wrozka czarodziejka.pdf

(40 KB) Pobierz
(Encore: H:\\dane\\nuty\\Do zrobienia\\wr\363\277k)
- - -
WRíúKA CZARODZIEJKA
WALTZ
www.gramsam.pl
opr. alex
p
= 196
Wstªp
C
F
G 7
î¾ ¾ ¾ F
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê¾ ¾ ¾ ¾ î¿ ¿ ¿ ¿
ÉÉz kk kk kk kk kk kk
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
î¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
î¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
î¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
ê¾ ¾ ¾ ¾
C
C
ê¾ ¾ ¾ F
î¾ ¾ ¾ ¾ C
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê¾ ¾ ¾ ¾
Å
ê¾ ¾ ¾ ¾
î¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
% î¾ ¾ ¾ Dm
G 7
C
Canto
ê¾ ¾ ¾ ¾
î¾ ¾ ¾ C
ê¾ ¾ ¾ ¾
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê ¾ ¾ ¾ ¾ -
ê¾ ¾ ¾ ¾ i
ê ê ê î¾ ¾ ¾ ¾ -
kk kkkk
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
î¾ ¾ ¾ ¾
î¾ ¾ ¾ Dm
î¾ ¾ ¾ G 7
C
ê¾ ¾ ¾ ¾
î¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
î¾ ¾ ¾ ¾ -
â
% î¾ ¾ ¾ C
F
î¾ ¾ ¾ ¾ -
î ¾ ¾ ¾ C
Dm
î ¾ ¾ ¾ G 7
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê¾ ¾ ¾ ¾
î¾ ¾ ¾ ¾
ê ¾ ¾ ¾ ¾
ê ¾ ¾ ¾ ¾
î¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
% î¾ ¾ ¾ C
Refren
ê¾ ¾ ¾ ¾
C
Æ¿ ¿ ¿ ¿ F
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Å â
kk kkkk
î¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
î¿ ¿ ¿ ¿
î¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
G 7
î ¾ ¾ ¾ ¾
ê ¾ ¾ ¾ ¾
C
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
î¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
î¾ ¾ ¾ ¾ -
â
ê¾ ¾ ¾ ¾
î¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
F
î¾ ¾ ¾ ¾ -
î¾ ¾ ¾ C
Dm
î¾ ¾ ¾ G 7
C
ê¾ ¾ ¾ ¾
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
î ¾ ¾ ¾ ¾
ê ¾ ¾ ¾ ¾
ê ¾ ¾ ¾ ¾
î¾ ¾ ¾ ¾ -
kk z
ê¾ ¾ ¾ ¾
% 2 3
% î¾ ¾ ¾ ¾ -
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
â
%
%
%
â
81755995.007.png 81755995.008.png 81755995.009.png 81755995.010.png 81755995.001.png 81755995.002.png 81755995.003.png 81755995.004.png 81755995.005.png 81755995.006.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin