Montaż uchwytów pod siatkę bagażową.pdf

(1539 KB) Pobierz
MONTAŻ UCHWYTÓW POD SIATKĘ BAGAŻNIKOWĄ - PIONOWĄ
MONTAŻ UCHWYTÓW POD SIATKĘ BAGAŻNIKOWĄ - PIONOWĄ
MONTA Ż Ż UCHWYTÓW POD
SIATK Ę Ę
n i c o 2 1
BAGA Ż ŻOWĄ – PIONOWĄ
Niniejzaintrukcja(manual)zotaławykonanawcelachintruktażowychpomocniczych
Zabrania się:
- wykorzytywaniategomateriałuwcelachzarobkowych
- wykonywaniazmianwtrecininiejzejintrukcji
Wykonane przez nico21
1
Marzec 2011
716803836.013.png
MONTAŻUCHWYTÓWPODSIATKĘBAGAŻNIKOWĄ- PIONOWĄ
W celu zamontowania siatki bagażnikowej (1T0861691) takiej jak poniżejwamochodach
bezuchwytów(koszt siatki np. na allegro ok. 100-200złwOok1600zło!!!)
n i c o 2 1
1T0861822 – mocowanie/uchwyt (prawyprzód)- 1szt.
1T0861821 – mocowanie/uchwyt (lewyprzód)- 1szt.
1T0861822D – mocowanie/uchwyt (prawytył) - 1szt.
1T0861821D – mocowanie/uchwyt (lewytył) - 1szt.
1T0861304K – ramka/maskownica (prawatył)- 1 szt.
1T0861303K – ramka/maskownica (lewatył)- 1 szt.
1T0861304J – ramka/maskownica (prawaprzód)- 1 szt.
1T0861303J – ramka/maskownica (lewaprzód)- 1 szt.
N90888501 – rubamocującamocowania/uchwyty – 8szt.
N10414901 – rubamocującaramki/makownice – 4szt.
N90698801 – blazki/uchwytydlarubmocującychblazki– 4 szt.
KoztwOokoło330złnietetynigdzieindziej(allegoitp)nieąonedotpne
Gdyjużpoiadamywzytkieteczcitozabieramyidoroboty
Wykonane przez nico21
2
Marzec 2011
Należyzakupid
716803836.014.png
MONTAŻ UCHWYTÓW POD SIATKĘ BAGAŻNIKOWĄ - PIONOWĄ
Demontaż osłon przeciwsłonecznych:
Płakimrubokrtempodważamyzalepk6oraz7Podnimiąruby5i8odkrcamyje
rubokrtemkrzyżowymPoodkrceniuuchwytzewntrznypodważamyodtronyzyby– powinien
iewyunądOtrożniegowyjmujemyabynieuzkodzidtamyzczujnikaprzełonyluterkaby
rozpiąd wtyczk 3 z tej tamy należy zaczep przy wtyczce odgiąd o wtyczki nalogicznie
potpujemyprzydemontażudrugiejołonyprzeciwłonecznejPrzyokazjimożemyzdemontowad
lampkiprzyołonachDemontujemyjepoprzezpodważenieodtronychowkawpoduitówce
Uważamyabynieurwadtamyzailającej– wtyczkrozpinamypoprzezoduniciezatrzakuprzy
wtyczcenalogiczniedemontujemydrugalampk
n i c o 2 1
Delikatniepodważamyzprawej tronyołon„nóżki”luterkanatpniezlewejtronyLuterko
powinnowykoczyduważadabynieuzkodzidtamyjelipoiadamyluterkoamociemniającelub
zczujnikiemdezczu/zmierzchuWtyczkrozpinamywcikajączaczepypoobutronachwtyczki.
Wykonane przez nico21
3
Marzec 2011
Demontaż luterka wtecznego:
716803836.015.png 716803836.016.png 716803836.001.png 716803836.002.png
MONTAŻ UCHWYTÓW POD SIATKĘ BAGAŻNIKOWĄ - PIONOWĄ
Demontaż chowka w podufitówce:
Opróżniamy wzytkie półki ze chowka – mocowany on jest na 8 rub torx 20 Delikatnie
podważamyzlewejiprawejtronyklozwlampceuytuowanejwchowkuiodchylamygodoiebie
Wmiejcugdziejetżarówkarurkowaznajdziemydwierubytorx20– odkrcamyje Wkażdejz
„zuladek”znajdziemypodwierubytorx20 Terazdelikatniepodważamychowekpobokachi
ciągniemy w dół powinien wykoczyd z zaczepów w poduitówce Uważad aby nie wyrwad
przewodówzlampkiWypiciewtyczkizlampkiodbywaipoprzezodgiciezaczepówpoobydwu
stronach wtyczki.
n i c o 2 1
Gdyzdemontujemychowekwewnceąjezcze4rubymocującepoduitówk– odkrcamyje
Wykonane przez nico21
4
Marzec 2011
716803836.003.png 716803836.004.png 716803836.005.png 716803836.006.png 716803836.007.png
MONTAŻ UCHWYTÓW POD SIATKĘ BAGAŻNIKOWĄ - PIONOWĄ
Demontaż rączek w podufitówce:
Odchylamyrączk1otwieramyzalepki2rubokrtemkrzyżowymodkrcamyruby3Czynnod
powtarzamy dla kolejnych raczek.
n i c o 2 1
Zaczynamyoduuniciazalepki1znapiem„IRBG”jeliuuniemyjeumiejtnietoniebdzie
nampotrzebnenowaPodważamyjąoddołuipodważamydwazaczepy– zalepkawykakujePod
zalepkąznajdziemyrub2torx20– odkrcamyjąPociągamyołon doiebieodkakujązaczepy
3. nalogiczniepotpujemyzdrugąołoną
Wykonane przez nico21
5
Marzec 2011
Demontaż ołony łupka przedniego:
716803836.008.png 716803836.009.png 716803836.010.png 716803836.011.png 716803836.012.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin