051-04_DOG 30 CAN V3 Golf V-Touran.pdf

(457 KB) Pobierz
051-04_DOG 30 CAN V3 Golf V-Touran.cdr
BUZ ZE R
CENTRALKA AUTOALARMU
LED
czerwony
G1
G2
G3
G4
G5 G6
Uwaga: Centralkê autoalarmu
umiejscowiæ z dala od
urz¹dzeñ monitoringu,
powiadomieñ
i zestawów GSM.
d do
d do
GG6
GG5
1
5
Czerw
Bia³e
Diody s¹
w wi¹zce
G4
Jeœli w poje¿dzie
jest fabryczny
czujnik ruchu
ultradŸwiêkowy
nie wpinaæ tych
mikrofonów
LLT
PPT
odb.
nad.
J 383 w
dzwiach kierowcy
LLP
PPP
ULTRAD¯WIÊKOWY
CZUJNIK RUCHU
T20a/13
Pod³¹czenie nie
jest zalecane, gdy¿
trzeba wchodziæ
w drzwi kierowcy.
Domykanie jest
realizowane
przytrzymaniem
przycisku pilota
Zarygluj
SYRENA
z w³asnym
zasilaniem
typ:
SZ 400
Opcja
1 kom
330
87a
ró¿owy
885
886
G2
G3
G1
Pomar-
zielony
9
4
3
¿ó³ty
bia³y
110
6
br¹z
pom-
br¹z
ziel.
5
1
1
2
1
M
X
¿ó³ty
bia³y
br¹z
ziel.
Wsun¹æ piny
do wtyczki
PRZYCISK
Za³¹czanie /
wy³¹czanie
funkcji identyfikacji
oraz identyfikacja kierowcy
(p³aski w os³once gumowej)
Pilot VW
DPS - Czujnik zmiany po³o¿enia
niebieski
czerw
12V (30)
bia³y
ACC (15)
Opcja
czarny
Golf V
Touran
Schemat przy³¹czenia do pojazdu i opis wyprowadzeñ
Nr rysunku
Rysowa³
Zatwierdzi³
DEST
051/04
R.M.
Oznaczenie wg KT
Autoalarm
DOG 30 CAN V3
-
TRONIC
TRONIC
Data :
93-563 £ÓDZ
ul. Braterska 38
Sterowany pilotem pojazdu przez CAN-BUS Komfort XAK 256 D30 CBPRU
XAK 256 D30 CBPRU
21.04.04
/ fax (42) 648-78-99
VW : TOURAN i GOLF V
Zastêpuje:
Przeznaczenie:
/ fax (42) 648-62-92
DOG 30 CAN - V3
142128100.016.png 142128100.017.png 142128100.018.png 142128100.019.png 142128100.001.png 142128100.002.png 142128100.003.png 142128100.004.png 142128100.005.png 142128100.006.png 142128100.007.png 142128100.008.png 142128100.009.png 142128100.010.png 142128100.011.png 142128100.012.png 142128100.013.png 142128100.014.png 142128100.015.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin