Na Ofiarowanie (Pałka).pdf

(56 KB) Pobierz
Na ofiarowanie
NA OFIAROWANIE
Muzyka: Piotr Pałka
[
'
U 3
U 3
U 3
U 3
U 3
U @
FINE
Sopran
Alt
g <
3
U
b
U
1.
Przyj
-
mij
Pa
-
nie
na
-
sze
da
-
ry,
[ U @
U @
U @
U @
U @
U @
Tenor
Bas
. <
'
3
3
3
3
3
3
U
U
b
FINE
3
U 3
U 3
U 3
U 3
U 3
U @
U 3
U 3
U 3
U 3
U
g <
3
U
b
U
U
U
któ
- tu
re
- przy
taj
-
no
-
si
-
my.
Przyj
- Pa
- nas
nie
. <
U @
U @
U @
U @
U @
U @
U
U
b
U @
U @
U @
U @
U
U
6
U @
U @
U @
U @
U @
U @
c
g <
U
b
U
U
b
U
3
3
3
3
- gro
3
3
sa
-
mych,
gdy
się
tu
taj
-
ma
-
dzi
-
my.
. <
U
U
b
U @
U @
U @
U 3
U @
U @
U
U
b
c
3
3
1. Przyjmij Panie nasze dary,
które tutaj przynosimy.
Przyjmij Panie nas samych,
gdy się tutaj gromadzimy.
2.
Przynosimy chleb i wino,
by się Ciałem i Krwią stały.
Wejrzyj Panie w nasze serca,
ulecz wszystkie nasze rany.
3.
Przyjmij Panie naszą słabość,
natchnij mocą Swego Ducha.
Odnów Panie w nas miłość,
niechaj zawsze Cię kochamy.
Źródło z drobnymi poprawkami:
Śpiewnik „Anielskie Śpiewanie”
III Ogólnopolskie Michalickie Warsztaty Liturgiczno - Muzyczne
Marki 16 - 19 X 2008r.
Śpiewnik Internetowy „Quis ut Deus”
www.quisutdeus.pl
Przygotowanie pliku PDF:
Piotr Pawlak
b
U
U
b
U
mij
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
b
U
3
3
3
272548701.015.png 272548701.016.png 272548701.017.png 272548701.018.png 272548701.001.png 272548701.002.png 272548701.003.png 272548701.004.png 272548701.005.png 272548701.006.png 272548701.007.png 272548701.008.png 272548701.009.png 272548701.010.png 272548701.011.png 272548701.012.png 272548701.013.png 272548701.014.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin