Steven Erikson - 09 - 02 Pył Snów - Pustkowia.pdf

(2728 KB) Pobierz
Erikson Steven - Malazanska Ksi
S TEVEN E RIKSON
P S NÓW
Pustkowia
Opowie Ļę z Malaza ı skiej ksi ħ gi poległych
PRZEŁO ņ YŁ MICHAŁ JAKUSZEWSKI
MAG 2010
 
390489243.001.png 390489243.002.png
Tytuł oryginału:
Dust of Dreams
Copyright © 2009 by Steven Erikson
Copyright for the Polish translation
© 2010 by Wydawnictwo MAG
Redakcja:
Urszula Okrzeja
Korekta:
Magdalena Górnicka
Ilustracja i opracowanie graficzne okładki:
Damian Bajowski
Projekt typograficzny, skład i łamanie:
Tomek Laisar Fru ı
ISBN 978-83-7480-177-5
ISBN 978-83-7480-178-2
Wydanie I
Wydawca:
Wydawnictwo MAG
ul. Krypska 21 m. 63, 04-082 Warszawa
tel./fax (0-22) 813 47 43
e-mail: kurz@mag.com.pl
www.mag.com.pl
Wył Ģ czny dystrybutor:
Firma Ksi ħ garska Jacek Olesiejuk Sp. z o.o.
ul. Pozna ı ska 91, 05-850 O Ň arów Maz.
tel. (22) 721-30-00
www.olesiejuk.pl
Druk i oprawa:
drukarnia@dd-w.pl
Przed dziesi ħ cioma laty
otrzymałem wsparcie z zupełnie nieoczekiwanej strony,
od pisarza, którego szanowałem i podziwiałem.
ħ boko ceni ħ przyja Ņı , jaka si ħ wówczas zrodziła.
Z wyrazami miło Ļ ci i wdzi ħ czno Ļ ci po Ļ wi ħ cam t ħ ksi ĢŇ k ħ
Stephenowi R. Donaldsonowi.
Dramatis personae
Malaza ı czycy
Przyboczna Tavore
Wielki mag Szybki Ben
Pi ħĻę Keneb
Pi ħĻę Blistig
Kapitan Lostara Yil
Banaschar
Kapitan Milutek
Kapitan Skanarow
Kapitan Faradan Sort
Kapitan Ruthan Gudd
Kapitan Pr ħ dki
Kapitan Untilly Rum
Porucznik Pryszcz
Porucznik Raband
Sinn
P ħ drak
Dru Ň yny
Sier Ň ant Skrzypek
Kapral Tarcz
Koryk
ĺ mieszka
Flaszka
Corabb Bhilan Thenu’alas
M Ģ twa
Sier Ň ant Gesler
Kapral Chmura
Krótkonos
M Ģ drala
J ħ tka
Sier Ň ant Postronek
Kapral Odprysk
Kulas
Ebron
Okruch (Kliwer Pie ı )
Sier Ň ant Hellian
Kapral Obra Ň alski
Kapral Bezdech
Balgrid
Mo Ň liwe
Sier Ň ant Balsam
Kapral Trupismród
Rzezigardzioł
Galt
Płatek
Opak
Sier Ň ant Thom Tissy
Tulipan
Mewi Ļ lad
Sier Ň ant Urb
Kapral Reem
Masan Gilani
Solanka
Nikły
Sier Ň ant Sinter
Kapral Pravalak Rim
Miodzik
Strap Mull
Ławica
Zerkacz
Sier Ň ant Badan Gruk
Kapral Kryza
Zgarniaczka
Nep Bruzda
Reliko
Całkiem Nieprzytomny
Sier Ň ant Porz Ģ dnicki
Kapral Cału Ļ nica
Obława
Mulvan Straszny
Neller
Czaszko Ļ mier ę
Mieczobłysk
Martwy Płot
Alchemik Bavedict
Sier Ň ant Jutrzenka
Sier Ň ant Nososmark
Kapral Słodkiesadło
Kapral Dwudzbankowa
Khundryle
Wódz wojenny Gall
Hanavat ( Ň ona Galla)
Jarabb
Shelemasa
Vedith
Zgłoś jeśli naruszono regulamin