Dilgo Czientse Rinpocze - Cztery stany oświecenia.pdf

(69 KB) Pobierz
Cztery Stany Oœwiecenia
Cztery Stany Oświecenia
Dilgo Czientse Rinpocze
Emocje, takie jak przywiązanie, gniew i niewiedza są wytworem umysłu - z punktu widzenia
prawdy absolutnej, nie są rzeczywiste. To, co określamy nazwami: "ja", "moje ciało", "mój
umysł", "moje imię", jest iluzją. Inne istoty również nie istnieją naprawdę, niezależnie od tego
czy są to niebezpieczni wrogowie czy też kochający rodzice. W ten sam sposób pięć trucizn
umysłu jest z natury pustych. Powinniśmy obserwować skąd wyłaniają się przeszkadzające
uczucia, czym są. Jeśli to przeanalizujemy, okaże się, że nie znajdziemy nic. Ten brak to
nienarodzona dharmakaja.
Mimo że wszystko jest z natury puste, nie jest to pustka wazy, w której nic nie ma. Szczęście,
cierpienie, wszystkie rodzaje uczuć i wydarzeń powstają bez końca, jak obrazy odbite w umyśle.
Podobne do odbić przejawianie się zjawisk to nirmanakaja.
Niezasiane w ziemi ziarno nigdy nie wyda owocu, podobnie jak to, co nienarodzone nigdy nie
przestanie istnieć. Bycie poza powstawaniem oznacza również bycie poza rozpadem. Ten
aspekt niezmienności to sambhogakaja.
Jeśli nie było ani narodzin w przeszłości, ani nie będzie rozpadu w przyszłości, nie ma niczego,
co trwało by teraz - istnienie nieodmiennie związane jest z początkiem i końcem. Np. chociaż
myślimy, że w czasie naszego życia, umysł przebywa w ciele, w rzeczywistości nie ma ani
przebywającego ani miejsca przebywania. Nie ma istnienia i niczego co istnieje. Nawet jeśli
oddzielilibyśmy od siebie skórę, mięśnie i krew, gdzie moglibyśmy odnaleźć umysł? W
mięśniach czy w kościach? Nie znaleźlibyśmy niczego, ponieważ umysł jest pusty. Fakt iż
umysł jest pusty w swojej naturze, tym niemniej to w nim zjawiska się pojawiają, oraz że nigdy
nie powstał i dlatego nigdy nie może się rozpaść, jest całkowitą jednością trzech kaj i nosi
nazwę swabhawikakaji.
Tłumaczyła Kasia Biała
Zgłoś jeśli naruszono regulamin