Hosanna Synowi Dawida (Blycharz).pdf

(278 KB) Pobierz
Finale 2006 - [Hosanna]
Hosanna Synowi Dawida
t: ńw. Teodulf z Orleanu (+821)
m.: Q
Ho - san - na
-
-
Sy - no-wi Da - wi - - - - da,
- - - - -
ho -
-
6
1.
san - na
-
na wy - so -
- -
koń - ci!
-
Ho
10
2.
koń - - - - - - - - - - ci!
- - - - - - - - - -
1.ÉChwaĀaÉCi,ÉChryste,ÉOd - ku - pi - cie - lu,
TobieÉńpiewamyÉzboŐ - ne "ho-san - na!"
TyńÉKrlÉIzraela,ÉSyn
Da - wi - do - wy, coÉidzieÉodÉOjca,ÉBĀo - gos-Āa - wio - ny!
2. Zastİpy anielskie sĀawiī Ciİ na niebiosach, / Na ziemi ludzie i wszelkie stworzenie.
Niegdyń witano Ciİ z palmami w rİkach, / Dziń my witamy Ciİ modlitwī i hymnem:
3. Hebrajczycy Ciebie przed mİkī wychwalali, / My zań Tobie pieńni zwyciİstwa ńpiewamy.
Dla nich byĀeń Āaskawy, i dla nas bīdŎ, Krlu, / Ktry patrzysz Āaskawie na wszystko, co dobre.
4. ZĀo zwyciİŐywszy w niebo wstīpimy, / Z wystİpkw haniebnych wyrwie nas cnota.
ŏyjmy zĀa nie znajīc, w Synu zjednoczeni, / Kroczmy za nim drogī do BoŐego miasta.
- -
702806324.013.png 702806324.014.png 702806324.015.png 702806324.016.png 702806324.001.png 702806324.002.png 702806324.003.png 702806324.004.png 702806324.005.png 702806324.006.png 702806324.007.png 702806324.008.png 702806324.009.png 702806324.010.png 702806324.011.png 702806324.012.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin