weselna polka 3v2.pdf

(20 KB) Pobierz
MusicTime: F:\POLKA3_3.MUS
POLKA 3 (Podmoskiewskie wieczory)
ê¾ ¾ ¾ Dm
ê^¾ ¾ ¾ ¾ C
B
a
A 7
ê¾ ¾ ¾ ¾ Dm
ê^¾ ¾ ¾ ¾ C
B
a
A 7
% a B
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê^¾ ¾ ¾ ¾
ê ^ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ^ ¾ ¾ ¾ ¾ i ê^¾ ¾ ¾ ¾ ¾ i
ê^ ê^ "ê^ ê
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê^¾ ¾ ¾ ¾
ê ^ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ^ ¾ ¾ ¾ ¾ i ê^¾ ¾ ¾ ¾ ¾ i ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê^ ê^ "ê^ ê
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
z
ê¾ ¾ ¾ Dm ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
Gm
ê¾ ¾ ¾ ¾ -
ê¾ ¾ ¾ ¾ i ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê¾ ¾ ¾ ¾
î¾ ¾ ¾ A 7
î¾ ¾ ¾ ¾
î¾ ¾ ¾ Dm
C ê ê^¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
% a
Å
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê ê
% a ê¾ ¾ ¾ ¾ F
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ê ê ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾
B
a
-
ê ê ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ i ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê ê ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ê v v F
" î¾ ¾ ¾ ¾ ¾
m E 7
m î¾ ¾ ¾ ¾ ¾
" A 7
Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
<<<<<<<<<<<< < <<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Dm
ê ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ê
î ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ î
Å
ê ¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ Gm
ê¾ ¾ ¾ ¾
î¾ ¾ ¾ ¾ ¾ î â Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
<<<<< < <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê ê ê ê ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê ê ê ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾
"î^¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ A 7
î^¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ î
Dm Å
î¾ ¾ ¾ ¾ -
" î¾ ¾ ¾ ¾ ¾
E 7
m î¾ ¾ ¾ ¾ ¾ A 7
Dm
ê ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ê
î¾ ¾ ¾ ¾ ¾ î Å
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾ ê¾ ¾ ¾ Gm
ê¾ ¾ ¾ ¾
î¾ ¾ ¾ ¾ ¾ î â
Æ¿ ¿ ¿ ¿
% a
Æ¿ ¿ ¿ ¿
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
% a ê ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Dm ê ê ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ê ê ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê ê ê ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾
"î^ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ A 7
î^ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ î
ê¾ ¾ ¾ Dm
ê^¾ ¾ ¾ ¾ C
B
a
ê^ ê^ "ê^ ê ê¾ ¾ ¾ ¾ Dm
ê^¾ ¾ ¾ ¾ C
<<<<< < <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
î
kkkk kk
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê^¾ ¾ ¾ ¾
ê ^ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ^ ¾ ¾ ¾ ¾ i ê^¾ ¾ ¾ ¾ ¾ i ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê^¾ ¾ ¾ ¾
B
a
A 7
ê^ ê^ "ê^ ê ê¾ ¾ ¾ ¾ Dm
ê^¾ ¾ ¾ ¾ C
B
a
ê^ ê^ "ê^ ê ê¾ ¾ ¾ ¾ Dm
ê^¾ ¾ ¾ ¾ C
B
a
A 7
% a
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê ^ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ^ ¾ ¾ ¾ ¾ i ê^¾ ¾ ¾ ¾ ¾ i ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê^¾ ¾ ¾ ¾
ê ^ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ^ ¾ ¾ ¾ ¾ i ê^¾ ¾ ¾ ¾ ¾ i ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê^¾ ¾ ¾ ¾
ê ^ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ^ ¾ ¾ ¾ ¾ i ê^¾ ¾ ¾ ¾ ¾ i ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê^ ê^ "ê^ ê
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
z
kk ÉÉz
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
kk ÉÉz
Æ -
% a
% a ê ê¾ ¾ ¾ ¾ Dm ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
A 7
A 7
72576625.017.png 72576625.018.png 72576625.019.png 72576625.020.png 72576625.001.png 72576625.002.png 72576625.003.png 72576625.004.png 72576625.005.png 72576625.006.png 72576625.007.png 72576625.008.png 72576625.009.png 72576625.010.png 72576625.011.png 72576625.012.png 72576625.013.png 72576625.014.png 72576625.015.png 72576625.016.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin