Junjou Romantica 2 - ep07.txt

(18 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: DX50  704x396 23.976fps 137.8 MB|/SubEdit b.4066 (http://subedit.com.pl)/
{81}{173}Niichan, dzi�kuj� za tak wiele prezent�w z Hokkaido!
{178}{218}Nigdy nie przestajesz mnie zadziwia�.
{224}{292}Zawsze kupujesz akurat to, czego bym chcia�!
{296}{350}Ale wiesz, musz� powiedzie�...
{370}{420}Nie potrzebuj� a� tyle.
{447}{481}Niesamowite.
{485}{614}Sam kupi�em sobie drzeworyt nied�wiedzia,| ale pierwszy raz widz� takiego, kt�ry �apa�by 3 �ososie!
{620}{695}Takahiro ma naprawd� dobre oko do takich rzeczy.
{700}{804}Chcia�bym, �eby mia� te� dobre oko do zauwa�enia,| �e nie potrzebujemy a� trzech!
{807}{892}Co on se my�li, no...
{899}{993}Aa, je�li ju� mowa o nied�wiedziach! Usagi-san, |zrobi�by� co� z tym misiowym pokojem?
{1000}{1116}Kt�rego� dnia kupa misi�w po prostu zwali�a mi si� na g�ow�!
{1142}{1207}Wypadaj�ce misie mog� p�j�� do tylniego pokoju.
{1212}{1341}Tak, je�li nie wala�by si� tam ju� po pod�odze| model Wielkiego Muru, nale��cy do pewnej osoby.
{1345}{1379}A wi�c w nast�pnym pokoju...
{1385}{1442}...gdzie le�y tw�j model ciuchci!
{1446}{1474}A wi�c w nast�pnym!
{1477}{1514}Tam hodujesz marimo!
{1570}{1592}Kupi� mieszkanie...
{1597}{1655}Zostaw sobie pieni�dze na staro��!
{1675}{1704}No nie!
{1709}{1753}Rozpieszczony paniczyk!
{1779}{1834}Ale ul�y�o mi troch�.
{1837}{1900}Usagi-san wr�ci� ju� do normy.
{1903}{2010}Zachowywa� si� dziwnie jaki� czas temu, |a to mnie strasznie martwi�o.
{2047}{2082}Co dzisiaj jemy?
{2086}{2134}�oso� i marynata z komatsuny,
{2134}{2165}zupa miso z �ososiem,
{2167}{2192}�oso� z ry�em,
{2195}{2229}i sma�ony w ma�le �oso�.
{2229}{2279}To ostatnie podgrzejesz na lunch.
{2279}{2329}B�dziemy je�� �ososia przez jaki� czas.
{2331}{2376}Spoko, lubi� �ososia.
{2380}{2461}Jeszcze co�. Mamy du�o drzeworyt�w nied�wiedzia,
{2467}{2548}wi�c mo�e zachowaliby�my jednego a reszt� oddali?
{2551}{2562}Ok.
{2568}{2665}Daj� Sumi'emu-senpai troch� �ososia, |wi�c mo�e uda mi si� wcisn�� mu te� nied�wiedzia...
{2697}{2754}Przy okazji, Usagi-san...
{2759}{2793}Usagi-san, uwa�aj!
{2797}{2874}Idioto, mam przed sob� piecyk!
{2916}{2954}Przesta�!
{3028}{3049}Misaki.
{3105}{3134}Ja...
{3279}{3358}Zobacz, zupa miso zacz�a si� gotowa�!
{3364}{3418}O nie, kt�ra to ju� godzina!
{3440}{3539}Wychodz�! Mam nocn� zmian� w pracy, wi�c wr�c� p�no!
{3542}{3579}A, jeszcze jedno.
{3585}{3670}Zapakowa�em tw�j lunch w aluminiow� foli�, |wi�c zdejmij j� zanim zaczniesz podgrzewa�,
{3674}{3717}bo inaczej rozsadzisz mikrofal�!
{3722}{3745}Misaki.
{3751}{3818}Mo�e powiniene� zacz�� my�le� nad w�asnym mieszkaniem?
{3937}{4055}/�ycie najcz�ciej przynosi nieszcz�cie| w czasach wielkiego szcz�cia./

{4062}{4121}/Wezbrane pragnienie/
{4126}{4185}/porusza nasze serca./
{4188}{4276}/Teraz nasza historia...  /
{4305}{4501}/Nasza przysz�o�� nabierze blasku./
{4563}{4696}/Kiedy pr�buj� rusza� do przodu, ci�gle z kim� koliduj�./
{4701}{4809}/i zawsze wtedy trac� odwag�./
{4813}{4939}/Ale chc� stawi� temu czo�a i i�� naprz�d,/
{4943}{5038}/je�li b�d� m�g� przez to zobaczy� ciebie./
{5074}{5214}/Tw�j dr��cy g�os, zag�uszany przez deszcz.../
{5209}{5342}/Nawet je�li musia�bym prze�y� kilka bezsennych nocy,/
{5349}{5412}/B�d� szed�, /
{5416}{5591}/a� do dnia, w kt�rym b�d� m�g� ci� ujrze�./
{5595}{5656}/Wezbrane pragnienie /
{5656}{5723}/porusza nasze serca./
{5727}{5809}/Teraz nasza historia... /
{5809}{5849}/...w�a�nie si� zacz�a. /
{5853}{5910}/Efekt naszego spotkania /
{5916}{5971}/wstrz�sn�� tym szarym �wiatem. /
{5976}{6157}/I w oka mgnieniu zape�ni� go przepi�knymi kolorami. /

{6528}{6570}Ee... Co...
{6574}{6682}A, wiem, wiem. Niichan zn�w co� ci nagada�, nie?
{6686}{6726}Bosz, jest taki nadopieku�czy!
{6729}{6776}Nie zwracaj na niego uwagi.
{6780}{6808}Nie...
{6999}{7032}Dziwnie si� zachowuje.
{7037}{7091}Znowu co� jest nie tak.
{7095}{7140}Cholera! Sp�ni� si�!
{7143}{7179}Aa, c�, do zobaczenia!
{7237}{7353}Co to ma by�? O co chodzi? Dlaczego powiedzia� mi,| �e powinienem poszuka� w�asnego mieszkania?
{7358}{7423}Normalny Usagi-san nigdy by czego� takiego nie zrobi�.
{7427}{7464}Ma za du�o pracy?
{7468}{7519}Nie, w�a�nie sko�czy� du�y projekt...
{7599}{7715}Teraz widz�, �e ostatnio w og�le nie m�wi |mi "Kocham ci�" jak robi� to zazwyczaj.
{7732}{7821}C�, to mo�e by� jaka� jego fanaberia.
{7825}{7944}Nie, Usagi-san nie jest osob�, kt�ra powiedzia�aby| co� takiego, nawet przez zwyk�y kaprys.
{7977}{8070}Co teraz... jestem wstrz��ni�ty.
{8111}{8134}Dzi�ki, ale nie.
{8140}{8245}No dawaj! Sp�jrz no, istna bestia! 3 �ososie!
{8251}{8311}Elegancki dizajn, pe�en energii i �ycia!
{8316}{8406}Sorry, ale wol� jak na drzeworytach z |nied�wiedziem nie ma nic poza nim.
{8413}{8437}No nie...
{8441}{8505}Twoje gusta s� takie sprecyzowane, to dziwne!
{8511}{8580}Np. jak powiedzia�e�, �e nie lubisz czere�ni| ze wzgl�du na wielko�� ich pestek.
{8579}{8612}Wielko�� pestek loquatu tak�e jest karygodna.
{8616}{8663}Wielko�� pestek loquatu tak�e jest karygodna. || /(Pestki loquatu: Tak wielkie, �e chcesz powiedzie�: "Pr�bujesz powstrzyma� mnie od zjedzenia ciebie?")/
{8665}{8752}Aa, tak, bezczelne ma�e gnojki. ||/(Pestki loquatu: Tak wielkie, �e chcesz powiedzie�: "Pr�bujesz powstrzyma� mnie od zjedzenia ciebie?")/
{8777}{8858}Przy okazji, jak tam Usami-san?
{8906}{8935}Czemu pytasz?
{8940}{9022}Tak o, zastanawiam si� czy wszystko w porz�dku.
{9027}{9058}Co� si� sta�o?
{9075}{9165}Ci�gle nie �api�, co ty tam sobie my�lisz.
{9171}{9240}Nigdy nie wiem kiedy jeste� |powa�ny, a kiedy �artujesz.
{9245}{9267}To znaczy?
{9270}{9308}Zawsze jestem �miertelnie powa�ny.
{9315}{9443}Poza tym, powodem, dla kt�rego zrobi�em ruch, |by�o to, �e pewna osoba wci�� nalega na bycie wykr�tnym.
{9447}{9477}H�?
{9480}{9506}Co?
{9526}{9559}Powiedzia�em co�?
{9624}{9674}Jestem wykr�tny?
{9679}{9739}Nie prawda.
{9744}{9796}Jestem bezpo�redni i szczery o wszystko i ze wszystkimi.
{9860}{9996}Pomijaj�c to, ci�gle ci��y mi to, co powiedzia� mi Usagi-san...
{10029}{10059}Misaki.
{10062}{10086}Ja...
{10172}{10254}Co on wtedy chcia� powiedzie�?
{10439}{10508}Nie widzisz, �e jest t�oczno? Kupuj ju� ten bilet no!
{10577}{10601}Przepraszam...
{10620}{10686}Mo�e chcia�by pan, abym sprawdzi� ile za pa�ski bilet?
{10707}{10751}Znaczy si�, na mapie trasy.
{10774}{10823}Nie, widz� j�.
{10827}{10884}Chc� si� dosta� do Hotelu Teito.
{10891}{10953}W takim razie 160 jen�w.
{10956}{11001}Ah tak. Dzi�kuj� bardzo.
{11100}{11227}Czy on... nigdy nie jecha� poci�giem?
{11259}{11278}Eee...
{11319}{11387}Wysiadam na przystanku wcze�niej, �eby i�� do pracy,
{11391}{11430}wi�c mo�e pojechaliby�my razem?
{11579}{11637}Chyba mam lekkie deja-vu...
{11641}{11727}Czy kiedy� ju� nie robi�em czego� takiego?
{11808}{11924}Mam nieodparte wra�enie, �e to co� by�o |przyczyn� p�niejszego niefortunnego zdarzenia...
{11931}{12013}Przepraszam za k�opot.
{12018}{12055}Nie, nie szkodzi.
{12061}{12130}Chyba min�o ju� 20 lat odk�d ostatni |raz jecha�em poci�giem.
{12135}{12158}20 lat?!
{12165}{12224}�wiat rzeczywi�cie sta� si� dogodniejszym miejscem.
{12229}{12288}To by�o bardzo mi�e z twojej strony.| Naprawd� mi pomog�e�.
{12320}{12441}Wszyscy, kt�rych pyta�em o pomoc, m�wili co�,| �eby si� mnie pozby� lub ignorowali mnie.
{12448}{12607}C�, kole� ca�y na czarno z okularami przeciws�onecznymi| wieczorem to �ywa definicja podejrzanej osoby.
{12654}{12684}Ups.
{12688}{12710}Dzi�kuj�.
{12715}{12818}Oo, fantastyczne!
{12856}{12912}Sam kupi�em sobie drzeworyt nied�wiedzia,
{12916}{12991}ale pierwszy raz widz� takiego, kt�ry �apa�by 3 �ososie!
{12996}{13062}M�g�bym spyta� gdzie go kupi�e�?
{13067}{13119}Eee, to pami�tka z Hokkaido.
{13124}{13219}Prosz� to wzi��, je�li pan chce! Mam dwa takie same w domu.
{13223}{13265}Eee? Ale...
{13270}{13351}Nalegam! Jest na zbyciu, prosz� si� nie martwi�!
{13354}{13384}Szcz�ciarz!
{13389}{13517}Dzi�kuj� bardzo! Zdecydowanie nie spodziewa�em |si� otrzyma� czego� tak �adnego w takim miejscu.
{13536}{13673}W takim razie, ja r�wnie� mam co� na zbyciu... |przyj��by� to w zamian?
{13706}{13729}Kaczka?
{13732}{13794}Nie mog�em si� powstrzyma� i kupi�em za du�o.
{13797}{13958}Widzisz, mam syna i my�la�em, �eby u�y�| je w czasie wsp�lnej k�pieli.
{13963}{14004}Ty i tw�j syn?
{14025}{14126}Wiem, �e prawdopodobnie to pospolity problem, |ale nasze relacje nie s� najlepsze.
{14132}{14284}Pomy�la�em, �e mo�e gdyby�my porozmawiali razem, |nago w k�pieli, otworzyliby�my si� jako� na siebie.
{14287}{14379}Rozumiem. Ile lat ma tw�j syn?
{14383}{14444}Zdaje si�, �e... 31?
{14448}{14501}31?!
{14506}{14529}Dziwny!
{14532}{14575}Kole� jest dziwny!
{14592}{14739}To chyba znaczy, �e trzeba m�wi�| g�o�no pewne rzeczy, je�li jest taka potrzeba.
{14773}{14943}Nie wa�ne, jak mocno czujesz co� w sercu, |to jest bez znaczenia, je�li nie wyznasz tego drugiej osobie.
{14966}{15028}Trudna rzecz.
{15293}{15344}Pa�ski przystanek to ten nast�pny.
{15347}{15400}W porz�dku, te� wysi�d� tutaj.
{15401}{15489}Mo�e m�g�bym zaprosi� ci� na |jak�� herbat� w podzi�ce za nied�wiedzia?
{15489}{15539}Nie, sama oferta jest nadto mi�a.
{15576}{15608}Przperaszam na chwil�.
{15647}{15671}To ja.
{15698}{15734}Ok.
{15740}{15767}Przepraszam.
{15771}{15877}Zaprosi�em ci� na herbat�, ale w�a�nie odkryli gdzie jestem.
{15884}{15932}Czeka na mnie samoch�d przy wyj�ciu.
{15938}{15983}Nie, nie ma problemu!
{16047}{16096}Ciesz� si�, �e na ciebie wpad�em.
{16101}{16213}Musz� powiedzie�, �e wizja jechania poci�giem |po 20 latach by�a troch� przera�aj�ca.
{16219}{16250}By�o fajnie!
{16254}{16330}Ciesz� si�, �e by�o to mi�e dla pana prze�ycie.
{16388}{16454}Ale dlaczego nagle zdecydowa� si� pan jecha� poci�giem?
{16459}{16498}No c�...
{16502}{16525}Prezesie.
{16553}{16605}Szuka�em ci�.
{16609}{16645}Usagi-ani!
{16681}{16724}Co ty z nim robisz?
{16727}{16766}N-nie, nic nie...
{16772}{16835}Nauczy� mnie jak si� je�dzi poci�giem.
{1684...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin