BUDOWNICTWO SZKIELETOWE Zasady i wymagania.pdf

(2844 KB) Pobierz
Microsoft Word - BUDOWNICTWO SZKIELETOWE.doc
Budownictwo Szkieletowe
I Budownictwo Szkieletowe podstawowe Zasady
II Wymagania techniczno-montażowe dla
lekkiego, drewnianego budownictwa
szkieletowego
I
Budownictwo Szkieletowe podstawowe Zasady
1. Stosuj drewno suszone i czterostronnie strugane
Właściwie przygotowane drewno to gwarancja trwałości domu drewnianego
Do budowy szkieletu należy stosować drewno sosnowe, klasy K27. Tarcica musi być suszona
komorowo i czterostronnie strugana. Drewno nie może mieć określonych normowo wad, na
przykład chorych sęków lub pęknięć, bowiem zmniejszają one jego wytrzymałość.
W drewnie suszonym komorowo nie ma żadnych zarodników pleśni i grzybów. W czasie suszenia
zabijane są także larwy owadów oraz całkowicie zatrzymany jest proces sinienie drewna.
Wilgotność tarcicy z drewna sosnowego, z której można budować dom, powinna wynosić:
. nie więcej niż 18% - jeśli elementy będą obudowane,
. nie więcej niż 23% - jeśli elementy będą na otwartym powietrzu.
Drewno przywiezione na budowę nie powinno mieć wilgotności większej niż 18-19%. W trakcie
budowy - trwającej przeważnie kilkanaście tygodni - drewno wysycha do wilgotności około 16%, co
zapewnia maksymalną wytrzymałość i niezmienność wymiarów elementów.
Drewno konstrukcyjne strugane jest bardziej odporne na działanie ognia niż niestrugane: płomienie
ognia ślizgają się po jego gładkiej powierzchni. Drewno strugane jest również rzadziej atakowane
przez owady, którym trudniej dostać się do środka elementu przez gładką powierzchnię.
Podczas budowy szkieletowego domu drewnianego zarówno inwestor, jak i osoby nadzorujące
budowę, powinni zwrócić szczególną uwagę na jakość materiału stosowanego przez wykonawcę na
konstrukcję drewnianą budynku. Stosowanie innego drewna niż wymaga tego technologia, a więc o
wilgotności powyżej 18-19%, niesuszonego komorowo i niestruganego, świadczy zwykle o
niesolidności firmy wykonawczej, a takiej lepiej nie powierzać budowy domu.
75799222.002.png 75799222.003.png
2. Opieraj się na modułach
Konstrukcja oparta na modułach pozwala oszczędzać na materiałach i robociźnie
Budownictwo szkieletowe oparte jest na modułach, które określają rozstaw słupków, belek
stropowych i krokwi. Główne moduły konstrukcji budynku to 40 i 60 cm. W większości
przypadkach, moduł 40 cm stosuje się dla osiowego rozstawu słupków w budynkach piętrowych
oraz belek stropowych, przy czym przyjęty moduł dla belek stropowych wynikać musi z wielkości
przyjętych obciążeń, rozpiętości stropu i wysokości belek. Przy dużych rozpiętościach może wynosić
nawet 30 cm. 60 cm moduł stosowany może być dla rozstawu słupków ścian budynków
parterowych i krokwi.
Standardowym modułem dla płytowych materiałów poszyciowych jest 120 cm dla szerokości, tj. 2-
3 krotny moduł konstrukcji i 240 cm - dla długości, tj. 4-6 krotny moduł konstrukcji. Płyty o takich
modułach pozwalają na szybki montaż materiałów płytowych, które pokrywają trzy lub sześć (dla
40 cm), bądź dwa lub cztery (dla 60 cm) moduły konstrukcji budynku. Stosowanie płyt o
wymiarach 120 x 240 cm ogranicza odpady płyt, a tym samym wpływa na oszczędności materiału i
robocizny.
Podobne zasady montażu, opartego na modułach, obowiązują dla płyt gipsowych. Dlatego należy
stosować płyty o szerokości 120 cm i wysokości pomieszczenia.
75799222.004.png 75799222.005.png
3. Izoluj podłogę
Unikniesz skrzypienia podłogi izolując płyty poszycia podłogi od belek stropowych
Każdy strop, po którym się chodzi, mniej lub bardziej się odkształca. W stropie o konstrukcji
drewnianej uginać się może i podłoga (czyli płyty poszycia stropu), i belki stropowe. Jeśli strop jest
bardzo sztywny, ugięcia są niezauważalne, jeśli jednak jest inaczej - poszczególne jego elementy
wyraźnie się uginają. Odkształcające się elementy ocierają się o siebie i to właśnie słyszymy jako
skrzypienie podłogi. Przyczyną może być zły projekt lub niewłaściwe wykonanie konstrukcji stropu,
niepoprawny montaż płyt podłogowych, zastosowanie nieodpowiednich materiałów, a także
przeciążenie stropu podczas budowy domu.
By uniknąć skrzypienia podłogi należy:
nie montować stropu z belek zwichrowanych, a belki z niewielkimi wykrzywieniami układać
wygięciem do góry;
przekroje belek dobierać na podstawie obliczeń statycznych lub tabel do projektowania;
zwracać uwagę, by - w trakcie budowy - obciążenia stropów nawet na krótko nie były większe
od normowych dla budownictwa mieszkaniowego, czyli od tych, na jakie stropy zostały
zaprojektowane;
przy rozpiętościach belek stropowych powyżej 3,60 m (nadmierna sprężystość) stosować
przewiązki pełne - z odcinków belek stropu lub ażurowe - z listew drewnianych lub
taśmmetalowych;
stosować gwoździe odpowiedniego rodzaju i wielkości, w liczbie i rozstawie zgodnymi z
projektem. Do montażu płyt poszycia do belek stropowych powinno się używać gwoździ
karbowanych lub skręcanych;
nie dopuszczać do przeciążenia stropu;
między płytami poszycia zostawić szczelinę szerokości około 3 mm, aby przy nierównomiernym
obciążeniu płyty nie ocierały się o siebie krawędziami;
na poszycie stosować płyty z krawędziami wyprofilowanymi we wpusty i wypusty. Innym
rozwiązaniem jest smarowanie krawędzi płyt masą uszczelniającą, uniemożliwiającą ich
bezpośredni styk. Płyty można też połączyć podbitką lub klipsami metalowymi;
płytę poszycia stropu odizolować od górnych krawędzi belek stropowych za pomocą podkładek z
kleju, filcu lub taśmy gumowej.
W krajach Ameryki Północnej jako izolację rozdzielającą belki od płyt poszycia stosuje się specjalny
klej syntetyczny o nazwie Liquid Nails, który:
eliminuje bezpośredni kontakt płyty z belką,
usztywnia dodatkowo konstrukcję budynku,
ogranicza wychodzenie gwoździ z płyty poszycia,
zmniejsza liczbę gwoździ, niezbędnych do właściwego połączenia płyt z belkami stropowymi.
W Polsce zamiast Liquid Nails stosuje się najczęściej gęsty klej stolarski Wikol lub podkładki
filcowe. W Skandynawii stosuje się gumowe podkładki dystansowe.
75799222.001.png
4. Buduj oszczędnie
Budując oszczędnie ograniczasz wydatki
Optymalnie zaprojektowana konstrukcja to taka, w której w możliwie największym, ale jeszcze
bezpiecznym stopniu wykorzystano wytrzymałość materiału.
Stosowanie przewiązek należy ograniczyć do miejsc, które naprawdę tego wymagają.
Przewiązki w ścianach. Na przewiązki montowane w ścianach powinno się stosować odpadowe
odcinki elementów konstrukcji. Należy je mocować:
w miejscach montażu szafek kuchennych i armatury łazienkowej,
po obu stronach otworów drzwiowych - w celu usztywnienia znajdujących się tam słupów i
zapewnienia sztywności ościeżnicy drzwiowej,
w miejscach łączenia ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi,
w miejscach montażu puszek elektrycznych,
w ścianach zewnętrznych o słupach wysokości ponad 3 m, przy czym nie jest to podyktowane
względami konstrukcyjnymi, lecz bezpieczeństwem pożarowym,
wzdłuż policzków klatki schodowej - podobnie jak poprzednie pełnią funkcję zastawek
ogniowych.
Przewiązki w stropach. Można je wykonać: z desek szerokości równej pełnej lub niepełnej
wysokości belki stropowej, ze skrzyżowanych łat drewnianych bądź profili stalowych - takie
przewiązki nazywane są krzyżulcowymi. Przewiązki w stropach powinno się stosować:
w połowie rozpiętości stropu, jeśli jest ona większa niż 3,60 m. Przewiązki zapobiegają
skręcaniu się belek stropowych i zmniejszają ich ugięcie,
w miejscach łączenia ścian działowych ze stropem, gdy ściana montowana jest równolegle do
belek stropowych,
w miejscu ścianki działowej, na stropie, równoległej do belek stropowych. Zastosowane w takim
miejscu przewiązki zapobiegają ugięciu się płyty poszycia stropu i przenoszą obciążenia na
sąsiednie belki,
między belkami stropowymi pod i nad wewnętrznymi ścianami nośnymi.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin