jaskolka uwieziona.PDF

(128 KB) Pobierz
5082986 UNPDF
JASKOKA UWIZIONA
(uiolins tremolo)
s.:K. Szemioth
muz.:J. Kpski
uoc.(piano,uiolins tr.simile)
flp{ r"lr,Rar.;N,r.l)flilns. 'l
\ l'lanu Jild \ lolln\ a(runtlt./
(trumpets)
8'--,
2
m
2m
8
Wsze|kie prawa autorskiezastrzezone. ZAIKs _ wrzesie '97
@ Copyright by BB stuaio Bis, Pock
=a$aF
to sam
5082986.001.png
(trumlets)
tuiotins
tremob))
D ft, al S e Pri CODA
$con,
Tekst na stronienastpnej
Wszelkie prawa autorskiezastrzeone.ZA|Ks - wrzesie '97
@ copyrightbv EBstuaio Bis, Plock
9
5082986.002.png
JASKoKA IJwItnoI\A
z rep.Stana Borysa
8
instr.(Piano+ uiolittstremolo): ll N.C. ll
Jasktka _ czarnysztylet wydartyz piersi wiatru'
am Gdm em
Naga smutkukotwica z niewidzia|nego
Gdm
em
jachtu.
amGdm em
Katedra j zowita w sk|epieniasie wysok,
amGdmem
Jak mier _ kamienna bryta. jak wyrok _ naw prostokt.
amGdmem
Jasktka _ byskawicaw kocie|eobumarym
amGdmem
Tnie jak czarne nozyce |k, ktry j ogarnia'
amCemGam
Jasktka _ siostraburzy, zatobafruwajca
CemG
anl
btka.
Jasktka _ znakpodniebny,
CemG
jak symbo|
am
- nieuchwytna,
amCernGD
Zwabionaw chtdkatedryprzestroga i mod|itwa.
instr. (?iano+ uiolins tremolo);N.C. I N.C. ll
anl G dm em ...
Nie przetnie biaejciszypod chmur otowlan,
Lotu swego niezniiy nadtkiztotp|am'
Przeraza mnieta chwila, ktra jej wo|no
skrada.
Jasktka _ czarnybry|ant Wrzucony tu przez diabta .''
am
Na
am
Na
dmE
wieczne wirowanie, na bezszelestn mk,
GdmE
gniazda niezaznanie, na przek|inanie
2x
pikna.
E
m
3rr-r-rr
o l---------.--|-_]-
"FF.F*
ftignia,oa .'('"'n"ni",dr
przettinuni"|.tn"|
A I AN.C. ||
ITTITNilI
| | tstl3ltlt | | |
D
2m
A
ffi,t
d*
WszeIkiepra-wa autorskie zastrzezone.ZA|Ks - wrzesie '97
o Copyright by BE stuaio Bis. Pock
am
Ponad gtowami Iudzi, w ktrych si troska
am
C
5082986.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin