego dopilnuje.
{9896}{9930}Gratuluję.
{9930}{9990}Mówię to chyba w imieniu wszystkich.
{9992}{10045}Jestemy z Pana dumni.
{10045}{10071}Dziękuję.
{10258}{10316}Długi ten kwestionariusz.
{10318}{10383}Dbam o każdy szczegół.
{10386}{10551}"porównaj upodobania kulinarne|w wieku 5, 10, 15, 20 i 25 lat."
{10553}{10666}Holo-doktor będzie musiał|koegzystować z pacjentami
{10666}{10692}przez wiele miesięcy.
{10695}{10764}Musi więc znać się na żartach,
{10767}{10829}wyrażać współczucie,|wymieniać mieszne dowcipy
{10831}{10901}i posiadać dowiadczenia kulinarne.
{10901}{10997}To znaczy, że ma mieć|własne zdanie?
{10997}{11105}Dlatego opieramy go|na ludzkim wzorcu.
{11105}{11146}Wyobraża pan sobie Julian.
{11148}{11275}Jeli się uda,|będzie Pan irytował setki ludzi.
{11304}{11388}Jeli przerwiecie tę|przemiesznš wymianę zdań.
{11388}{11448}zacznę skan optyczny.
{11450}{11488}Co mam robić?
{11488}{11548}Stać i wyglšdać na lekarza.
{11572}{11620}O ile Pan potrafi.
{11771}{11836}Na stacji Jupiter|nie mamy czego takiego,
{11838}{11865}ani kogo takiego.
{11865}{11901}Piękna prawda?
{11901}{11930}Kto to jest?
{11930}{11961}Leeta.
{11961}{11999}Moja była dziewczyna.
{12059}{12088}Kto zerwał?
{12090}{12119}Ona.
{12119}{12210}Już jš lubię.
{12368}{12459}Dodam jej imię do wywiadów.
{12462}{12488}Wywiadów?
{12488}{12601}Musze przeprowadzić wywiady|z kolegami, przyjaciółmi i rodzinš.
{12601}{12709}Aby uzupełnić|profil psychologiczny EHM.
{12711}{12757}Rozumiem.
{12759}{12831}Czy szukajšc członków rodziny,
{12831}{12862}może pan pominšć...
{12865}{12908}Przepraszam.
{12934}{13018}Antideański transport|chce opucić stację wczeniej.
{13018}{13061}Ładunek przechodzi kwarantannę.
{13061}{13119}Jeli wystawi pan certyfikat zdrowia.
{13119}{13143}Teraz?
{13143}{13229}To przyspieszy procedurę.
{13229}{13349}Spotkamy się w ładowni|trzeciej za dziesięć minut.
{13373}{13414}Obowišzki.
{13438}{13534}Mógłby Pan pominšć|wywiad z rodzicami?
{13534}{13572}Dlaczego?
{13572}{13673}Szczerze mówišc|nie utrzymujemy kontaktów
{13675}{13785}i byłbym zobowišzany,|gdyby ich pan wyłšczył.
{13788}{13862}Rozumiem.
{13864}{13893}Dziękuję.
{13896}{13953}Do jutra.
{14083}{14217}Uwaga: Skontaktuj się z rodzicami|podmiotu niezwłocznie.
{14349}{14425}Komputer, uruchom EHM Test 1.
{14507}{14579}Odpowiada Panu?
{14581}{14608}Wyglšda w porzšdku.
{14610}{14658}Poza oczami|sš takie martwe.
{14658}{14776}Brak im iskry i chęci życia,|którš widzę w lustrze.
{14802}{14831}To tylko test.
{14833}{14924}Produkt ostateczny na pewno|będzie pełen życia.
{14927}{14958}- To mówi?|- Jeszcze nie.
{14960}{15073}Musze załadować dane|i konfiguracje startowe oryginału.
{15099}{15171}Komputer.|Uruchom AHM.
{15174}{15224}Proszę podać|naturę potrzeby medycznej.
{15224}{15260}To diagnostyka klasy 3-ej.
{15296}{15349}Wyglšda w porzšdku.
{15349}{15408}Zaczynam transfer danych.
{15411}{15449}Transfer?
{15514}{15548}Chcecie mnie zastšpić?
{15550}{15622}Tworzymy tylko etatowy|program uzupełniajšcy.
{15622}{15665}Z niego?
{15665}{15706}Transfer zakończony.
{15706}{15763}Proszę podać|naturę potrzeby medycznej.
{15766}{15797}Też co.
{15799}{15862}Za mało dojrzały jak na lekarza.
{15862}{15924}Posłuchaj mojej rady|i skasuj ten program.
{15924}{16020}Skoro tu jestem, ten antyk|nie będzie już potrzebny.
{16022}{16058}Antyk?
{16058}{16123}Omówimy to innym razem.
{16123}{16202}Nie zachowuje się jak ja.
{16202}{16267}Za mocno tryska życiem?
{16269}{16324}Bardziej przypomina pana.
{16324}{16466}Jak mówiłem załadowałem|oprogramowanie podstawowe z AHM.
{16466}{16579}Trzeba będzie stworzyć nowe algorytmy|bazujšce na Pańskiej osobowoci.
{16581}{16653}Mam nadzieję że okażesz się|ciekawszy niż na to wyglšdasz.
{16653}{16706}Nie chcę być nudziarzem.
{16708}{16746}Tego możemy nie uniknšć.
{16749}{16837}Zobaczymy co powiedzš przyjaciele.
{16840}{16905}Jakie pierwsze wrażenie|wywarł na panu Dr. Bashir?
{16907}{16955}Dobre i złe.
{16957}{17003}Młody, gorliwy, ambitny.
{17005}{17046}wieżo po Akademii.
{17046}{17130}Łaknšł medycyny pogranicza.
{17132}{17245}Czasem jego natura wyrywała się|poza granice rozsšdku.
{17245}{17303}Znaczy, że był trudny?
{17303}{17430}Nie, ale podawał za dużo informacji.
{17432}{17470}Może Pan to wyjanić?
{17470}{17574}Nie potrafił się zamknšć.
{17574}{17667}Niepokoił Paniš niechcianymi zalotami?
{17669}{17768}Nie, ale był natarczywy.
{17770}{17835}Może Pani to wyjanić?
{17861}{17912}Wcale mi nie pomagasz.
{17912}{17952}Nie lubię lekarzy.
{17955}{17993}Żadnych.
{17993}{18101}Wszystko co pan powie|zachowam w tajemnicy.
{18101}{18127}Na pewno?
{18130}{18180}Nie chce żeby Julian się dowiedział.
{18183}{18221}Daję słowo.
{18221}{18334}Jest nadzwyczajny,
{18334}{18403}posiada poczucie honoru i więzi...
{18403}{18434}i wspaniały humor.
{18434}{18487}Ciepły, opiekuńczy.
{18513}{18561}Na pewno tego nie przeczyta?
{18561}{18585}Na pewno.
{18585}{18626}To wszystko?
{18720}{18777}Jest jeszcze co.
{18847}{18892}Zje Pani ze mnš kolacje?
{20021}{20079}/O Quarku można powiedzieć wiele,|/ale kiepski z niego towarzysz zabaw.
{20079}{20139}/-Ze mnie wręcz przeciwnie.|/-Założę się.
{20175}{20252}/Jeste fascynujšcš kobietš.
{20252}{20288}/Jak na dziewczynę dabo.
{20290}{20321}/Nic podobnego.
{20324}{20395}Jest Pani czarujšca, inteligentna....
{20395}{20458}i nad wyraz piękna.
{20460}{20496}Dziękuję.
{20520}{20556}Przepraszam!
{20592}{20638}Muszę z tobš pomówić.
{20688}{20736}To ważne.
{20736}{20784}Dobrze.
{20849}{20913}Pan wybaczy?
{21100}{21146}O co chodzi?
{21148}{21196}Chciałem spytać...
{21220}{21283}spytać...
{21431}{21522}Jutro mogę ci naprawić replikator.
{21611}{21681}wietnie.
{21709}{21765}W takim razie do jutra.
{21767}{21829}Miłego wieczora.
{22071}{22194}Niepokoi mnie iloć argonitu|przedostajšcego się do powietrza stacji.
{22194}{22230}17 czšstek na milion.
{22230}{22285}To w granicach|marginesu bezpieczeństwa.
{22285}{22...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin