zabawy_z_alfabetem(1).pdf

(113 KB) Pobierz
Nowy Dokument programu Microsoft Word
Czy wiecie, jakie trzysylabowe słowo
zawiera wszystkie litery?
To al – fa – bet !
A L F A B E T to zbiór liter.
KaŜda litera ma swoje stałe miejsce w alfabecie.
Polski alfabet składa się z 32 liter:
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźŜ
Zapamiętaj kolejność i nazwy liter w alfabecie.
a ą b c ć d e ę
a ą
be
ce cie de
e ę
f g h i j k l ł
ef gie ha
i
jot ka
el
m n ń o ó p r s
em en e ń
o
ó
pe
er
es
ś t u w y z ź Ŝ
e ś
te
u
wu
y
zet ziet Ŝ et
8414380.035.png 8414380.036.png 8414380.037.png 8414380.038.png 8414380.001.png 8414380.002.png 8414380.003.png 8414380.004.png 8414380.005.png 8414380.006.png 8414380.007.png 8414380.008.png 8414380.009.png 8414380.010.png 8414380.011.png 8414380.012.png 8414380.013.png 8414380.014.png 8414380.015.png 8414380.016.png 8414380.017.png 8414380.018.png 8414380.019.png 8414380.020.png 8414380.021.png 8414380.022.png 8414380.023.png 8414380.024.png 8414380.025.png 8414380.026.png 8414380.027.png 8414380.028.png
Korzystając z kalendarza uzupełnij tabelkę imionami dziewcząt i chłopców.
Pamiętaj, Ŝe nie wszystkie litery polskiego alfabetu występują na początku wyrazów.
A
A
Ą
Ą
B
B
C
C
Ć
Ć
D
D
E
E
Ę
Ę
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
Ł
Ł
M
M
N
N
Ń
Ń
O
O
Ó
Ó
P
P
R
R
S
S
Ś
Ś
T
T
U
U
W
W
Y
Y
Z
Z
Ź
Ź
ś
ś
8414380.029.png 8414380.030.png 8414380.031.png
Pomaluj tylko te litery alfabetu, z których składają się podane wyrazy.
p o d a r u n e k
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m
n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż
b i e d r o n k a
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m
n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż
h e r b a t n i k
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m
n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż
t u l i p a n y
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m
n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż
k r ó l e s t w o
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m
n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż
p o d r ó Ŝ n i k
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m
n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż
ś r u b o k r ę t
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m
n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż
8414380.032.png
Dorysuj brakujące elementy liter w alfabecie.
A Ą B C Ć D
E Ę F G H I J
K L Ł M N Ń
O Ó P R S Ś
T U W Y Z Ź Ż
8414380.033.png
W kropelki wpisz litery, które w alfabecie są przed i po podanych literkach.
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź Ŝ
n
5+4v6 5+4v6
k
j
5+4v6 5+4v6 5+4v6
ę
ś
5+4v6 5+4v6 5+4v6
ę
ś
u
5+4v6 5+4v6 5+4v6
5+4v6 5+4v6 5+4v6
5+4v6 5+4v6 5+4v6
5+4v6 5+4v6 5+4v6
5+4v6 5+4v6
A teraz odczytaj z góry na dół litery z lewej strony kolumn. Zapisz rozwiązanie.
u
u
s
ń
ę
ź
j
t
ę
ę
n
t
y
j
8414380.034.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin