rodzina polanieckich.PDF

(98 KB) Pobierz
5083100 UNPDF
RODZINA PoANIECKICH
temat przewodni
z serialuT.V.
SLOWWALTZ
Moderato (dolce con tenerezza)
W.Kilar
-l
a
.l
ten
.l
J
=-1
4
iZ,.l.2
a;y
D'
D'
F'X
G(sus4)
a-11 cresc.
Fg
(Bt')
nD.
* SD.
*sE.
5
fir-
lremfll I
Wsze|kie
prawa autorskie
zastrzeone.
ZA|Ks _ grudzie
'96
@ Copyrightby 8Estuaio Bis, Pock-
5083100.001.png
-l
)l
5
rit.
4
5
u am l-.J-J
tnf
cresc.
+
I
C B5
m
H
I
r
-tLJ
L,
p.
sD.
*sa.
* sa.
9ia.
*
Sa.
A
1
*
_l
)l
-e
t. PP ,\ |
!
4"
rxru
-+_4,
a ternpo
a,'t
l||l
I
m
rlr
s---------?p^-'
,Y
mf em
I
A
''?
l\dxm.?T
^. + tr ltr
*sD.
* sD.
Bm
MTuIilTIl
6
Bto
C,
tTtTtfffiil
t[|iTIFT[il
llllllsl lzllrl
E'
tilTTilrilr
||||I Ilsllzltl
ffiF
Wsze|kieprawa autorskiezastrzeone.
ZA|Ks _ grudzie'96
@ Copyright by 3jstuaio nis' Ptoc
H'
*
5083100.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin