lecture 5.pdf

(195 KB) Pobierz
D:/Z poprzedniego Komputera/Moje dokumenty/Pulpit/BO/bop_wyklad/W3/w3mzfolie.dvi
AdamKasperski,MichałKulejBadaniaOperacyjneWykład3
1
PROGRAMOWANIE LINIOWE
CAŁKOWITOLICZBOWE
Zadanie programowania liniowego w którym zmienne decyzyjne
musz¸a przyjmować wartości całkowite nazywamy zadaniem
programowania liniowego całkowitoliczbowego (krótko PLC).
MAX(MIN)z = c 1 x 1 + c 2 x 2 + + c N x N
[Funkcjacelu]
a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1N x N ≤ (≥, =)b 1
[Ograniczenie1]
. . .
a M1 x 1 + a M2 x 2 + + a MN x N ≤ (≥, =)b M [Ograniczenie m]
x 1 ≥ 0, . . . , x R ≥ 0, r ≤ n
[Ograniczenianaznak]
x I −całkowite, i = 1, . . . , n 1 (n 1 ≤ n).
Jeśli n 1 = n, zagadnienie nazywamy czystym zagadnieniem
programowania liniowego (PCL) natomiast, gdy n 1 < n zagadnienie
nazywamy mieszanym (MCL).
AdamKasperski,MichałKulejBadaniaOperacyjneWykład3
2
P1Zagadnienie rozkroju . Klient zamówił w tartaku 100 desek o
szerokości 2 cm, 150 desek o szerokości 3 cm i 80 desek o szerokości
4 cm. Wszystkie zamawiane przez klientów deski są tej samej
długości l. Deski wycinane s¸a ze standardowych desek o długości l i
szerokości 10 cm. W jaki sposób zrealizować zamówienie aby ilość
ci¸etych desek standardowych była minimalna? Poniższa tabela
pokazuje wszystkie możliwe sposoby poci¸ecia standardowej deski:
AdamKasperski,MichałKulejBadaniaOperacyjneWykład3
3
Sposób Ilość 4 cm Ilość 3 cm Ilość 2 cm
1 2 0 1
2 1 2 0
3 1 1 1
4 1 0 3
5 0 3 0
6 0 2 2
7 0 1 3
8 0 0 5
Zmienne decyzyjne:
• x i ilość desek ci¸eta itym sposobem i = 1, . . . , 8.
604102949.001.png
AdamKasperski,MichałKulejBadaniaOperacyjneWykład3
4
Model:
i=1 x i → MIN
2x 1 + x 2 + x 3 + x 4 ≥ 80
[Deski 4 cm]
2x 2 + x 3 + 3x 5 + 2x 6 + x 7 ≥ 150 [Deski 3 cm]
x 1 + x 3 + 3x 4 + 2x 6 + 3x 7 + 5x 8 ≥ 100 [Deski 2 cm]
x i ≥ 0, x i − całkowite, i = 1, . . . , 8
8
AdamKasperski,MichałKulejBadaniaOperacyjneWykład3
5
Zadanie w którym wszystkie zmienne decyzyjne musz¸a przyjmować
wartość 0 lub 1 nazywamy zadaniem programowania 0-1 .
MAX(MIN)z = c 1 x 1 + c 2 x 2 + + c n x n
[Funkcja celu]
a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n ≤ (≥, =)b 1
[Ograniczenie 1]
. . .
a m1 x 1 + a m2 x 2 + + a mn x n ≤ (≥, =)b m [Ograniczenie m]
x i ∈ {0, 1}, i = 1, . . . , n
Zgłoś jeśli naruszono regulamin