Old.Dogs.2009.DVDrip.H264.txt

(70 KB) Pobierz
{192}{308}t�umaczenie <<<wojtek883>>> dla Beatki|Za wsparcie: -)
{863}{955}/Drogi Charlie. Jeste�my najlepszymi przyjaci�mi/|/ na zawsze. Dan./
{959}{1027}/Kr�l i Kr�lowa 1972/
{1031}{1121}/Najprawdopodobniej si� uda./
{1223}{1285}>>> STARE WYGI <<<
{1774}{1838}/Nowo�e�cy/
{2014}{2106}/Szcz�ciarz./|/6 kwietnia 1995/
{2110}{2231}/Kr�lowie Sportowego Marketingu./|/Rayburn i Reed./
{3381}{3425}-Ten spacer, to dok�adnie to,|czego potrzebujesz.
{3429}{3496}-By�e� spi�ty jak spr�yna.|Ju� nawet nie wiem kim jeste�.
{3500}{3542}-To wielkie spotkanie.| My�l�, �e by�by� zdenerwowany.
{3550}{3640}-Ja si� nie denerwuj�, Dan.|Ja si� ekscytuj�.
{3644}{3688}-Prosz�, nie m�w tej historii.
{3692}{3736}-Jeste� ludzki cz�owiek.|Charlie, to cudowne,
{3740}{3808} ale na spotkaniach biznesowych|m�wisz o osobistych sprawach z mojego �ycia,
{3812}{3880} a to mnie zawstydza.|-Laski, laski, laski!
{3884}{3955}-Hej! 10 mil!
{4004}{4024}-Przepraszam, Lucky.
{4028}{4096}-My�l�, �e jest za stary na sprint.|S�ysz� jak mu strzela w ko�ciach.
{4100}{4144}-To by�y moje kolana!
{4148}{4216}-Naprawd� my�lisz, �e opowiadam te historie| dla w�asnej rozrywki?
{4220}{4264}-Robi� to,|bo to narz�dzie sprzeda�y.
{4268}{4312}-Charlie, wygrajmy ten interes|na w�asnym boisku.
{4316}{4360}-To sportowy marketing.|Potrzebujesz "ostrego wej�cia".
{4364}{4432}-Nie chc� by� "ostrym wej�ciem".|-Hej, p-sze pana! Ma�a pomoc?!
{4436}{4503}-Jasne, ch�opaki!
{4507}{4568}-Jaa...!
{4603}{4671}-Dlaczego to zrobi�e�?|-M�j b��d! Sorki!
{4675}{4743}-Nie chcia�em.|-Jeste� potworem!
{4747}{4791}/-Przepraszam!/
{4795}{4839}-Jeste� uczulony na wszystko poni�ej 1,2m wzrostu.| Nie kontrolujesz si�.
{4843}{4911}-Obiecaj, �e nie opowiesz tej historii.|-Dobra, nie opowiem.
{4915}{4983}/O.K, chcecie us�ysze� najlepsz�/|/histori� Dan`iego Rayburn`a?/
{4987}{5031}/-Nie, nie m�w./|/-Prosz�. Daj spok�j, Danny./
{5035}{5103}-Dobra. Siedem lat temu,|Dan przeszed� rozw�d,
{5107}{5175} a jego by�a �ona,|zostawi�a jego serce w strz�pach.
{5179}{5247}-Wysuszy�a mu te� konto bankowe.|-Powiedz im to.
{5251}{5295}-Znosi� to ca�kiem dobrze.
{5299}{5367}-Dobrze!|Znoszisz to jak m�czyzna!
{5371}{5439}-Sztywna g�rna warga! Robisz si� cwany!
{5443}{5510}-Co?|-O, Bo�e!
{5514}{5606}/Ludzie m�wi�, �e w tym dniu/|/ocali�em mojemu partnerowi �ycie./
{5610}{5654}-Wielu ludzi si� rozwodzi.
{5658}{5726}-I �adne z was nie chcia�o dzieci.|Teraz to wygl�da na przeb�ysk geniuszu!
{5730}{5822}-Ale to go nie pociesza�o.| Musia�em dzia�a�. Musia�em co� zrobi�.
{5826}{5870}-Pan "Dobra Zabawa",| nauczy ci� jak si� �yje!
{5874}{5894}-Taa...!
{5898}{6014}-Dlaczego s� tylko dwie walizki?|-Och, to tylko ma�y wypad.
{6018}{6095}-Nic zbyt dzikiego.
{6114}{6182}-Hej, Panie "Dobra Zabawa".| Powiedzia�e�, �e odwiedzimy Miami. Przyjechali�my.
{6186}{6230}-Mo�emy teraz jecha� do domu?
{6234}{6254}-Wow!
{6258}{6302}-Taa...!
{6306}{6350}-Daj� do tego trampolin�?
{6354}{6398}-To chore! |Tylko �yczek... tak my�l�.
{6402}{6470}-Jako najlepszy przyjaciel,|czu�em si� zadowolony,
{6474}{6541} mog�c mu delikatnie przypomnie�,|jak to by�o by� wolnym.
{6545}{6613}-Chc�, by to m�wi�o: "wolny cz�owiek"|-Wolny cz�owiek.
{6617}{6709}-Wielkie litery, w poprzek klaty.|"Wolny cz�owiek". Comprende?
{6713}{6781}-Dobranoc, siostro.
{6785}{6829}/$ miasto w USA $/
{6833}{6877}/M�g�bym przysi�dz, �e ten go��/|/zna� angielski./
{6881}{6949}-To mia�o by� "Free Man"|.: wolny cz�owiek:.
{6953}{7041} Fremont, Fremont, Fremont...
{7049}{7114}-Free man!
{7169}{7270}-To zabawne.|Daj spok�j. Kochaj� to.
{7289}{7333}-Wtedy, sta�o si� nieoczekiwane.
{7337}{7405}-Popatrz na te wszystkie lalunie.|Nie patrz, nie patrz. Teraz patrz.
{7409}{7453}/Czterna�cie godzin po podpisaniu/|/papier�w rozwodowych,/
{7457}{7571}/Dan spotka� Vicki,/|/dziewczyn� z jego sn�w./
{7576}{7620}/-Dziewczyna w bia�ym, na jedenastej./|/-Tak, ale Charlie.../
{7624}{7668}-Daj jej machni�cie Kr�lowej.
{7672}{7716}-Nie, nie. Tej innej Kr�lowej.|- Halo.
{7720}{7764}/Podr�owa�a z przyjaci�k�./
{7768}{7836}/My�la�em, �e ta przyjaci�ka /|/to jaki� magik albo tancerka jazz`u./
{7840}{7884}/Ze wzgl�du na spos�b /|/w jaki porusza�a r�koma, tak?/
{7888}{7932}-Okazuje si�, �e to modelka r�k.
{7936}{7980}-Modelka r�k.|-Modelka r�k?
{7984}{8028}-Modeluj� z jej r�k.
{8032}{8100}-W kilka minut,|Dan wr�ci� do starego siebie.
{8104}{8172}-Nie, skasuj to.|By� lepszy ni� stary on.
{8176}{8220}-Charlie, sp�jrz na te zdj�cia!
{8224}{8340}-Przez ca�e �ycie,|nie zrobi�em sobie dobrego zdj�cia.
{8344}{8388}/Nigdy nie widzia�em go takim wolnym./|/ Dobra?/
{8392}{8507}/Znaczy, takim impulsywnym./|/By� odmienionym cz�owiekiem./
{8511}{8555}/Albo... nie tak bardzo odmienionym./
{8559}{8627}/Trudno to wyja�ni� go�ciowi, /|/kt�ry nigdy nie mia� "wzlot�w"./
{8631}{8675}/W ca�ym jego �yciu/|/ by�y dwa rodzaje "wzlot�w"./
{8679}{8793}-Dobry rodzaj, O.K.|Ale to kompletnie g�upie.
{8799}{8887}-To by�o takie romantyczne.
{8895}{8963}-Ale kiedy si� obudzi�, przypomnia� sobie:
{8967}{9011}/"W�a�nie by�em �onaty przez 14 bolesnych lat./
{9015}{9083}"I znowu zrobi�em to samo".|-Upps: -)
{9087}{9210}-Z kobiet�, kt�r� ledwo zna�.|Jego "bratni� dusz�".
{9231}{9329}...bratnia dusza.|-Bratnia dusza!
{9351}{9423}-Bratnia dusza!
{9518}{9586}-Nigdy si� a� tak nie u�miali.
{9590}{9658}-Kilka godzin p�niej,|m�j kumpel, m�j "hombre",
{9662}{9730} zosta� jedynym cz�owiekim jakiego znam,|kt�ry rozwi�d� si� dwukrotnie,
{9734}{9754} w ci�gu 24 godzin.
{9758}{9840}-To prawdziwa historia.
{9878}{9966}-Fremont! Fremont! Fremont!
{10046}{10138}-To powinno by� "free man."|-Ale nie by�o. M�wi�o "Fremont".
{10142}{10210}-To wielka pomy�ka.|Jest na jego klacie.
{10214}{10330}-Nie my�l�, by ta historia szanowa�a uczucia,|jakie do niej mia�em.
{10334}{10402}-Nie, przepraszam.|Dan, ludzie kochaj� t� histori�.
{10406}{10516}-Wi�c we� si� i r�b swoje.|Bo ja zabi�em.
{10525}{10545}/Banzai!/
{10549}{10593}-Lufa na banzai.
{10597}{10617}-Nishamura Media Group,
{10621}{10713} wchodz�ca na ameryka�ski rynek sportowy,| to du�y interes.
{10717}{10761}-Wiem, �e spotkali�cie si�|z wi�ksz� grup�,
{10765}{10878} ale poka�� wam, |dlaczego praca z ma�� firm�,
{10885}{10953} prowadzon� przez dw�ch|do�wiadczonych profesjonalist�w,
{10957}{11025} jest dla was dobrym posuni�ciem.
{11029}{11073}-47 milion�w dolar�w|w ci�gu 5 lat.
{11077}{11121}-Cz�owieku, lepiej podci�gnij si�|w "japo�sko�ci",
{11125}{11169} bo jedziesz do Tokyo skarbie!
{11173}{11241}-Dzi�ki koledzy. To dok�adnie ten rodzaj szansy,| na kt�r� czeka�em.
{11245}{11313}-I nie b�dziecie �a�owa�.|W koled�u mia�em ksyw� "ID".
{11317}{11409}-Znaczy "Id� Do", "Ty Id� Do mnie".|-Co z tob� nie tak?
{11413}{11481}-Najwi�kszy interes w naszym �yciu|nie kr�ci ci� wystarczaj�co?
{11485}{11552}-Wi�c to zamkni�ta umowa?|Ci�gle jest kilka ma�ych detali.
{11556}{11600}-Jak ten, �e za tydzie� |Nishamura i jego syn, b�d� w mie�cie,
{11604}{11648} a my musimy ich ogra� w golfa.|-To b�dzie proste.
{11652}{11672}-Jestem �wietny w golfa.
{11676}{11720}-Potem, za dwa tygodnie,|mamy pe�n� prezentacj�
{11724}{11768} dla ich Dyrektor�w Wykonawczych.|-Zrobione.
{11772}{11864}-Dobra s�oneczko.|O co tak naprawd� biega?
{11868}{11912}-Nie rozwiod�em si� dwa razy, dobra?
{11916}{11960}-Stwierdzono niewa�no�� tylko jednego z nich.
{11964}{12032}-Sp�jrz na t� twarz!|-Charlie, przesta�!
{12036}{12080}-Sp�jrz na to, Craig.|Wiesz co to za twarz?
{12084}{12128}-Twarz zwyci�zcy.|-Twarz jest gotowa do hibernacji
{12132}{12200} na 6 miesi�cy, by zrobi� najlepszy|interes jaki m�g�aby zrobi�.
{12204}{12272}-Nie obchodzi mnie kto o tym wie.|Toast za najlepszego kumpla,
{12276}{12320} i partnera w interesach;|Dan`a Rayburn`a!
{12324}{12386}"Arigato!"
{12539}{12583}-Wszystko sprowadza si� do tego.|-Nie s�dz�.
{12587}{12607}-Trzy...dwa...jeden...
{12611}{12631}-To jest strzelec.
{12635}{12703}-Zobaczmy to.|-Chwila s�awy.
{12707}{12751}-Zatapiasz go.
{12755}{12799}-O rany... o rany.
{12803}{12847}-Masz, tutaj.
{12851}{12895}-Przeciekaj�cy pies.|-No.
{12899}{12967}-To jest... to wredny numer.|Ile on ma lat?
{12971}{13039}-Straci�em rachub�. Weterynarz m�wi,|�e on pobi� rekord.
{13043}{13111}-Mo�e za�o�ysz mu pieluch�,|albo jak�� bielizn�.
{13115}{13183}-Hejka.|-Hej. Gdzie by�e�?
{13187}{13255}-Japo�skie biuro nieruchomo�ci.|Apartament dla Craig`a-pana.
{13259}{13303}-Dzi�ki.| Chc� znale�� co� rdzennego.
{13307}{13351}-Zanurzam si� w japo�skiej kulturze
{13355}{13423} od czasu pobytu w Tokio.|A� pomy�l�, �e jestem p�-japo�czykiem.
{13427}{13471}-B�d� pyta�: "Kim jest ten miejscowy?"
{13475}{13518}-Nie obchodzi mnie| czy zamieszkasz na szczycie Fuji,
{13522}{13566}-Przywie� do domu Jeny!
{13570}{13638}-To niemo�liwe.|-Co masz?
{13642}{13686}-Vicki.|-Vicki... kto?
{13690}{13734}-Vicki z Po�udniowej Pla�y.|Jest w mie�cie.
{13738}{13854}-Chce mnie zobaczy�. Dzisiaj.|-W�a�nie wyci�gn�a ci� z do�ka?
{13858}{13902}-Nie.|-Dan? Dan?
{13906}{13974}-Wiesz, w poprzednie �wi�ta,|kiedy przenios�em si� do hotelu,
{13978}{14022} czu�em si� naprawd� samotny.
{14026}{14094}-I mo�e napisa�em od 7 do 10 stron listu.| Linijka po linijce.
{14098}{14142}-Dan.
{14146}{14190}-U�ywa�e� uczu� do tej kobiety,
{14194}{14238} by unika� swojego �ycia,|przez siedem lat.
{14242}{14334}-Ustawi�em ci� w najbardziej ekskluzywnym przybytku,| tylko dla doros�ych.
{14338}{14382}-Nigdy nie by�e� na wieczorach tematycznych.|Nawet raz nie poszed�e�
{14386}{14430} na niedzielne poranne...?????.
{14434}{14478}-Wiesz, mo�e ona te� |nie mia�a nikogo na boku.
{14482}{14525}-C�, nie mo�esz tego zrobi�.|-Dlaczego?
{14529}{14573}-Bo jeste�my w �rodku ubijania|naszego najwi�kszego interesu,
{14577}{14597} i nie masz czasu.
{14601}{14693}-Mieszka w Vermont. |Doskonale,by zacz�� d�ugodystansowy zwi�zek.
{14697}{14741}-Weekend`y w SPA,|przez 6 do 9 miesi�cy,
{14745}{14789} telefony p�n� n...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin